ΣΤΡΑΤΟΣ

27/03/2014 - 09:56

Επανεξέταση σωματικής ικανότητας στρατεύσιμου ή έφεδρου

Επανεξέταση σωματικής ικανότητας στρατεύσιμου ή έφεδρου Για την επανεξέταση της σωματικής ικανότητας στρατεύσιμου ή έφεδρου σε επιτροπή απαλλαγών λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη για λόγους υγείας, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά, αλλά και να είναι ενήμεροι για τα ακόλουθα:
27/03/2014 - 09:49

Επανεξέταση των κριθέντων ως Ι/5

Επανεξέταση των κριθέντων ως Ι/5 Όσοι κρίθηκαν ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5) και απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση της στράτευσής τους και ενδιαφέρονται να προβούν στην επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά, καθώς και να είναι ενήμεροι για τα παρακάτω:
27/03/2014 - 09:44

Εξαίρεση από κατάταξη εφέδρων (λόγω νοσηλείας)

Εξαίρεση από κατάταξη εφέδρων (λόγω νοσηλείας) Όσοι ενδιαφέρονται για την εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων εξαιτίας νοσηλείας τους σε νοσοκομεία ή νοσηλευτικά ιδρύματα ή ακολουθούν θεραπευτική αγωγή σε ΚΕΘΕΑ, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά, αλλά και να ξέρουν τα ακόλουθα:
27/03/2014 - 09:37

Εξαίρεση από κατάταξη εφέδρων (κρατούμενοι)

Εξαίρεση από κατάταξη εφέδρων (κρατούμενοι) Όσοι ενδιαφέρονται για την εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων επειδή κρατούνται σε φυλακές ή από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά
27/03/2014 - 09:29

Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων (ειδικές περιπτώσεις)

Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων (ειδικές περιπτώσεις) Όσοι ενδιαφέρονται για την εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων επειδή καλούνται και κατά το προηγούμενο έτος έχουν απολυθεί από τις ένοπλες δυνάμεις ή έχουν καταταγεί σε άσκηση αφεδρίας ή μετεκπαίδευση ή την προηγούμενη πενταετία συμμετείχαν δυο φορές σε άσκηση εφεδρίας ή μετεκπαίδευση, οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, καθώς και να είναι ενήμεροι για τα ακόλουθα:
27/03/2014 - 09:25

Εξαίρεση από κατάταξη εφέδρων (αδέλφια)

Εξαίρεση από κατάταξη εφέδρων (αδέλφια) Όσοι ενδιαφέρονται για την εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων επειδή έχουν δύο ή περισσότερα αδέλφια που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά και να πράξουν ως ακολούθως:
27/03/2014 - 09:21

Εξαίρεση από κατάταξη εφέδρων (μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού)

Εξαίρεση από κατάταξη εφέδρων (μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού) Όσοι ενδιαφέρονται για την εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων λόγω του ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
27/03/2014 - 09:16

Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων

Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων Όσοι ενδιαφέρονται για την εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων οι οποίοι βρίσκονται και διαμένουν στο εξωτερικό κατά το τελευταίο δίμηνο, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά καθώς και να γνωρίζουν τα εξής:
27/03/2014 - 09:11

Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης Όσοι ενδιαφέρονται να προβούν στην εξαγορά της πρόσθετης στρατιωτικής τους υποχρέωσης οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά, καθώς και να γβωρίζουν τα κάτωθι:
27/03/2014 - 09:00

Μη τήρηση στρατιωτικών υποχρεώσεων (λόγοι ανωτέρας βίας)

Μη τήρηση στρατιωτικών υποχρεώσεων (λόγοι ανωτέρας βίας) Όσοι δεν μπορούν, εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, να τηρήσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις που τίθενται από την Στρατολογική Υπηρεσία, για την εκτίμηση αυτών χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, αλλά και να γνωρίζουν τα εξής:
26/03/2014 - 12:54

Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανώτερων/ανώτατων σχολών

Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανώτερων/ανώτατων σχολών Όσοι υποψήφιοι ανώτερων-ανώτατων σχολών επιθυμούν να προβούν σε διακοπή της αναβολής κατάταξής τους οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά, αλλά και να είναι ενήμεροι για τα ακόλουθα:
26/03/2014 - 12:50

Διακοπή αναβολής κατάταξης ναυτολογημένων

Διακοπή αναβολής κατάταξης ναυτολογημένων Οι ενδιαφερόμενοι ναυτολογημένοι που επιθυμούν να διακόψουν την αναβολή κατάταξης τους χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
26/03/2014 - 12:44

Διακοπή αναβολής κατάταξης μονίμων κατοίκων εξωτερικού

Διακοπή αναβολής κατάταξης μονίμων κατοίκων εξωτερικού Όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και ενδιαφέρονται να διακόψουν την αναβολή κατάταξής τους οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά και να είναι ενήμεροι για τα ακόλουθα:
26/03/2014 - 12:41

Διακοπή αναβολής κατάταξης για διάφορες κατηγορίες

Διακοπή αναβολής κατάταξης για διάφορες κατηγορίες Όσοι έλαβαν αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού, πατρότητας (2 ζώντα τέκνα), υπηρεσίας σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις του εξωτερικού, πολιτογραφίας, υποψηφιότητας σε βουλευτικές εκλογές, ευρωεκλογές, αυτοδιοικητικές εκλογές κι επιθυμούν να προβούν στη διακοπή αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, αλλά και να γνωρίζουν τα παρακάτω:
26/03/2014 - 12:33

Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω θαλάσσιας υπηρεσίας

Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω θαλάσσιας υπηρεσίας Όσοι ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε διακοπή της αναβολής κατάταξής τους που είχαν λάβει λόγω απόκτησης θαλάσσιας υπηρεσίας, οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά και να πράξουν ως ακολούθως:
26/03/2014 - 12:28

Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών

Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών Όσοι ενδιαφερόμενοι ζήτησαν και έλαβαν αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών και πλέον επιθυμούν να προβούν σε διακοπή αυτής, χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά, αλλά και να ξέρουν τα παρακάτω:
26/03/2014 - 12:21

Διαγραφή διπλογραμμένων από το μητρώο αρρένων

Διαγραφή διπλογραμμένων από το μητρώο αρρένων Όσοι είναι διπλογραμμένοι στο μητρώο αρρένων και επιθυμούν να προχωρήσουν στη διαγραφή τους οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά, αλλά και να είναι ενήμεροι για τα ακόλουθα:
26/03/2014 - 12:15

Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης Στην περίπτωση επιβολής στους ενδιαφερόμενους πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης την οποία και επιθυμούν να άρουν, χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, καθώς και να γνωρίζουν τα εξής:
26/03/2014 - 12:11

Αναβολή κατάταξης πατεράδων 2 ζώντων παιδιών

Αναβολή κατάταξης πατεράδων 2 ζώντων παιδιών Όσοι ενδιαφερόμενοι πατεράδες με 2 ζώντα τέκνα επιθυμούν να πάρουν αναβολή της κατάταξής τους, οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, καθώς και να γνωρίζουν τα ακόλουθα:
26/03/2014 - 11:42

Αναβολή κατάταξης πολιτογραφηθέντων

Αναβολή κατάταξης πολιτογραφηθέντων Όσοι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια (πολιτογραφηθέντες) και επιθυμούν να προχωρήσουν σε αναβολή της κατάταξης τους, χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά, αλλά και να γνωρίζουν τα ακόλουθα:
Σελίδα 1 από 4

Η Επικαιρότητα Τώρα