ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

15/04/2014 - 08:23

Τι απαιτείται για την απόκτηση του πιστοποιητικού ADR

Τι απαιτείται για την απόκτηση του πιστοποιητικού ADR Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ή ADR, Agreement Dangerous Road), όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 08:13

Βεβαίωση ελέγχου Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (Σ.Α.Π.)

Βεβαίωση ελέγχου Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (Σ.Α.Π.) Για τη χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου του Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 08:03

Έλεγχος οχήματος (εξαιτίας αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας)

Έλεγχος οχήματος (εξαιτίας αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας) Για τον έλεγχο οχήματος λόγω αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας από Μεικτό Κλιμάκιο Ελέγχου οχημάτων, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 07:54

Τι χρειάζεται για την επιθεώρηση οχήματος (ΚΤΕΟ 1)

Τι χρειάζεται για την επιθεώρηση οχήματος (ΚΤΕΟ 1) Όποιος επιθυμεί να προβεί στην επιθεώρηση του οχήματός του (ΚΤΕΟ 1), χρειάζεται να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι τα κάτωθι:
15/04/2014 - 07:44

Έκδοση πιστοποιητικού Γ.Ε.Μ.Ο.

Έκδοση πιστοποιητικού Γ.Ε.Μ.Ο. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού Γ.Ε.Μ.Ο. (Γενικός Έλεγχος Μεμονωμένου Οχήματος), όσοι ενδιαφέρονται, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 07:35

Τεχνικός έλεγχος για ενάριθμα και ανάριθμα ρυμουλκούμενα

Τεχνικός έλεγχος για ενάριθμα και ανάριθμα ρυμουλκούμενα Για τον τεχνικό έλεγχο ενάριθμων και ανάριθμων ρυμουλκούμενων, ανάλογα με τους τόνους αυτών, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 07:26

Επανέλεγχος οχημάτων (κατηγορίες)

Επανέλεγχος οχημάτων (κατηγορίες) Για τον επανέλεγχο Ε.Ι.Χ., Ε.Δ.Χ., αναρίθμων, φορτηγών, λεωφορείων, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 22:39

Τι απαιτείται για τον τεχνικό έλεγχο αναρίθμων λεωφορείων

Τι απαιτείται για τον τεχνικό έλεγχο αναρίθμων λεωφορείων Για τον τεχνικό έλεγχο αναρίθμων λεωφορείων (με έως και 22 επιβάτες και με άνω των 22 επιβατών), οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 22:33

Απαιτούμενα για τεχνικό έλεγχο αναρίθμων (άνω των 12 τόνων)

Απαιτούμενα για τεχνικό έλεγχο αναρίθμων (άνω των 12 τόνων) Σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο αναρίθμων μεγαλύτερων των 12 τόνων, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 22:24

Δικαιολογητικά τεχνικού ελέγχου αναρίθμων (3,5-12 τόνοι)

Δικαιολογητικά τεχνικού ελέγχου αναρίθμων (3,5-12 τόνοι) Για τον τεχνικό έλεγχο αναρίθμων μεταξύ 3,5 και 12 τόνων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 22:14

Τι απαιτείται για τον τεχνικό έλεγχο αναρίθμων οχημάτων

Τι απαιτείται για τον τεχνικό έλεγχο αναρίθμων οχημάτων Για τον τεχνικό έλεγχο αναρίθμων Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 22:04

Τι χρειάζεται για τον τεχνικό έλεγχο λεωφορείων (άνω των 22 επιβατών)

Για τον τεχνικό έλεγχο λεωφορείων άνω των 22 επιβατών, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 21:55

Απαιτούμενα τεχνικού ελέγχου λεωφορείων (έως 22 επιβάτες)

Απαιτούμενα τεχνικού ελέγχου λεωφορείων (έως 22 επιβάτες) Για τον τεχνικό έλεγχο λεωφορείων-σχολικών λεωφορείων με έως και 22 επιβάτες, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 21:44

Τεχνικός έλεγχος φορτηγών άνω των 12 τόνων

Τεχνικός έλεγχος φορτηγών άνω των 12 τόνων Όσον αφορά τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών μεγαλύτερων των 12 τόνων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 21:35

Δικαιολογητικά για τεχνικό έλεγχο φορτηγών (3,5-12 τόνοι)

Δικαιολογητικά για τεχνικό έλεγχο φορτηγών (3,5-12 τόνοι) Για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών μεταξύ 3,5 και 12 τόνων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 11:45

Τεχνικός έλεγχος φορτηγών, ασθενοφόρων, αυτοκινούμενων τροχόσπιτων

Τεχνικός έλεγχος φορτηγών, ασθενοφόρων, αυτοκινούμενων τροχόσπιτων Για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών μικρότερων ή ίσων των 3,5 τόνων, ασθενοφόρων, αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 11:37

Απαιτούμενα τεχνικού ελέγχου εκπαιδευτικών οχημάτων

Απαιτούμενα τεχνικού ελέγχου εκπαιδευτικών οχημάτων Όποιος επιθυμεί να προβεί σε τεχνικό έλεγχο εκπαιδευτικών οχημάτων, οφείλει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 11:26

Τι χρειάζεται για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων (δημόσιας χρήσης)

Τι χρειάζεται για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων (δημόσιας χρήσης) Για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων δημόσιας χρήσης (Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης, Ε.Δ.Χ.), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 11:15

Τεχνικός έλεγχος οχημάτων (επιβατικών ιδιωτικής χρήσης)

Τεχνικός έλεγχος οχημάτων (επιβατικών ιδιωτικής χρήσης) Όσον αφορά τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης, Ε.Ι.Χ.), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 11:06

Απαιτούμενα για λειτουργία υποκαταστήματος σχολής οδήγησης

Απαιτούμενα για λειτουργία υποκαταστήματος σχολής οδήγησης Σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδήγησης, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα