ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

14/04/2014 - 09:52

Απόκτηση αντιγράφου πιστοποιητικού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Απόκτηση αντιγράφου πιστοποιητικού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Για τη χορήγηση αντιγράφου του πιστοποιητικού ADR (ή, πιστοποιητικό μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων) λόγω απώλειας ή κλοπής, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 09:42

Χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων (κάτοχοι κατηγορίας D)

Χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων (κάτοχοι κατηγορίας D) Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας μεταφοράς εμπορευμάτων για κάτοχο άδειας κατηγορίας D1, D, DE, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 09:31

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας για μεταφορά εμπορευμάτων

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας για μεταφορά εμπορευμάτων Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων για κάτοχο άδειας κατηγορίας C1, C, 01E, CE, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 09:17

Αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ.

Αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. Για τη χορήγηση ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ., οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 09:06

Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας οδήγησης

Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας οδήγησης Για τη μετατροπή της υπηρεσιακής άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, όσοι ενδιαφέρονται απαιτείται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 08:58

Τι χρειάζεται για τη μετατροπή άδειας οδήγησης σε ελληνική (πρώην Σοβιετική Ένωση)

Τι χρειάζεται για τη μετατροπή άδειας οδήγησης σε ελληνική (πρώην Σοβιετική Ένωση) Για τη μετατροπή άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από χώρα της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε αντίστοιχη ελληνική, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 08:48

Μη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας

Μη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας Σχετικά με τη μη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Ε.Ι.), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 08:38

Τροποποίηση άδειας ραδιοερασιτέχνη

Τροποποίηση άδειας ραδιοερασιτέχνη Για την τροποποίηση της άδειας ραδιοερασιτέχνη, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 08:31

Δικαιολογητικά για ανανέωση άδειας ραδιοερασιτέχνη

Δικαιολογητικά για ανανέωση άδειας ραδιοερασιτέχνη Για την ανανέωση της άδειας του ραδιοερασιτέχνη, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 08:22

Απαιτούμενα για την άδεια ραδιοερασιτέχνη

Απαιτούμενα για την άδεια ραδιοερασιτέχνη Για τη χορήγηση άδειας ραδιοερασιτέχνη, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 08:08

Σημείωμα ρυμούλκησης τροχόσπιτου

Σημείωμα ρυμούλκησης τροχόσπιτου Για τη χορήγηση σημειώματος ρυμούλκησης τροχόσπιτου, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 07:56

Ρυμούλκηση μπαγκαζιέρας-τρέιλερ-τροχοσκηνής

Ρυμούλκηση μπαγκαζιέρας-τρέιλερ-τροχοσκηνής Για τη χορήγηση σημειώματος ρυμούλκησης μπαγκαζιέρας-τρέιλερ-τροχοσκηνής, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά (ανάλογα με την περίπτωση):
14/04/2014 - 07:45

Ανανέωση άδειας λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων

Ανανέωση άδειας λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων Όσοι ενδιαφέρονται να προβούν στην ανανέωση της άδειας λειτουργίας του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων, χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 22:25

Λειτουργία υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων

Λειτουργία υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 22:14

Απαιτούμενα για υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων με υπαλλήλους

Απαιτούμενα για υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων με υπαλλήλους Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων που λειτουργεί με υπαλλήλους, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 22:04

Άδεια ίδρυσης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων με αυτοεξυπηρέτηση

Άδεια ίδρυσης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων με αυτοεξυπηρέτηση Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων που λειτουργεί χωρίς υπαλλήλους με αυτοεξυπηρέτηση, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 21:54

Χορήγηση άδειας λειτουργίας πλυντηρίου αυτοκινήτων

Χορήγηση άδειας λειτουργίας πλυντηρίου αυτοκινήτων Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πλυντηρίου-λιπαντηρίου, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 21:44

Ίδρυση πλυντηρίου-λιπαντηρίου

Ίδρυση πλυντηρίου-λιπαντηρίου Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης πλυντηρίου-λιπαντηρίου, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 21:34

Αίτηση μεταβίβασης άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων

Αίτηση μεταβίβασης άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων Για τη μεταβίβαση άδειας λειτουργίας υπαίθριου, στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων και πλυντηρίου-λιπαντηρίου, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 21:23

Ανανέωση άδειας σταθμού αυτοκινήτων και πλυντηρίου

Ανανέωση άδειας σταθμού αυτοκινήτων και πλυντηρίου Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας του σταθμού αυτοκινήτων (στεγασμένου) και του πλυντηρίου-λιπαντηρίου, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα