ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

14/04/2014 - 22:24

Δικαιολογητικά τεχνικού ελέγχου αναρίθμων (3,5-12 τόνοι)

Δικαιολογητικά τεχνικού ελέγχου αναρίθμων (3,5-12 τόνοι) Για τον τεχνικό έλεγχο αναρίθμων μεταξύ 3,5 και 12 τόνων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 22:14

Τι απαιτείται για τον τεχνικό έλεγχο αναρίθμων οχημάτων

Τι απαιτείται για τον τεχνικό έλεγχο αναρίθμων οχημάτων Για τον τεχνικό έλεγχο αναρίθμων Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 22:04

Τι χρειάζεται για τον τεχνικό έλεγχο λεωφορείων (άνω των 22 επιβατών)

Για τον τεχνικό έλεγχο λεωφορείων άνω των 22 επιβατών, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 21:55

Απαιτούμενα τεχνικού ελέγχου λεωφορείων (έως 22 επιβάτες)

Απαιτούμενα τεχνικού ελέγχου λεωφορείων (έως 22 επιβάτες) Για τον τεχνικό έλεγχο λεωφορείων-σχολικών λεωφορείων με έως και 22 επιβάτες, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 21:44

Τεχνικός έλεγχος φορτηγών άνω των 12 τόνων

Τεχνικός έλεγχος φορτηγών άνω των 12 τόνων Όσον αφορά τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών μεγαλύτερων των 12 τόνων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 21:35

Δικαιολογητικά για τεχνικό έλεγχο φορτηγών (3,5-12 τόνοι)

Δικαιολογητικά για τεχνικό έλεγχο φορτηγών (3,5-12 τόνοι) Για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών μεταξύ 3,5 και 12 τόνων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 11:45

Τεχνικός έλεγχος φορτηγών, ασθενοφόρων, αυτοκινούμενων τροχόσπιτων

Τεχνικός έλεγχος φορτηγών, ασθενοφόρων, αυτοκινούμενων τροχόσπιτων Για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών μικρότερων ή ίσων των 3,5 τόνων, ασθενοφόρων, αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 11:37

Απαιτούμενα τεχνικού ελέγχου εκπαιδευτικών οχημάτων

Απαιτούμενα τεχνικού ελέγχου εκπαιδευτικών οχημάτων Όποιος επιθυμεί να προβεί σε τεχνικό έλεγχο εκπαιδευτικών οχημάτων, οφείλει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 11:26

Τι χρειάζεται για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων (δημόσιας χρήσης)

Τι χρειάζεται για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων (δημόσιας χρήσης) Για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων δημόσιας χρήσης (Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης, Ε.Δ.Χ.), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 11:15

Τεχνικός έλεγχος οχημάτων (επιβατικών ιδιωτικής χρήσης)

Τεχνικός έλεγχος οχημάτων (επιβατικών ιδιωτικής χρήσης) Όσον αφορά τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης, Ε.Ι.Χ.), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 11:06

Απαιτούμενα για λειτουργία υποκαταστήματος σχολής οδήγησης

Απαιτούμενα για λειτουργία υποκαταστήματος σχολής οδήγησης Σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδήγησης, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 10:56

Λειτουργία Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο.)

Λειτουργία Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο.) Όσον αφορά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο., όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 10:46

Ίδρυση Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο.)

Ίδρυση Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο.) Όσον αφορά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο., οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 10:37

Δικαιολογητικά για λειτουργία σχολής οδήγησης

Δικαιολογητικά για λειτουργία σχολής οδήγησης Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σχολής οδήγησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 10:30

Άδεια ίδρυσης σχολής οδήγησης

Άδεια ίδρυσης σχολής οδήγησης Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης σχολής υποψήφιων οδηγών, όσοι ενδιαφέρονται απαιτείται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 10:20

Τι απαιτείται για την ανανέωση της άδειας εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών

Τι απαιτείται για την ανανέωση της άδειας εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών Για την αναγγελία ανανέωσης της άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 10:11

Αντίγραφο άδειας εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών (κλοπή, φθορά, απώλεια)

Αντίγραφο άδειας εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών (κλοπή, φθορά, απώλεια) Για τη χορήγηση αντιγράφου της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών λόγω φθοράς, απώλειας, κλοπής, όσοι ενδιαφέρονται απαιτείται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 10:01

Αίτηση για άσκηση επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών

Αίτηση για άσκηση επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 09:52

Απόκτηση αντιγράφου πιστοποιητικού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Απόκτηση αντιγράφου πιστοποιητικού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Για τη χορήγηση αντιγράφου του πιστοποιητικού ADR (ή, πιστοποιητικό μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων) λόγω απώλειας ή κλοπής, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 09:42

Χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων (κάτοχοι κατηγορίας D)

Χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων (κάτοχοι κατηγορίας D) Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας μεταφοράς εμπορευμάτων για κάτοχο άδειας κατηγορίας D1, D, DE, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα