ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

16/04/2014 - 10:28

Δικαιολογητικά για χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων σε ασθενή

Δικαιολογητικά για χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων σε ασθενή Για τη χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων σε ασθενή, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 10:18

Χορήγηση ανθελονοσιακών και άλλων φαρμάκων

Χορήγηση ανθελονοσιακών και άλλων φαρμάκων Για τη χορήγηση φαρμάκων DAPSONA, DARAPRIM, ανθελονοσιακών, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα:
16/04/2014 - 10:08

Χορήγηση επιδόματος μεταμοσχευμένων

Χορήγηση επιδόματος μεταμοσχευμένων Για τη χορήγηση του επιδόματος μεταμοσχευμένων, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 09:57

Επίδομα νεφροπαθών

Επίδομα νεφροπαθών Για τη χορήγηση του επιδόματος στους νεφροπαθείς, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 09:47

Βεβαίωση υγείας δύτη

Βεβαίωση υγείας δύτη Για τη χορήγηση βεβαίωσης υγείας δύτη, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 09:37

Τι χρειάζεται για τη χορήγηση βιβλιαρίου υγείας παιδιού

Τι χρειάζεται για τη χορήγηση βιβλιαρίου υγείας παιδιού Όποιος ενδιαφέρεται για τη χορήγηση βιβλιαρίου υγείας παιδιού, χρειάζεται να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 09:28

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ιερόδουλης

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ιερόδουλης Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ιερόδουλης, όσες ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 09:19

Απαιτούμενα για άσκηση επαγγέλματος υπηρετικού προσωπικού σε οίκους ανοχής

Απαιτούμενα για άσκηση επαγγέλματος υπηρετικού προσωπικού σε οίκους ανοχής Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος υπηρετικού προσωπικού σε οίκους ανοχής (και ανανέωση) άνω των 50 ετών, εκείνοι που ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 09:10

Εξετάσεις ιατρικής ειδικότητας

Εξετάσεις ιατρικής ειδικότητας Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ιατρικής ειδικότητας, οι ενδιαφερόμενοι ιατροί οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 08:59

Χορήγηση βεβαίωσης σε ιατρό/οδοντίατρο ότι δε διώκεται ποινικά

Χορήγηση βεβαίωσης σε ιατρό/οδοντίατρο ότι δε διώκεται ποινικά Για τη βεβαίωση προς ιατρό/οδοντίατρο ότι δε διώκεται ποινικά, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 08:50

Αίτηση συμβατότητας πτυχίου ιατρού/οδοντιάτρου

Αίτηση συμβατότητας πτυχίου ιατρού/οδοντιάτρου Για τη συμβατότητα του πτυχίου ιατρού/οδοντιάτρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζονται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 08:43

Άσκηση επαγγέλματος επόπτη δημόσιας υγείας

Άσκηση επαγγέλματος επόπτη δημόσιας υγείας Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος δημόσιας υγιεινής (επόπτης δημόσιας υγείας), όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 08:34

Τι απαιτείται για τον ειδικό προθετικών και ορθωτικών κατασκευών

Τι απαιτείται για τον ειδικό προθετικών και ορθωτικών κατασκευών Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ειδικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 08:25

Συμβατότητα πτυχίου και βεβαίωση ότι δε διώκονται ποινικά (για νοσηλευτές)

Συμβατότητα πτυχίου και βεβαίωση ότι δε διώκονται ποινικά (για νοσηλευτές) Για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι δε διώκονται ποινικά, αλλά και συμβατότητας πτυχίου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ενδιαφερόμενοι νοσηλευτές, χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικα:
16/04/2014 - 08:18

Δικαιολογητικά για νοσηλευτές από χώρες της ΕΕ

Δικαιολογητικά για νοσηλευτές από χώρες της ΕΕ Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 08:08

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος ιατρού/οδοντιάτρου

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος ιατρού/οδοντιάτρου Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ιατρού/οδοντιάτρου, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 17:17

Απαιτούμενα για άσκηση επαγγέλματος αισθητικού

Απαιτούμενα για άσκηση επαγγέλματος αισθητικού Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος αισθητικού, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 17:09

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος φυσικού (σε νοσοκομείο)

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος φυσικού (σε νοσοκομείο) Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος φυσικού νοσοκομείου εκτός περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 16:59

Αίτηση για έναρξη άσκησης επαγγέλματος ακτινοφυσικού

Αίτηση για έναρξη άσκησης επαγγέλματος ακτινοφυσικού Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ακτινοφυσικού, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15/04/2014 - 16:49

Δικαιολογητικά για έναρξη άσκησης βοηθού οδοντιατρείου

Δικαιολογητικά για έναρξη άσκησης βοηθού οδοντιατρείου Για την αναγγελία έναρξης άσκησης βοηθού οδοντιατρείου, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Σελίδα 1 από 16

Η Επικαιρότητα Τώρα