ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

16/04/2014 - 08:59

Χορήγηση βεβαίωσης σε ιατρό/οδοντίατρο ότι δε διώκεται ποινικά

Χορήγηση βεβαίωσης σε ιατρό/οδοντίατρο ότι δε διώκεται ποινικά Για τη βεβαίωση προς ιατρό/οδοντίατρο ότι δε διώκεται ποινικά, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 08:50

Αίτηση συμβατότητας πτυχίου ιατρού/οδοντιάτρου

Αίτηση συμβατότητας πτυχίου ιατρού/οδοντιάτρου Για τη συμβατότητα του πτυχίου ιατρού/οδοντιάτρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζονται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 08:43

Άσκηση επαγγέλματος επόπτη δημόσιας υγείας

Άσκηση επαγγέλματος επόπτη δημόσιας υγείας Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος δημόσιας υγιεινής (επόπτης δημόσιας υγείας), όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 08:34

Τι απαιτείται για τον ειδικό προθετικών και ορθωτικών κατασκευών

Τι απαιτείται για τον ειδικό προθετικών και ορθωτικών κατασκευών Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ειδικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 08:25

Συμβατότητα πτυχίου και βεβαίωση ότι δε διώκονται ποινικά (για νοσηλευτές)

Συμβατότητα πτυχίου και βεβαίωση ότι δε διώκονται ποινικά (για νοσηλευτές) Για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι δε διώκονται ποινικά, αλλά και συμβατότητας πτυχίου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ενδιαφερόμενοι νοσηλευτές, χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικα:
16/04/2014 - 08:18

Δικαιολογητικά για νοσηλευτές από χώρες της ΕΕ

Δικαιολογητικά για νοσηλευτές από χώρες της ΕΕ Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 08:08

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος ιατρού/οδοντιάτρου

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος ιατρού/οδοντιάτρου Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ιατρού/οδοντιάτρου, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 17:17

Απαιτούμενα για άσκηση επαγγέλματος αισθητικού

Απαιτούμενα για άσκηση επαγγέλματος αισθητικού Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος αισθητικού, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 17:09

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος φυσικού (σε νοσοκομείο)

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος φυσικού (σε νοσοκομείο) Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος φυσικού νοσοκομείου εκτός περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 16:59

Αίτηση για έναρξη άσκησης επαγγέλματος ακτινοφυσικού

Αίτηση για έναρξη άσκησης επαγγέλματος ακτινοφυσικού Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ακτινοφυσικού, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 16:49

Δικαιολογητικά για έναρξη άσκησης βοηθού οδοντιατρείου

Δικαιολογητικά για έναρξη άσκησης βοηθού οδοντιατρείου Για την αναγγελία έναρξης άσκησης βοηθού οδοντιατρείου, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 16:40

Αίτηση για άσκηση επαγγέλματος εργοθεραπευτή

Αίτηση για άσκηση επαγγέλματος εργοθεραπευτή Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτή, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 16:29

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος οπτικού

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος οπτικού Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος οπτικού, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 16:19

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία εργαστηρίου αισθητικής

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία εργαστηρίου αισθητικής Για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 16:08

Λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

Λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 15:59

Αίτηση για άδεια ίδρυσης/λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών

Αίτηση για άδεια ίδρυσης/λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών Όσοι επιθυμούν να παραλάβουν άδεια ίδρυσης-λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, αλλά και να τροποποιήσουν την άδεια ίδρυσης-λειτουργίας αυτών, χρειάζεται να συμπληρώσουν την εξής αίτηση:
15/04/2014 - 15:51

Ανανέωση άδειας εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Ανανέωση άδειας εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών Όποιος επιθυμεί να προβεί σε ανανέωση της άδειας εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών, χρειάζεται να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 15:42

Χορήγηση ειδικής άδειας οδοντιατρικού ακτινογραφικού μηχανήματος

Χορήγηση ειδικής άδειας οδοντιατρικού ακτινογραφικού μηχανήματος Για τη χορήγηση ειδικής άδειας απλού οδοντιατρικού ακτινογραφικού μηχανήματος, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω:
15/04/2014 - 15:32

Ειδική Άδεια για Εργαστήριο Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

Ειδική Άδεια για Εργαστήριο Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Για τη χορήγηση ειδικής άδειας εργαστηρίου ιοντζιουσών ακτινοβολιών, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 15:22

Προέγκριση κατασκευής εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Προέγκριση κατασκευής εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών Για τη χορήγηση της προέγκρισης όσον αφορά την κατασκευή εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Σελίδα 1 από 16

Η Επικαιρότητα Τώρα