ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

15/04/2014 - 15:32

Ειδική Άδεια για Εργαστήριο Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

Ειδική Άδεια για Εργαστήριο Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Για τη χορήγηση ειδικής άδειας εργαστηρίου ιοντζιουσών ακτινοβολιών, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 15:22

Προέγκριση κατασκευής εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Προέγκριση κατασκευής εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών Για τη χορήγηση της προέγκρισης όσον αφορά την κατασκευή εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 15:12

Τι χρειάζεται για την άδεια σκοπιμότητας

Τι χρειάζεται για την άδεια σκοπιμότητας Για τη χορήγηση της άδειας σκοπιμότητας, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής:
15/04/2014 - 15:03

Αίτηση για πιστοποιητικό Ε.Δ.Υ.Μ.

Αίτηση για πιστοποιητικό Ε.Δ.Υ.Μ. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού Ε.Δ.Υ.Μ. (Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών), όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 14:53

Απαιτούμενα ελέγχου διασκευής φορτηγού

Απαιτούμενα ελέγχου διασκευής φορτηγού Για τον έλεγχο διασκευής φορτηγού αυτοκινήτου, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 14:43

Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών (για κάθε τύπο λεωφορείου)

Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών (για κάθε τύπο λεωφορείου) Για τον έλεγχο τεχνικών προδιαγραφών κάθε τύπου λεωφορείου βάσει του άρθρου 29/21504/17711/92 απόφαση του Υ.Μ.Ε., οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής:
15/04/2014 - 14:35

Τοποθέτηση συσκευής υγραερίου

Τοποθέτηση συσκευής υγραερίου Για την έγκριση τοποθέτησης συσκευής υγραερίου, οι ενδιαφερόμενοι, ανάλογα με το όχημα, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 14:29

Αντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (λόγω απώλειας ή κλοπής)

Αντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (λόγω απώλειας ή κλοπής) Για τη χορήγηση αντιγράφου του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι:
15/04/2014 - 14:18

Δικαιολογητικά για μερικό τεχνικό έλεγχο Συστήματος Πέδησης

Δικαιολογητικά για μερικό τεχνικό έλεγχο Συστήματος Πέδησης Για το μερικό τεχνικό έλεγχο Συστήματος Πέδησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 08:23

Τι απαιτείται για την απόκτηση του πιστοποιητικού ADR

Τι απαιτείται για την απόκτηση του πιστοποιητικού ADR Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ή ADR, Agreement Dangerous Road), όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 08:13

Βεβαίωση ελέγχου Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (Σ.Α.Π.)

Βεβαίωση ελέγχου Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (Σ.Α.Π.) Για τη χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου του Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 08:03

Έλεγχος οχήματος (εξαιτίας αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας)

Έλεγχος οχήματος (εξαιτίας αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας) Για τον έλεγχο οχήματος λόγω αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας από Μεικτό Κλιμάκιο Ελέγχου οχημάτων, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 07:54

Τι χρειάζεται για την επιθεώρηση οχήματος (ΚΤΕΟ 1)

Τι χρειάζεται για την επιθεώρηση οχήματος (ΚΤΕΟ 1) Όποιος επιθυμεί να προβεί στην επιθεώρηση του οχήματός του (ΚΤΕΟ 1), χρειάζεται να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι τα κάτωθι:
15/04/2014 - 07:44

Έκδοση πιστοποιητικού Γ.Ε.Μ.Ο.

Έκδοση πιστοποιητικού Γ.Ε.Μ.Ο. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού Γ.Ε.Μ.Ο. (Γενικός Έλεγχος Μεμονωμένου Οχήματος), όσοι ενδιαφέρονται, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 07:35

Τεχνικός έλεγχος για ενάριθμα και ανάριθμα ρυμουλκούμενα

Τεχνικός έλεγχος για ενάριθμα και ανάριθμα ρυμουλκούμενα Για τον τεχνικό έλεγχο ενάριθμων και ανάριθμων ρυμουλκούμενων, ανάλογα με τους τόνους αυτών, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 07:26

Επανέλεγχος οχημάτων (κατηγορίες)

Επανέλεγχος οχημάτων (κατηγορίες) Για τον επανέλεγχο Ε.Ι.Χ., Ε.Δ.Χ., αναρίθμων, φορτηγών, λεωφορείων, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 22:39

Τι απαιτείται για τον τεχνικό έλεγχο αναρίθμων λεωφορείων

Τι απαιτείται για τον τεχνικό έλεγχο αναρίθμων λεωφορείων Για τον τεχνικό έλεγχο αναρίθμων λεωφορείων (με έως και 22 επιβάτες και με άνω των 22 επιβατών), οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 22:33

Απαιτούμενα για τεχνικό έλεγχο αναρίθμων (άνω των 12 τόνων)

Απαιτούμενα για τεχνικό έλεγχο αναρίθμων (άνω των 12 τόνων) Σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο αναρίθμων μεγαλύτερων των 12 τόνων, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 22:24

Δικαιολογητικά τεχνικού ελέγχου αναρίθμων (3,5-12 τόνοι)

Δικαιολογητικά τεχνικού ελέγχου αναρίθμων (3,5-12 τόνοι) Για τον τεχνικό έλεγχο αναρίθμων μεταξύ 3,5 και 12 τόνων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 22:14

Τι απαιτείται για τον τεχνικό έλεγχο αναρίθμων οχημάτων

Τι απαιτείται για τον τεχνικό έλεγχο αναρίθμων οχημάτων Για τον τεχνικό έλεγχο αναρίθμων Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα