ΣΤΡΑΤΟΣ

26/03/2014 - 11:36

Μειωμένη θητεία τέκνων/αδελφών όσων πέθαναν ή τραυματίστηκαν στην υπηρεσία

Μειωμένη θητεία τέκνων/αδελφών όσων πέθαναν ή τραυματίστηκαν στην υπηρεσία Για τη μειωμένη θητεία παιδιών ή αδελφών εκείνων των προσώπων που απεβίωσαν ή τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ή που απεβίωσαν ή τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια τρομοκρατικής ενέργειας, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, καθώς και να γνωρίζουν τα εξής:
26/03/2014 - 11:25

Αναβολή κατάταξης εξαρτημένων από ναρκωτικά λόγω θεραπείας

Αναβολή κατάταξης εξαρτημένων από ναρκωτικά λόγω θεραπείας Όσοι άρρενες είναι εξαρτημένοι από ναρκωτικές ουσίες και λόγω θεραπευτικής αγωγής τους σε κέντρα θεραπείας επιθυμούν να προχωρήσουν σε αναβολή της κατάταξής τους, οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, αλλά και να είναι ενήμεροι για τα ακόλουθα:
26/03/2014 - 11:19

Αναβολή κατάταξης για υπηρετούντες σε ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους

Αναβολή κατάταξης για υπηρετούντες σε ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους Όσοι υπηρετούν σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις κάποιου ξένου κράτους και ενδιαφέρονται για αναβολή της κατάταξής τους, χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, όπως και να είναι ενήμεροι για τα ακόλουθα:
26/03/2014 - 11:12

Αναβολή κατάταξης λόγω θαλάσσιας υπηρεσίας

Αναβολή κατάταξης λόγω θαλάσσιας υπηρεσίας Οι ενδιφερόμενοι που σκοπεύουν να ζητήσουν αναβολή λόγω απόκτησης θαλάσσιας υπηρεσίας χρειάζεται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, αλλά να είναι και ενήμεροι για τα εξής:
26/03/2014 - 11:07

Αναβολή κατάταξης ναυτολογημένων

Αναβολή κατάταξης ναυτολογημένων Οι ενδιαφερόμενοι ναυτολογημένοι που επιθυμούν να πάρουν αναβολή κατάταξης χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά και να γνωρίζουν τα ακόλουθα:
26/03/2014 - 11:02

Αναβολή κατάταξης λόγω ιατρικής ειδικότητας

Αναβολή κατάταξης λόγω ιατρικής ειδικότητας Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν αναβολή με σκοπό την πραγματοποίηση της ιατρικής τους ειδικότητας, οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, όπως και να είναι ενήμεροι για τα ακόλουθα:
26/03/2014 - 10:58

Διόρθωση έτους εγγραφής στα μητρώα αρρένων

Διόρθωση έτους εγγραφής στα μητρώα αρρένων Για τη διόρθωση του λάθους σχετικά με το έτος εγγραφής στα μητρώα αρρένων, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, αλλά και να είνα ενήμεροι για τα ακόλουθα:
26/03/2014 - 10:49

Τμηματική εκπλήρωση στρατιωτικής υποχρέωσης

Τμηματική εκπλήρωση στρατιωτικής υποχρέωσης Για τμηματική εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, καθώς και να γνωρίζουν τα εξής:
26/03/2014 - 10:44

Αναβολή κατάταξης για υπαλλήλους του Ο.Η.Ε.

Αναβολή κατάταξης για υπαλλήλους του Ο.Η.Ε. Όσοι είναι υπάλληλοι του Ο.Η.Ε., αλλά και υπάλληλοι ειδικευμένων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών και ενδιαφέρονται για αναβολή της κατάταξής τους, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά, καθώς και να γνωρίζουν τα ακόλουθα:
26/03/2014 - 10:36

Αναβολή κατάταξης για τους έχοντες γερμανική υπηκοότητα

Αναβολή κατάταξης για τους έχοντες γερμανική υπηκοότητα Για τους έχοντες, πέραν της ελληνικής, και τη γερμανική υπηκοότητα, οι οποίοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε αναβολή της κατάταξής τους, οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, όπως και να ξέρουν τα εξής:
26/03/2014 - 10:29

Αναβολή κατάταξης κατόχων διδακτορικού

Αναβολή κατάταξης κατόχων διδακτορικού Όσοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό και ενδιαφέρονται να αναβάλλουν την κατάταξή τους, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά, καθώς και να γνωρίζουν τα ακόλουθα:
26/03/2014 - 10:28

Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού

Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού Όσοι επιθυμούν να λάβουν αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού τους χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, όπως και να είναι ενήμεροι για τα ακόλουθα:
26/03/2014 - 10:19

Αναβολή κατάταξης κρατουμένων

Αναβολή κατάταξης κρατουμένων Όσοι ενδιαφέρονται για αναβολή της κατάταξής τους λόγω κράτησής τους σε κάποιο Σωφρονιστικό Ίδρυμα ή πρόσφατης απόλυσής τους από αυτό, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιλογητικά:
26/03/2014 - 10:12

Συμπλήρωση/καταχώρηση/ανάκληση στρατολογικών μεταβολών

Συμπλήρωση/καταχώρηση/ανάκληση στρατολογικών μεταβολών Όσοι επιθυμούν τη συμπλήρωση ή την καταχώρηση ή την ανάκληση στρατολογικών μεταβολών στη στρατολογική τους μερίδα, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν τα παρακάτω και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία παρουσιάζονται:
26/03/2014 - 10:04

Στρατιωτικές υποχρεώσεις μόνιμων κατοίκων εξωτερικού

Στρατιωτικές υποχρεώσεις μόνιμων κατοίκων εξωτερικού Όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, προκειμένου να ρυθμίσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, καθώς και να γνωρίζουν τα ακόλουθα:
26/03/2014 - 09:59

Εξαγορά υπολοίπου στρατιωτικών υποχρεώσεων (για 35 ετών και άνω)

Εξαγορά υπολοίπου στρατιωτικών υποχρεώσεων (για 35 ετών και άνω) Οι ενδιαφερόμενοι άρρενες που επιθυμούν να προχωρήσουν στην εξαγορά του υπολοίπου των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους, χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, καθώς και να είναι ενήμεροι για τα ακόλουθα:
26/03/2014 - 09:45

Στρατιωτικές υποχρεώσεις ομογενών (ειδικές κατηγορίες)

Στρατιωτικές υποχρεώσεις ομογενών (ειδικές κατηγορίες) Όσοι ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στη ρύθμιση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες ομογενών, οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, καθώς και να είναι ενήμεροι για τα εξής:
26/03/2014 - 09:37

Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σε συμμαχικό ή κράτος της ΕΕ

Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σε συμμαχικό ή κράτος της ΕΕ Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να αναγνωρίσουν το χρόνο της στρατιωτικής τους υπηρεσίας σε συμμαχικό κράτος ή κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να γνωρίζουν τα ακόλουθα και να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
26/03/2014 - 09:25

Μετεγγραφή σε μητρώα αρρένων

Μετεγγραφή σε μητρώα αρρένων Για τη μετεγγραφή σε μητρώα αρρένων οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά καθώς και να γνωρίζουν τα εξής:
26/03/2014 - 09:13

Προσωρινή απόλυση από Ένοπλες Δυνάμεις λόγω υποψηφιότητας

Προσωρινή απόλυση από Ένοπλες Δυνάμεις λόγω υποψηφιότητας Οι ενδιαφερόμενοι άρρενες οι οποίοι επιθυμούν να απολυθούν προσωρινά από τις Ένοπλες Δυνάμεις λόγω υποψηφιότητάς τους στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στο Δήμο ή στην Κοινότητά τους, οφείλουν να γνωρίζουν τα κάτωθι και να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα