ΛΙΜΕΝΙΚΟ

20/03/2014 - 17:46

Άδεια λιμενικού για παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών

Άδεια λιμενικού για παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών Για την έκδοση άδειας παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
20/03/2014 - 17:41

Άδεια για πηδαλιούχο λάντζας

Άδεια για πηδαλιούχο λάντζας Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας πηδαλιούχου λάντζας οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
20/03/2014 - 17:36

Καθαρισμός (με ψηγματοβολή) σε ανοιχτό χώρο

Καθαρισμός (με ψηγματοβολή) σε ανοιχτό χώρο Για την άδεια ψηγματοβολής (αλλιώς, αμμοβολή) σε ανοιχτό χώρο οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να ακολουθήσουν την παρακάτω πορεία:
20/03/2014 - 17:16

Καθαρισμός (με ψηγματοβολή) σε κλειστό χώρο

Άδεια λιμενικού για καθαρισμό (με ψηγματοβολή) σε κλειστό χώρο Για τη χορήγηση άδειας για ψηγματοβολή (ή, αλλιώς, αμμοβολή) σε φ/γ σε κλειστό χώρο, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
20/03/2014 - 17:09

Εργασίες πάνω στο πλοίο σε μαρίνα κάτω των 24μ.

Εργασίες πάνω στο πλοίο σε μαρίνα κάτω των 24μ. Για τη χορήγηση άδειας με σκοπό την πραγματοποίηση εργασιών επί πλοίου (από σίδερο μόνο) σε μαρίνα (μικροεπισκευές χωρίς φλόγα) κάτω των εικοσιτεσσάρων (24) μέτρων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλου να κινηθούν ως ακολούθως:
20/03/2014 - 17:00

Εργασίες πάνω στο πλοίο σε μαρίνα άνω των 24μ.

Εργασίες πάνω στο πλοίο σε μαρίνα άνω των 24μ. Για χορήγηση άδειας με σκοπό τη διενέργεια εργασιών επί πλοίου (μόνο από σίδερο) σε μαρίνα (μικροεπισκευές χωρίς φλόγα) άνω των εικοσιτεσσάρων (24) μέτρων, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να γνωρίζουν και να προσκομίσουν τα εξής:
20/03/2014 - 16:51

Άδεια λιμενικού για εργασία με ή χωρίς φλόγα (ειδική κατηγορία)

Άδεια λιμενικού για εργασία με ή χωρίς φλόγα (ειδική κατηγορία) Για τη χορήγηση άδειας εργασιών (επισκευές/συντήρηση), με ή χωρίς φλόγα, σε δεξαμενόπλοια-L.P.G. οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πράξουν ως ακολούθως:
20/03/2014 - 16:46

Ανανέωση ανόδου σε πλοίο για εργασία

Ανανέωση ανόδου σε πλοίο Για την ανανέωση της άδειας ανόδου επί πλοίου με σκοπό την εργασία οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να γνωρίζουν και να προσκομίσουν τα εξής:
20/03/2014 - 16:40

Άδεια λιμενικού για εργασία με φλόγα

Άδεια λιμενικού για εργασία με φλόγα Για τη χορήγηση άδειας εργασίας με φλόγα (επισκευή/συντήρηση) σε Φ/Γ – Ε/Γ – Ε/Γ-Ο/Γ – Ε/Γ-Τ/Ρ, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να πράξουν ως εξής:
20/03/2014 - 16:19

Άδεια λιμενικού για εργασία χωρίς φλόγα

Άδεια λιμενικού για εργασία χωρίς φλόγα Για τη χορήγηση άδειας εργασίας χωρίς φλόγα (επισκευές/συντηρήσεις) σε Φ/Γ - Ε/Γ - Ε/Γ-Ο/Γ - Ε/Γ-Τ/Ρ, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να πράξουν ως εξής:
20/03/2014 - 16:14

Θεώρηση στρατιωτικών καταστάσεων-φορτωτικών

Θεώρηση στρατιωτικών καταστάσεων-φορτωτικών Για τις θεωρήσεις στρατιωτικών καταστάσεων-φορτωτικών οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να γνωρίζουν και να προσκομίσουν τα κάτωθι:
19/03/2014 - 21:57

Βεβαίωση τιμής ναύλου

Βεβαίωση τιμής ναύλου Για την έκδοση βεβαίωσης του ύψους της τιμής του καθαρού ναύλου εισιτηρίων για γραμμές εσωτερικού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πράξουν ως εξής:
19/03/2014 - 21:52

Μεταγγίσεις πετρελαιοειδών μεταξύ πλοίων

Μεταγγίσεις πετρελαιοειδών μεταξύ πλοίων Όποιος επιθυμεί να προβεί σε μεταγγίσιες πετρελαιοειδών από πλοίο σε πλοίο οφείλει να γνωρίζει και να προσκομίσει τα εξής:
19/03/2014 - 21:42

Άδεια λιμενικού για έκτακτα δρομολόγια

Άδεια λιμενικού για έκτακτα δρομολόγια Σε περίπτωση προσωρινής τροποποίησης, περικοπής, εκτέλεσης έκτακτων δρομολογίων Αργοσαρωνικού και τοπικών γραμμών, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προβούν στην έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν πλόες με ολική ναύλωση. Έτσι, οφείλουν να γνωρίζουν και να προσκομίσουν τα κάτωθι:
19/03/2014 - 21:34

Άδεια λιμενικού για φορτοεκφορτώσεις υγρών/αερίων

Άδεια λιμενικού για φορτοεκφορτώσεις υγρών/αερίων Για την έγκριση των φορτοεκφορτώσεων υγρών-αερίων σε βυτιοφόρα οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν και να προσκομίσουν τα κάτωθι:
19/03/2014 - 21:26

Άδεια λιμενικού για φορτοεκφορτώσεις πετρελαιοειδών κ.ά.

Άδεια λιμενικού για φορτοεκφορτώσεις πετρελαιοειδών κ.ά. Για την έγκριση φορτοεκφορτώσεων πετρελαιοειδών- χημικών, χύμα υγροποιημένων αερίων σε εγκαταστάσεις, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να γνωρίζουν και να προσκομίσουν τα εξής:
19/03/2014 - 21:20

Άδεια λιμενικού για φορτοεκφορτώσεις

Άδεια λιμενικού για φορτοεκφορτώσεις Για την έγκριση φορτοεκφορτώσεων των επικίνδυνων συσκευασμένων φορτίων οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να γνωρίζουν και προσκομίσουν τα κάτωθι:
19/03/2014 - 21:14

Βεβαίωση μιλιομετρικών αποστάσεων

Βεβαίωση μιλιομετρικών αποστάσεων Για την έκδοση βεβαίωσης μιλιομετρικών αποστάσεων απαιτούνται τα εξής:
19/03/2014 - 20:57

Άδεια λιμενικού για επικίνδυνα φορτία

Άδεια λιμενικού για επικίνδυνα φορτία Όσοι ενδιαφέρονται για τη μεταφορά επικνδύνων φορτίων με επιβατηγό-οχηματαγωγό και φ/γ-οχηματωγό πλοίο εσωτερικού χρειάζεται να κάνουν τα εξής:
19/03/2014 - 20:45

Αίτηση για θαλάσσια μέσα αναψυχής

Αίτηση για θαλάσσια μέσα αναψυχής Για την αίτηση έκδοσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής:
Σελίδα 3 από 3

Η Επικαιρότητα Τώρα