ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

14/04/2014 - 08:22

Απαιτούμενα για την άδεια ραδιοερασιτέχνη

Απαιτούμενα για την άδεια ραδιοερασιτέχνη Για τη χορήγηση άδειας ραδιοερασιτέχνη, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 08:08

Σημείωμα ρυμούλκησης τροχόσπιτου

Σημείωμα ρυμούλκησης τροχόσπιτου Για τη χορήγηση σημειώματος ρυμούλκησης τροχόσπιτου, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
14/04/2014 - 07:56

Ρυμούλκηση μπαγκαζιέρας-τρέιλερ-τροχοσκηνής

Ρυμούλκηση μπαγκαζιέρας-τρέιλερ-τροχοσκηνής Για τη χορήγηση σημειώματος ρυμούλκησης μπαγκαζιέρας-τρέιλερ-τροχοσκηνής, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά (ανάλογα με την περίπτωση):
14/04/2014 - 07:45

Ανανέωση άδειας λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων

Ανανέωση άδειας λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων Όσοι ενδιαφέρονται να προβούν στην ανανέωση της άδειας λειτουργίας του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων, χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 22:25

Λειτουργία υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων

Λειτουργία υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 22:14

Απαιτούμενα για υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων με υπαλλήλους

Απαιτούμενα για υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων με υπαλλήλους Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων που λειτουργεί με υπαλλήλους, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 22:04

Άδεια ίδρυσης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων με αυτοεξυπηρέτηση

Άδεια ίδρυσης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων με αυτοεξυπηρέτηση Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων που λειτουργεί χωρίς υπαλλήλους με αυτοεξυπηρέτηση, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 21:54

Χορήγηση άδειας λειτουργίας πλυντηρίου αυτοκινήτων

Χορήγηση άδειας λειτουργίας πλυντηρίου αυτοκινήτων Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πλυντηρίου-λιπαντηρίου, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 21:44

Ίδρυση πλυντηρίου-λιπαντηρίου

Ίδρυση πλυντηρίου-λιπαντηρίου Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης πλυντηρίου-λιπαντηρίου, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 21:34

Αίτηση μεταβίβασης άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων

Αίτηση μεταβίβασης άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων Για τη μεταβίβαση άδειας λειτουργίας υπαίθριου, στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων και πλυντηρίου-λιπαντηρίου, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 21:23

Ανανέωση άδειας σταθμού αυτοκινήτων και πλυντηρίου

Ανανέωση άδειας σταθμού αυτοκινήτων και πλυντηρίου Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας του σταθμού αυτοκινήτων (στεγασμένου) και του πλυντηρίου-λιπαντηρίου, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 21:10

Τι χρειάζεται για τη λειτουργία σταθμού αυτοκινήτων

Τι χρειάζεται για τη λειτουργία σταθμού αυτοκινήτων Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων (στεγασμένου), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 21:00

Άδεια ίδρυσης στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων

Άδεια ίδρυσης στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων (στεγασμένου), οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 20:50

Δικαιολογητικά για μεταβίβαση πρατηρίου υγρών καυσίμων

Δικαιολογητικά για μεταβίβαση πρατηρίου υγρών καυσίμων Για τη μεταβίβαση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης, εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 20:41

Απαιτούμενα για λειτουργία πρατηρίου καυσίμων

Απαιτούμενα για λειτουργία πρατηρίου καυσίμων Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω καθώς και να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 20:31

Ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης

Ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, αλλά και να είναι ενήμερος για τα ακόλουθα:
10/04/2014 - 20:20

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων (ξένοι υπήκοοι)

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων (ξένοι υπήκοοι) Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων- μοτοσυκλετών- μοτοποδηλάτων, όσον αφορά τους ξένους υπηκόους, οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα:
10/04/2014 - 18:33

Τι χρειάζεται για τον τεχνίτη αυτοκινήτων-μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων

Τι χρειάζεται για τον τεχνίτη αυτοκινήτων-μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων Για την αναγγελία έναρξης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων- μοτοσυκλετών- μοτοποδηλάτων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 18:23

Αίτηση πιστοποίησης συνεργείου

Αίτηση πιστοποίησης συνεργείου Για τη χορήγηση πιστοποίησης συνεργείου για την αντικατάσταση απενεργοποιημένοι καταλυτικών μετατροπέων ή εκ των υστέρων τοποθέτησή τους, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
10/04/2014 - 18:13

Χορήγηση κάρτας ελέγχου καυσαερίων (πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα)

Χορήγηση κάρτας ελέγχου καυσαερίων (πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα) Για τη χορήγηση-ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων (για πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα