ΣΤΡΑΤΟΣ

26/03/2014 - 09:04

Μειωμένη θητεία

Μειωμένη θητεία Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δικαιούται μειωμένη θητεία χρειάζεται να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
26/03/2014 - 08:59

Αδυναμία μετάβασης στο Κέντρο Κατάταξης λόγω υγείας

Αδυναμία μετάβασης στο Κέντρο Κατάταξης λόγω υγείας Όσοι παρουσιάζουν αδυναμία μεταβάσης στο Κέντρο Κατάταξής τους λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν, χρειάζεται να ξέρουν τα ακόλουθα και να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
26/03/2014 - 08:50

Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να γνωρίζουν τα παρακάτω και να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
26/03/2014 - 00:00

Προσφυγή κατά απορριπτικού εγγράφου Στρατολογικής Υπηρεσίας

Προσφυγή κατά απορριπτικού εγγράφου Στρατολογικής Υπηρεσίας Εάν κάποιος ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει αίτημα στην Στρατολογική Υπηρεσία το οποίο απορρίφθηκε και επιθυμεί να προσφύγει κατά του απορριπτικού εγγράφου, οφείλει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
26/03/2014 - 00:00

Τι ισχύει για τη στρατιωτική θητεία των αντιρρησιών συνείδησης

Τι ισχύει για τη στρατιωτική θητεία των αντιρρησιών συνείδησης Όσοι αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, αλλά οφείλουν επιπλέον να γνωρίζουν τα παρακάτω:
26/03/2014 - 00:00

Ανακατάταξη ή επανακατάταξη οπλιτών & εφέδρων βραχείας περιόδου

Ανακατάταξη ή επανακατάταξη οπλιτών βραχείας περιόδου Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες για ανακατάταξη ή επανακατάταξη βραχεία περιόδου χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
24/03/2014 - 10:08

Αναβολή για κοινωνικούς λόγους

Αναβολή για κοινωνικούς λόγους Οι άρρενες που επιθυμούν να ζητήσουν αναβολή της στράτευσής τους για κοινωνικούς λόγους, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
24/03/2014 - 10:03

Αναβολή λόγω σπουδών

Αναβολή λόγω σπουδών Οι άρρενες που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε αναβολή της στράτευσής τους λόγω σπουδών χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής:
24/03/2014 - 09:59

Κατάθεση δικαιολογητικών-παραλαβή πιστοποιητικών

Κατάθεση δικαιολογητικών-παραλαβή πιστοποιητικών
24/03/2014 - 09:52

Αναβολή σπουδών

Αναβολή σπουδών Όσοι ενδιαφέρονται να ζητήσουν αναβολή σπουδών πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
24/03/2014 - 09:47

Κατατάξεις(Στρατός Ξηράς/Πολεμική Αεροπορία/Πολεμικό Ναυτικό)

Κατατάξεις(Στρατός Ξηράς/Πολεμική Αεροπορία/Πολεμικό Ναυτικό, ΕΣΣΟ) Όσοι ενδιαφέρονται να καταταχθούν στον Στρατό Ξηράς, στην Πολεμική Αεροπορία ή στο Πολεμικό Ναυτικό, οφείλουν να γνωρίζουν τα κάτωθι:
24/03/2014 - 09:33

Δελτίο απογραφής

Δελτίο απογραφής Για την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:
24/03/2014 - 00:00

Αναβολή λόγω νοσηλείας

Αναβολή λόγω νοσηλείας Στην περίπτωση που την ημέρα της κατάταξης, ο ενδιαφερόμενος νοσηλεύεται σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα χωρίς να είναι προσδιορισμένη η ημερομηνία λήξης της νοσηλείας ή, γενικά, αυτή προβλέπεται να διαρκέσει επί μακρό χρονικό διάστημα, ο νοσηλευόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα κάτωθι:
24/03/2014 - 00:00

Δελτίο απογραφής (κατάθεση εκτός προθεσμίας)

Δελτίο απογραφής (κατάθεση εκτός προθεσμίας) Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήθηκε έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να πράξουν ως ακολούθως:
14/09/2013 - 13:01

Δικαιολογητικά κατάταξης

Δικαιολογητικά κατάταξης Ποια δικαιολογητικά προσκομίζει ο στρατέυσιμος κατα την κατάταξη του στον στρατό και ποια δικαιολογητικά προσκομίζουν οι στρατέυσιμοι ειδικών κατηγορίων για την καταταξη τους.
14/09/2013 - 12:50

Δικαιολογητικά για διακοπή αναβολής στράτευσης

Δικαιολογητικά για διακοπή αναβολής στράτευσης Όσοι στρατεύσιμοι έλαβαν αναβολή στράτευσης, μπορούν να την διακόψουν πριν τη λήξη της και να προγραμματισθούν για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ΕΣΣΟ, που καθορίζεται με βάση την ημερομηνία διακοπής.
14/09/2013 - 12:33

Δικαιολογητικά για την αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών

Δικαιολογητικά για την αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών Τα δικαιολογητικά για την αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών και ποιά η διάρκεια της αναβολής.
14/09/2013 - 12:29

Κρίση της ικανότητας για στράτευση

Κρίση της ικανότητας για στράτευση Κρίση της ικανότητας για στράτευση πριν από την πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις
14/09/2013 - 12:20

Δικαιολογητικά για μειωμένη στρατιωτική θητεία

Δικαιολογητικά για μειωμένη στρατιωτική θητεία 1. Για να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, οποτεδήποτε μετά την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.
28/08/2013 - 13:58

Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης αυτόματα στις υπηρεσίες

Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης αυτόματα στις υπηρεσίες Υποχρεωτικά αυτεπάγγελτη, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, είναι πλέον η αναζήτηση για το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, σύμφωνα με σχετική απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 'Αμυνας και μετά την ενοποίηση των δύο τύπων (Α' και Β') πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης, στο ενιαίο πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

Η Επικαιρότητα Τώρα