Προσλήψεις από το ΔΕΔΔΗΕ στον Βόλο

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για νέες θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ - Συγκεκριμένα 13 προσλήψεις με 8μηνα στον Βόλο.
Προσλήψεις από το ΔΕΔΔΗΕ στον Βόλο

ΔΕΔΔΗΕ - ΑΣΕΠ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠKE Περιοχή Βόλου

ΑΣΕΠ - Ανακοινωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/Περιοχή Βόλου που εδρεύει στο Βόλο του Νομού Μαγνησίας και συγκεκριμένα τους εξής, ανα υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η Επικαιρότητα Τώρα