ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

21/10/2013 - 20:40

Απόδειξη γλωσσομάθειας σε προκηρύξεις ΣΜΕ του ΑΣΕΠ

Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη γλωσσομάθειας σε προκηρύξεις ΣΜΕ του ΑΣΕΠ Για την απόδειξη γλωσσομάθειας οι υποψήφιοι των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ με σύμβαση έργου ΣΜΕ πρέπει να προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
21/10/2013 - 20:36

ΑΣΕΠ δικαιολογητικά για τις προκηρύξεις ΣΜΕ

ΑΣΕΠ δικαιολογητικά για τις προκηρυξεις ΣΜΕ Στο κεφάλαιο αυτό απαριθμούνται όλα τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος μαζί με το έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 προκειμένου να αποδείξει τα προσόντα που επικαλείται.
21/10/2013 - 20:26

Απόδειξη Χειρισμού Υπολογιστών για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Απόδειξη Χειρισμού Υπολογιστών για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη χειρισμού Υπολογιστών που προσκομίζονται σε προκηρύξεις ΣΟΧ του ΑΣΕΠ.
21/10/2013 - 20:21

Τα δικαιολογητικά για προκηρύξεις ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ

Τα δικαιολογητικά για προκηρύξεις ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ Στο κεφάλαιο αυτό απαριθμούνται όλα τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος μαζί με το έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό . ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1, προκειμένου να αποδείξει τα προσόντα που επικαλείται.
21/10/2013 - 20:15

Τα δικαιολογητικά για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3

Τα δικαιολογητικά για τις προκηρύξεις ΣΟΧ 3 Στο κεφάλαιο αυτό απαριθμούνται όλα τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος μαζί με το έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 προκειμένου να αποδείξει τα προσόντα που επικαλείται.
02/08/2013 - 17:44

Εξετάσεις πιστοποίησης εκτιμητών

Εξετάσεις πιστοποίησης εκτιμητών διαδικασία δικαιολογητικά Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γ Στουρνάρα καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκτιμητών .

Η Επικαιρότητα Τώρα