ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

14/04/2014 - 11:15

Τεχνικός έλεγχος οχημάτων (επιβατικών ιδιωτικής χρήσης)

Τεχνικός έλεγχος οχημάτων (επιβατικών ιδιωτικής χρήσης) Όσον αφορά τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης, Ε.Ι.Χ.), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 11:06

Απαιτούμενα για λειτουργία υποκαταστήματος σχολής οδήγησης

Απαιτούμενα για λειτουργία υποκαταστήματος σχολής οδήγησης Σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδήγησης, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 10:56

Λειτουργία Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο.)

Λειτουργία Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο.) Όσον αφορά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο., όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 10:46

Ίδρυση Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο.)

Ίδρυση Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο.) Όσον αφορά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο., οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 10:37

Δικαιολογητικά για λειτουργία σχολής οδήγησης

Δικαιολογητικά για λειτουργία σχολής οδήγησης Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σχολής οδήγησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 10:30

Άδεια ίδρυσης σχολής οδήγησης

Άδεια ίδρυσης σχολής οδήγησης Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης σχολής υποψήφιων οδηγών, όσοι ενδιαφέρονται απαιτείται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 10:20

Τι απαιτείται για την ανανέωση της άδειας εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών

Τι απαιτείται για την ανανέωση της άδειας εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών Για την αναγγελία ανανέωσης της άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 10:11

Αντίγραφο άδειας εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών (κλοπή, φθορά, απώλεια)

Αντίγραφο άδειας εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών (κλοπή, φθορά, απώλεια) Για τη χορήγηση αντιγράφου της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών λόγω φθοράς, απώλειας, κλοπής, όσοι ενδιαφέρονται απαιτείται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 10:01

Αίτηση για άσκηση επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών

Αίτηση για άσκηση επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 09:52

Απόκτηση αντιγράφου πιστοποιητικού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Απόκτηση αντιγράφου πιστοποιητικού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Για τη χορήγηση αντιγράφου του πιστοποιητικού ADR (ή, πιστοποιητικό μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων) λόγω απώλειας ή κλοπής, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 09:42

Χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων (κάτοχοι κατηγορίας D)

Χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων (κάτοχοι κατηγορίας D) Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας μεταφοράς εμπορευμάτων για κάτοχο άδειας κατηγορίας D1, D, DE, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 09:31

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας για μεταφορά εμπορευμάτων

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας για μεταφορά εμπορευμάτων Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων για κάτοχο άδειας κατηγορίας C1, C, 01E, CE, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 09:17

Αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ.

Αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. Για τη χορήγηση ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ., οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 09:06

Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας οδήγησης

Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας οδήγησης Για τη μετατροπή της υπηρεσιακής άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, όσοι ενδιαφέρονται απαιτείται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 08:58

Τι χρειάζεται για τη μετατροπή άδειας οδήγησης σε ελληνική (πρώην Σοβιετική Ένωση)

Τι χρειάζεται για τη μετατροπή άδειας οδήγησης σε ελληνική (πρώην Σοβιετική Ένωση) Για τη μετατροπή άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από χώρα της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε αντίστοιχη ελληνική, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 08:48

Μη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας

Μη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας Σχετικά με τη μη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Ε.Ι.), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 08:38

Τροποποίηση άδειας ραδιοερασιτέχνη

Τροποποίηση άδειας ραδιοερασιτέχνη Για την τροποποίηση της άδειας ραδιοερασιτέχνη, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 08:31

Δικαιολογητικά για ανανέωση άδειας ραδιοερασιτέχνη

Δικαιολογητικά για ανανέωση άδειας ραδιοερασιτέχνη Για την ανανέωση της άδειας του ραδιοερασιτέχνη, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 08:22

Απαιτούμενα για την άδεια ραδιοερασιτέχνη

Απαιτούμενα για την άδεια ραδιοερασιτέχνη Για τη χορήγηση άδειας ραδιοερασιτέχνη, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 08:08

Σημείωμα ρυμούλκησης τροχόσπιτου

Σημείωμα ρυμούλκησης τροχόσπιτου Για τη χορήγηση σημειώματος ρυμούλκησης τροχόσπιτου, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα