ΣΥΧΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

14/12/2013 - 20:13

Έκδοση διαβατηρίου δικαιολογητικά και διαδικασία

Έκδοση διαβατηρίου δικαιολογητικά και διαδικασία Ποιά είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ανήλικοι για διαβατήριο ;
14/12/2013 - 19:49

Δικαιολογητικά για το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ

Δικαιολογητικά για το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ Για να εισπράξετε επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρέπει να είστε μισθωτός και να έχει λήξει ή να έχει καταγγελθεί από τον εργοδότη (απόλυση) η σύμβαση εργασίας σας , να είστε ως εργαζόμενος ασφαλισμένος στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ  , να έχετε συμπληρώσει μέσα στο 14μηνο ή 12μηνο που προηγείται της αίτησής σας τον αριθμό των ημερομισθίων που προβλέπονται ανάλογα με το επάγγελμά σας.
15/11/2013 - 18:51

ΚΕΠ που είναι Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης διευθύνσεις

ΚΕΠ που είναι Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης διευθύνσεις Σε ένα και μόνο σημείο μπορούν οι πολίτες να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο. Τη δυνατότητα αυτή παρέχουν τα Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης που υπάρχουν στη χώρα και πρόκειται για ΚΕΠ τα οποία λειτουργούν ως υπηρεσίες μίας στάσης.
21/10/2013 - 22:35

Απαραίτητα δικαιολογητικά διαζυγίου

Απαραίτητα δικαιολογητικά διαζυγίου Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαζυγίου, συναινετικού ή λόγω κλονισμού του γάμου
21/10/2013 - 22:31

Δικαιολογητικά για άνοιγμα οικογενειακής μερίδας

Δικαιολογητικά για άνοιγμα οικογενειακής μερίδας Η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου είναι τα κάτωθι:
21/10/2013 - 22:27

Σύμφωνο Συμβίωσης απαραίτητα δικαιολογητικά

Σύμφωνο Συμβίωσης απαραίτητα δικαιολογητικά Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το Σύμφωνο Συμβίωσης που προσκομίζονται στο ληξιαρχείο είναι τα κάτωθι:
21/10/2013 - 22:23

Δικαιολογητικά για σύνδεση συναγερμού με την Αστυνομία

Δικαιολογητικά για σύνδεση συναγερμού με την Αστυνομία Τι δικαιολογητικά χρειάζονται ωστε να γίνει σύνδεση του συναγερμού με την Αστυνομία.
21/10/2013 - 21:30

Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου

Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για να χορηγηθεί αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου.
21/10/2013 - 21:26

Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ

Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ Η ασφαλιστική ιστορία που τηρείται ηλεκτρονικά απεικονίζεται στο «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης», που εκδίδεται για κάθε ένα ασφαλισμένο. Το έντυπο αυτό έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ και περιλαμβάνει στοιχεία απασχόλησης - ασφάλισης τριμήνου (απασχολούμενοι κοινών επιχειρήσεων) και τετραμήνου (οικοδόμοι).
21/10/2013 - 21:19

Δικαιολογητικά για πιστοποιητικό γέννησης

Δικαιολογητικά για πιστοποιητικό γέννησης Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται στα ΚΕΠ ώστε να χορηγηθεί το πιστοποιητικό γέννησης στον ενδιαφερόμενο.
21/10/2013 - 21:11

Δικαιολογητικά για την κάρτα πολιτισμού

Δικαιολογητικά για την κάρτα πολιτισμού Τα δικαιολογητικά για την κάρτα πολιτισμού καταθέτονται στα ΚΕΠ
01/08/2013 - 12:14

Αλλαγή Ταυτότητας ποια τα δικαιολογητικά

Αλλαγή Ταυτότητας ποια τα δικαιολογητικά Πότε πρέπει να κανω αλλαγη της ταυτότητάς μου;
13/07/2013 - 16:56

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Για την έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά: • Αστυνομική ταυτότητα • Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ή άλλων εταιρειών τηλεφωνίας, Δ.Ε.Υ.Α.Κ., κινητής τηλεφωνίας) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) όπου να αναγράφεται η κατοικία και όχι η επιχείρηση του ενδιαφερομένου (σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο το αντίγραφο του Ε1 όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας), ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ. • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, με το κάτωθι περιεχόμενο: ¨Είμαι μόνιμος κάτοικος ……………… από το έτος ……………… και διαμένω επί της οδού ………………………………………………………… αριθμός ………….. από το έτος ………………………………… Παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας την οποία θα χρησιμοποιήσω για κάθε νόμιμη χρήση” Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά μαζί με μια φωτοτυπία η οποία θα κρατηθεί από την υπηρεσία ως δικαιολογητικό. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο Παρατηρήσεις σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας 1. Ο λογαριασμός ΔΕΚΟ πρέπει να είναι ο τελευταίος. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει λογαριασμό στο όνομα του, ως αποδεικτικό κατοικίας μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο ισχύοντος ενοικιαστηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ και απόδειξη Δ.Ε.Κ.Ο. 2. Όποιος πολίτης δεν μπορεί να έρθει ο ίδιος για οποιονδήποτε λόγο, είναι απαραίτητο να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο που θα συναλλαχθεί με την υπηρεσία για λογαριασμό του.
13/07/2013 - 16:27

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  Δικαιολογητικά Αίτηση αλλαγής επωνύμου (Απαραίτητο έγγραφο) 1 Παράβολο Δημοσίου Ταμείου (15 €) Διατίθεται και από την Υπηρεσία. Βεβαίωση του εισαγγελέα που να βεβαιώνει ότι "ο αιτών δεν διώκεται για αξιόποινη πράξη". Εκδίδεται από τον κατά τόπον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Αίτηση στο Νομάρχη όπου ανήκει ο δήμος ή η κοινότητα, στο Μ.Α. για άρρενα ή στο Δημοτολόγιο για γυναίκα, που φέρονται γραμμένοι Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο από το οποίο να προκύπτει η οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος και το έτος γέννησης (όταν πρόκειται για γυναίκα). Εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Εγγραφή στο δημοτολόγιο Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων Αναζητείται υπηρεσιακά: Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου Εκδίδεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Αναζητείται υπηρεσιακά: Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης ή δικαστικής χρήσης Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για άνδρες Εκδίδεται από το κατά τόπον στρατολογικό γραφείο. Αναζητείται υπηρεσιακά: Αναγνώριση στρατιωτικής προϋπηρεσίας στον ΚΕΑΔ (TN)   Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την αλλαγή επωνύμου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήμα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία. Βήμα 2 : Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ. Βήμα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο). Βήμα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει. Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει το πιστοποιητικό αλλαγής επωνύμου.
13/07/2013 - 15:58

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΟΛΗΣ - ΧΩΡΙΟ Η ΚΡΑΤΟΣ

 Βεβαίωση εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης – χωριού ή κράτους  Αρμόδιος φορέας: Προξενικές Αρχές Κωδικός υπηρεσίας: 289 Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 953/14.16.2007  Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης – χωριού ή κράτους λόγω αλλαγής συνόρων και δημιουργίας νέου κράτους στην αλλοδαπή (για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας). Δικαιολογητικά Αίτηση βεβαίωσης εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης – χωριού ή κράτους (Απαραίτητο έγγραφο) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Εναλλακτικά υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης από την οποία να προκύπτει η πόλη ή το χωριό γέννησης. Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης – χωριού ή κράτους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης. Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος. Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο). Βήµα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει. Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει τη βεβαίωση εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης – χωριού ή κράτους. Σημειώσεις και επεξηγήσεις Η βεβαίωση θα αποστέλλεται στο ΚΕΠ Απόδημων Ελλήνων για περαιτέρω επικύρωση.
13/07/2013 - 15:10

ΑΜΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

AMKA ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαιολογητικά για ΑΜΚΑ ανά κατηγορία είναι τα εξής:         Για Έλληνες Υπηκόους            Tο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας.            Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.        Για Ξένους Υπηκόους:            Το Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή δελτίο ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή διαβατήριο            πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία            Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα απαιτείται η ληξιαρχική πράξη γέννησης. Απαραίτητα Δικαιολογητικά απόκτησης ΑΜΚΑ μέσω εκπροσώπου:Εκτός των παραπάνω αναφερομένων δικαιολογητικών, απαιτείται:             Ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκπροσώπου και επιπλέον            Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο. Διαδικασία μεταβολής ή επικαιροποίησης στοιχείων:Είναι δυνατή η μεταβολή και η επικαιροποίηση των στοιχείων όσων έχουν ήδη ΑΜΚΑ (όπως όνομα, τηλέφωνο, δ/νση, ασφαλιστικός φορέας κ.λπ.), μέσω των ΚΕΠ ή των γραφείων ΑΜΚΑ, με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου.
13/07/2013 - 15:08

ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΑ Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ 2013 Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προχωρά τις διαδικασίες για την νέα ταυτότητα των Ελλήνων πολιτών σε εσωτερικό & εξωτερικό, που θα αναγνωρίζεται και ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υιοθέτησης και εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 2252/2004 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον οποίο τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα, προχωρά στην καθιέρωση νέας ταυτότητας για τους Ελληνες Πολίτες , είτε διαμένουν στο εσωτερικό της χώρας, είτε στο εξωτερικό μέσω των εκεί Προξενικών αρχών. Η νέα ταυτότητα, με χαρακτηριστικά ασφαλείας, θα έχει τη μορφή πιστωτικής κάρτας. Η διαδικασία αντικατάστασης του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τη νεα ταυτότητα, μπορει να ξεκινήσει το 2013 και θα υλοποιηθεί σταδιακά με τρόπο που θα καθορίσει η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανά χρονολογική σειρά έκδοσης του (με σειρά προτεραιότητας στις παλαιότερες χρονολογίες έκδοσης) και κατά αλφαβητική σειρά. Σημειώνεται, ότι όλα τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας θα ισχύουν μέχρι και την αντικατάστασή τους από τη νέα ταυτότητα.  ΝΕΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
13/07/2013 - 14:32

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για διαβατήριο

Tι δικαιολογητικα χρειαζονται για διαβατηριο Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που εκτυπώνεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτημάτων και στην οποία είναι ενσωματωμένη υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει: - Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανωμοτί κατάθεση ή ψευδή δήλωση, εφόσον τα αδικήματα αυτά αφορούν την έκδοση, τη χρήση ή την απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου. - Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αρπαγή, εμπόριο δούλων, εμπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκων, ακούσια απαγωγή, σωματεμπορία ή διακίνηση λαθρομεταναστών. - Αν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα. - Αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης. - Αν είναι ανυπότακτος εξωτερικού. - Αν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. - Αν διαμένει μόνιμα στην αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας και εάν έχει εκδοθεί στο όνομά του διαβατήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του. Μια πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη φωτογραφία 4x6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Σε περιπτώσεις ατόμων με προβλήματα όρασης, όταν δεν πληρούνται επακριβώς οι τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφιών (π.χ. μη εστιασμός, κλειστοί οφθαλμοί, παραμόρφωση χαρακτηριστικών προσώπου κλπ) συνυποβάλλεται, είτε απλή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Τυφλών οικείας Υπηρεσίας, η οποία πιστοποιεί την εν λόγω κατάσταση, είτε ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση. Παράβολα είσπραξης εσόδων. - Παράβολο χαρτοσήμου: Για διαβατήριο πενταετούς διάρκειας παράβολο ονομαστικής αξίας 22 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 26,40 ευρώ (άνω των 14 ετών). Για διαβατήριο διάρκειας 13 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 9 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 10,80 ευρώ.(Αποκλειστικά και μόνο για διαβατήρια που χορηγούνται κατ’εξαίρεση σύμφωνα με την παρ.3 του Άρθρου 1 του Π.Δ 25/2004 και την παρ.3 του Άρθρου 4 του Π.Δ 25/2004 ως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 3 του Π.Δ 135/2007.) Για διαβατήριο διάρκειας 8 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40 ευρώ.(Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις που η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι προσωρινά αδύνατη ) Για διαβατήριο διάρκειας 3 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40 ευρώ. (Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις διαβατηρίων που χορηγούνται σύμφωνα με την περ. β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Π.Δ.25/2004 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του Άρθρου 1 του Π.Δ 30/2010) - Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ - Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ Αντί για παράβολα δύναται να κατατίθενται διπλότυπα είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ., στα οποία θα εμπεριέχονται όλα τα ανωτέρω ποσά. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. - Σε περίπτωση που ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν έχει Ελληνικό Δελτίο Ταυτότητας, υποβάλλει πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου).
13/07/2013 - 14:14

Σε ποιες χώρες χρειάζεται Βίζα για Έλληνες

Σε ποιές χώρες χρειάζεται Βίζα για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό Τον αναλυτικό πίνακα για τις χώρες που χρειάζεται οι Ελληνες να εκδίδουν βίζα για να ταξιδεψουν η που δεν χρειάζονται σας δημοσιευει το dikaiologitika.gr.Η τελευταία ενημέρωση του πίνακα είναι στις 12 Σεπτεμβρίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς διαδικασίες και προϋποθέσεις, συνιστάται στους ενδιαφερομένους να επικοινωνούν εγκαίρως και απευθείας με την Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας που επιθυμούν να επισκεφθούν. Θεωρήσεις βιζα για Έλληνες που ταξιδεύουν σε χώρες του εξωτερικου Χώρα Κοινό Διαβατήριο Διπλωματικό Διαβατήριο Υπηρεσιακό Διαβατήριο ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ  Χωρίς θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ & ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ  Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες ΑΓΚΟΛΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΑΙΓΥΠΤΟΣ  Θεώρηση χορηγείται και στα σημεία εισόδου Θεώρησημόνο από Πρεσβεία Θεώρησημόνο από Πρεσβεία ΑΙΘΙΟΠΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΑΙΤΗ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΑΛΒΑΝΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΑΛΓΕΡΙΑ  Θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΑΝΔΟΡΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ & ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ  Χωρίς θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΑΡΜΕΝΙΑ  Θεώρηση χορηγείται και στα σημεία εισόδου Θεώρησημόνο από Πρεσβεία Θεώρησημόνο από Πρεσβεία ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΑΥΣΤΡΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΒΑΤΙΚΑΝΟ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΒΕΛΓΙΟ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ  Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες Θεώρηση Θεώρηση ΒΙΕΤΝΑΜ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΒΟΛΙΒΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΒΟΡΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑΝΝΕΣ, ΝΗΣΟΙ       ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΒΡΑΖΙΛΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΓΑΛΛΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΓΕΡΜΑΝΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΓΕΩΡΓΙΑ  Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες ΓΚΑΜΠΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΓΚΑΜΠΟΝ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΓΚΑΝΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ  Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες ΓΟΥΙΑΝΑ  Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες ΓΟΥΙΝΕΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΓΟΥΙΝΕΑ - ΜΠΙΣΑΟΥ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΓΟΥΙΝΕΑ ΤΟΥ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΓΡΕΝΑΔΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΔΑΝΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ  Χωρίς θεώρηση έως 6 μήνες Καταβάλλονται 10 δολλ. ΗΠΑ για αγορά ειδικής \"κάρτας τουρίστα\" Χωρίς θεώρηση έως 6 μήνες Χωρίς θεώρηση έως 6 μήνες ΕΛΒΕΤΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΕΡΥΘΡΑΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΕΣΘΟΝΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΖΑΜΠΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ  Θεώρηση χορηγείται και στα σημεία εισόδου Θεώρηση χορηγείται και στα σημεία εισόδου Θεώρηση χορηγείται και στα σημεία εισόδου ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Σημ 1&2) Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΙΑΠΩΝΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΙΝΔΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΙΟΡΔΑΝΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΙΡΑΚ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΙΡΑΝ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΙΡΛΑΝΔΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΙΣΛΑΝΔΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΙΣΠΑΝΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΙΣΡΑΗΛ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΙΤΑΛΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΚΑΜΕΡΟΥΝ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΚΑΜΠΟΤΖΗ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΚΑΝΑΔΑΣ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΚΑΤΑΡ  Θεώρηση χορηγείται και στα σημεία εισόδου Θεώρηση Θεώρηση ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΚΕΝΥΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΚΙΝΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ  Θεώρηση Χωρίς θεώρηση Θεώρηση ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ  Χωρίς θεώρηση έως 30 ημέρες Θεώρηση Θεώρηση ΚΟΛΟΜΒΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΚΟΜΟΡΕΣ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΚΟΝΓΚΟ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΚΟΝΓΚΟ ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΚΟΡΕΑ, ΒΟΡΕΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΚΟΡΕΑ, ΝΟΤΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες ΚΟΥΒΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΚΟΥΒΕΙΤ  Θεώρηση χορηγείται και στα σημεία εισόδου Θεώρηση χορηγείται και στα σημεία εισόδου Θεώρηση χορηγείται και στα σημεία εισόδου ΚΡΟΑΤΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΚΥΠΡΟΣ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΛΑΟΣ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΛΕΣΟΤΟ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΛΕΤΟΝΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΛΙΒΑΝΟΣ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΛΙΒΕΡΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΛΙΒΥΗ  Θεώρηση Απαιτείται μετάφραση στοιχείων διαβατηρίου στην Αραβική Θεώρηση Θεώρηση ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΜΑΛΑΙΣΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΜΑΛΑΟΥΙ  Θεώρηση Θεώρηση χορηγείται ατελώς Θεώρηση χορηγείται ατελώς ΜΑΛΔΙΒΕΣ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΜΑΛΙ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΜΑΛΤΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΜΑΡΟΚΟ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΜΑΡΣΑΛ, ΝΗΣΙΑ  Θεώρηση χορηγείται στα σημεία εισόδου Απαραίτητο εισιτήριο επιστροφής και διαβατήριο που ισχύει για τουλάχιστον 1 χρόνο ακόμα Θεώρηση χορηγείται στα σημεία εισόδου με προσκόμιση Ρημ. Διακοίνωσης (αναφέρεται λόγος επίσκεψης και χρόνος παραμονής) Θεώρηση χορηγείται στα σημεία εισόδου με προσκόμιση Ρημ. Διακοίνωσης (αναφέρεται λόγος επίσκεψης και χρόνος παραμονής) ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ  Χωρίς θεώρηση έως 90 ημέρες Χωρίς θεώρηση έως 90 ημέρες Χωρίς θεώρηση έως 90 ημέρες ΜΕΞΙΚΟ  Χωρίς θεώρηση έως 6 μήνες Χωρίς θεώρηση έως 6 μήνες Χωρίς θεώρηση έως 6 μήνες ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χορηγείται άδεια εισόδου (entry permit) έως 30 ημέρες στα σημεία εισόδου Χωρίς θεώρηση Υποχρεωτική η αποστολή Ρημ. Διακοίνωσης. Χορηγείται άδεια εισόδου (entry permit) έως 30 ημέρες στα σημεία εισόδου Χωρίς θεώρηση Υποχρεωτική η αποστολή Ρημ. Διακοίνωσης. Χορηγείται άδεια εισόδου (entry permit) έως 30 ημέρες στα σημεία εισόδου ΜΟΓΓΟΛΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΜΟΛΔΑΒΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΜΟΝΑΚΟ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ  Χωρίς θεώρηση έως 6 μήνες Χωρίς θεώρηση έως 6 μήνες Χωρίς θεώρηση έως 6 μήνες ΜΠΑΧΑΜΕΣ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΜΠΑΧΡΕΙΝ  Θεώρηση χορηγείται και στα σημεία εισόδου Θεώρηση χορηγείται και στα σημεία εισόδου Θεώρηση χορηγείται και στα σημεία εισόδου ΜΠΕΛΙΣΕ  Χωρίς θεώρηση έως 1 μήνα Χωρίς θεώρηση έως 1 μήνα Χωρίς θεώρηση έως 1 μήνα ΜΠΕΝΙΝ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΜΠΟΥΤΑΝ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΜΠΡΟΥΝΕΙ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΜΥΑΝΜΑΡ (ΒΙΡΜΑΝΙΑ)  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΝΑΜΙΜΠΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΝΑΟΥΡΟΥ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ  Χωρίς θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΝΕΠΑΛ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΝΙΓΗΡΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΝΙΓΗΡΑΣ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ  Χωρίς θεώρηση έως 1 μήνα Καταβάλλονται 5 δολλ. ΗΠΑ για αγορά ειδικής \"κάρτας τουρίστα\" Χωρίς θεώρηση έως 1 μήνα Χωρίς θεώρηση έως 1 μήνα ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΝΤΟΜΙΝΙΚΑ  Χωρίς θεώρηση έως 21 ημέρες Απαραίτητο εισιτήριο επιστροφής     ΟΛΛΑΝΔΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΟΜΑΝ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΟΝΔΟΥΡΑ  Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες ΟΥΓΓΑΡΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΟΥΓΚΑΝΤΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΟΥΚΡΑΝΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΠΑΚΙΣΤΑΝ  Θεώρηση Χωρίς θεώρηση Θεώρηση ΠΑΛΑΟΥ  Χωρίς θεώρηση Χορηγείται άδεια εισόδου (entry permit) έως 30 ημέρες στα σημεία εισόδου Απαραίτητο εισιτήριο επιστροφής και διαβατήριο που ισχύει για τουλάχιστον 6 μήνες ακόμα Χωρίς θεώρηση Χορηγείται άδεια εισόδου (entry permit) έως 30 ημέρες στα σημεία εισόδου Απαραίτητο εισιτήριο επιστροφής και διαβατήριο που ισχύει για τουλάχιστον 6 μήνες ακόμα Χωρίς θεώρηση Χορηγείται άδεια εισόδου (entry permit) έως 30 ημέρες στα σημεία εισόδου Απαραίτητο εισιτήριο επιστροφής και διαβατήριο που ισχύει για τουλάχιστον 6 μήνες ακόμα ΠΑΝΑΜΑΣ  Χωρίς θεώρηση έως 1 μήνα Χωρίς θεώρηση έως 1 μήνα Χωρίς θεώρηση έως 1 μήνα ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΠΕΡΟΥ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΠΟΛΩΝΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΡΟΥΑΝΤΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΡΟΥΜΑΝΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΡΩΣΙΑ  Θεώρηση Χωρίς θεώρηση Θεώρηση ΣΑΜΟΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΣΑΟ ΤΟΜΕ & ΠΡΙΝΣΙΠΕ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΣΕΝΕΓΑΛΗ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΣΕΡΒΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ  Χωρίς θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΣΛΟΒΑΚΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΣΛΟΒΕΝΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΣΟΛΩΜΟΝΤΟΣ, ΝΗΣΟΙ Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΣΟΜΑΛΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΣΟΥΔΑΝ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΣΟΥΗΔΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΣΟΥΡΙΝΑΜ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΣΥΡΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΤΑΙΛΑΝΔΗ  Χωρίς θεώρηση έως 1 μήνα Θεώρηση Θεώρηση ΤΑΝΖΑΝΙΑ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΤΖΑΜΑΙΚΑ  Χωρίς θεώρηση έως 1 μήνα Χωρίς θεώρηση έως 1 μήνα Χωρίς θεώρηση έως 1 μήνα ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΤΙΜΟΡ - ΛΕΣΤΕ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΤΟΓΚΟ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΤΟΝΓΚΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΤΟΥΒΑΛΟΥ  Χωρίς θεώρηση Χορηγείται άδεια εισόδου (entry permit) έως 30 ημέρες στα σημεία εισόδου Χωρίς θεώρηση Χορηγείται άδεια εισόδου (entry permit) έως 30 ημέρες στα σημεία εισόδου Χωρίς θεώρηση Χορηγείται άδεια εισόδου (entry permit) έως 30 ημέρες στα σημεία εισόδου ΤΟΥΡΚΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΤΣΑΝΤ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΤΣΕΧΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΤΥΝΗΣΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΥΕΜΕΝΗ  Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση ΦΙΛΙΠΠΠΙΝΕΣ  Χωρίς θεώρηση έως 21 ημέρες Δυνατότητα ανανέωσης για άλλες 38 ημέρες με καταβολή ενός χρηματικού ποσού (50 Ευρώ περίπου) Χωρίς θεώρηση έως 21 ημέρες Δυνατότητα ανανέωσης για άλλες 38 ημέρες με καταβολή ενός χρηματικού ποσού (50 Ευρώ περίπου) Χωρίς θεώρηση έως 21 ημέρες Δυνατότητα ανανέωσης για άλλες 38 ημέρες με καταβολή ενός χρηματικού ποσού (50 Ευρώ περίπου) ΦΙΛΑΝΔΙΑ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΦΙΤΖΙ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΧΙΛΗ  Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση ΣΗΜ.1: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΗΜ.2: Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ    
13/07/2013 - 13:54

Μέσα απόδειξης ταυτότητας των πολιτών

  Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των πολιτών Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των πολιτών-υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν  Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: Στην Υπηρεσία μας υποβάλλονται, εγγράφως ή προφορικά, ερωτήματα, από Διοικητικές Αρχές, Κ.Ε.Π. και πολίτες, αναφορικά με την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας των πολιτών των κρατών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν αλλά δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (π.χ. Νορβηγία, Ελβετία), οι οποίοι προσέρχονται σε Δημόσιες Υπηρεσίες της Χώρας μας, για τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής τους, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.Σχετικά με τη διαδικασία αυτή, επισημαίνονται τα κάτωθι: Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄/9-3-1999), όπως συμπληρώθηκαν από αυτές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 (Φ.Ε.Κ. 138/ τ. Α΄/ 16-6-2005). Ειδικότερα: Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. της Χώρας, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 11, παρ.1 του ν.2690/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 16, παρ.3 του ν. 3345/2005 – ΦΕΚ 138 Α΄/16-6-2005). Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο με τις διατάξεις του άρθρου 25 του 3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/Α΄/23-12-2008): «4. Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους –Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η ταυτότητα των νομικών προσώπων αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους.» Προκειμένου να αρθούν οι όποιες αμφισβητήσεις, για το προκύπτον θέμα, η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Υπηρεσίας μας ζήτησε, εγγράφως, από τη Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Σένγκεν του Υπουργείου Εξωτερικών, την «παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το ισχύον καθεστώς εισόδου πολιτών των κρατών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν». Η εν λόγω Υπηρεσία, στο αριθμ. πρωτ. Φ.3497.13/ΑΣ 39223/8-9-2011 απαντητικό έγγραφο, αναφέρει ότι δικαιούχοι του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στο χώρο Σένγκεν λογίζονται, πέραν των πολιτών της Ε.Ε. και των μελών οικογενείας τους, και οι υπήκοοι τρίτων χωρών και τα μέλη οικογενείας τους, δυνάμει αντίστοιχων συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ε.Ε. και των εν λόγω χωρών. Ως εκ τούτου, οι πολίτες Ελβετίας, Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν –χώρες οι οποίες έχουν συνάψει σχετικές Συμφωνίες με την Ε.Ε.- απολαύουν δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμου με εκείνο των πολιτών της Ε.Ε. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο προαναφερόμενο έγγραφο, οι πολίτες των ανωτέρω χωρών εξομοιώνονται, ως προς το δικαίωμα εισόδου τους στη χώρα και, συνεπώς, ως προς το ειδικότερο ζήτημα του τύπου εγγράφων που δύνανται να επιδεικνύουν κατά την είσοδο, με τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., για τους οποίους η Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 προβλέπει ρητά ότι: «…τα κράτη μέλη επιτρέπουν την είσοδο στην επικράτειά τους σε κάθε πολίτη της Ένωσης, ο οποίος φέρει ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο….» (άρθρο 5). Επιπροσθέτως, η Υπηρεσία μας ζήτησε τις απόψεις και από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για το εν λόγω θέμα. Η ως άνω Υπηρεσία, στο αριθμ. πρωτ. 1016/6/377 α΄/20-8-2012 απαντητικό έγγραφο, αναφέρει, σχετικά με την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας πολιτών των κρατών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν, αλλά δεν είναι μέλη της Ε.Ε., ότι: «από τον συνδυασμό των άρθρων 5 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ (π.δ. 106/2007, ΦΕΚ Β΄ 135) και 3 παρ. 4 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3731/2008 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008), προκύπτει ότι τα στοιχεία της ταυτότητας των πολιτών των ως άνω χωρών, αποδεικνύονται από τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται και τα στοιχεία ταυτότητας των πολιτών κράτους-μέλους της Ε.Ε., δηλαδή πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ». Κατόπιν τούτων, καθίσταται προφανές ότι τα στοιχεία της ταυτότητας των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν, αποδεικνύονται από τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται και τα στοιχεία ταυτότητας των πολιτών κράτους-μέλους της Ε.Ε., δηλ. πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, σε ισχύ. Συνοψίζοντας, για τους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν, οι Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ υποχρεούνται να αποδέχονται, για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει σήμερα, (π.χ. βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου), το πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, σε ισχύ. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν. Οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας. Επισημαίνεται η υποχρέωση των Διοικητικών Αρχών και των ΚΕΠ της Χώρας για την πιστή εφαρμογή της εν λόγω εγκυκλίου, δεδομένου ότι κοινός στόχος όλων των δημοσίων υπηρεσιών είναι η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης τους στη δράση της Δημόσιας Διοίκησης. Σας γνωρίζουμε ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο σας Υπηρεσίας σας: www.ydmed.gov.gr, στο πεδίο: «Διοικητική Μεταρρύθμιση/Σχέσεις Κράτους-Πολίτη/Βεβαίωση του γνησίου υπογραφής». Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.  
Σελίδα 1 από 2

Η Επικαιρότητα Τώρα