Θέσεις εργασίας

22/11/2013 - 17:49

152 Προσλήψεις Αρχαιολόγων και εργατών στο Αμύνταιο

152 Προσλήψεις Αρχαιολόγων και εργατών στο Αμύνταιο Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων της σωστικής ανασκαφής στη ζώνη Γ' του οικισμού Ανάργυροι ΧΙΠα του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου του Λ.Κ.Δ.Μ. της ΔΕΗ Α.Ε.
22/11/2013 - 17:33

217 θέσεις εργασίας ΚΘ εφορεία αρχαιοτήτων

217 θέσεις εργασίας ΚΘ εφορεία αρχαιοτήτων Η ΚΘ' εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 217 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
22/11/2013 - 17:04

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προκήρυξη για Μη Εκτελεστικό Διευθυντή

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προκήρυξη για Μη Εκτελεστικό Διευθυντή Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εξέδωσε προκήρυξη για την στελέχωση μίας θέσης για Μη Εκτελεστικό Διευθυντή για το Γενικό Συμβούλιο.
22/11/2013 - 16:18

30 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Λαγκαδά

30 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Λαγκαδά Ο Δήμος Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα  (30) α τ ό μ ω ν για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λαγκαδά
22/11/2013 - 15:54

ΕΛΤΑ αποτελέσματα ΣΟΧ 2/2013

ΕΛΤΑ αποτελέσματα ΣΟΧ 2/2013 Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν τα αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασγόλησης γρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής
22/11/2013 - 15:34

Αποτελέσματα για την ΣΟΧ 1/2013 των ΕΛΤΑ

Αποτελέσματα για την ΣΟΧ 1/2013 των ΕΛΤΑ Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν τα αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ 1/2013 , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για Καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής
22/11/2013 - 15:19

ΕΛΤΑ αποτελέσματα ΣΟΧ 17/2013

ΕΛΤΑ αποτελέσματα ΣΟΧ 17/2013 Τα ΕΛΤΑ ΑΕ ανακοινώνουν τα αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα έξι (36) ατόμων [ δεκαοκτώ (18) ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ και οκτώ (8) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών και δέκα (10) ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ απασχόλησης χρονικής διάρκειας 8 μηνώνΐ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε
22/11/2013 - 14:35

120 θέσεις εργασίας στο ΛΚΔΜ ΔΕΗ

120 θέσεις εργασίας στο ΛΚΔΜ ΔΕΗ To ΛΚΔΜ της ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 120 (εκατόν είκοσι) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων & Μονάδων.
22/11/2013 - 13:48

Επιταγή εισόδου για 75.000 ανέργους το 2014

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για 75.000 ανέργους το 2014 Το πρόγραμμα Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για 75.000 ανέργους , περιλαμβάνει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2014 .Το πρόγραμμα Επιταγή εισόδου αφορά τη στήριξη της απασχόλησης νέων ηλικίας έως 29 ετών .
22/11/2013 - 13:18

2 Προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Θέρμης

2 Προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Θέρμης Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ( 2 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου θέρμης που εδρεύει στη θέρμη Νομού θεσσαλονίκης
22/11/2013 - 13:04

4 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Τυρνάβου

4 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Τυρνάβου Η ΔΕΥΑ Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΥΑ Τυρνάβου, που εδρεύει στον Τύρναβο
22/11/2013 - 12:52

Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής Δήμος Νικολάου Σκουφά

Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής Δήμος Νικολάου Σκουφά Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση, συνολικά τριών (3) ατόμων ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2013-2014
22/11/2013 - 12:27

6 Θέσεις εργασίας στο Μεσολόγγι

6 Θέσεις εργασίας στο Μεσολόγγι Η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει την πρόσληψη από 4-12-2013, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας (2μήνες), συνολικού αριθμού έξι (06) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας που εδρεύει στο Μεσολόγγι
22/11/2013 - 11:24

3 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Λαγκαδά

3 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Λαγκαδά Ο Δήμος Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά
22/11/2013 - 11:23

Εγγραφές στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων 1η ΥΠΕ

Εγγραφές στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων 1η ΥΠΕ Η 1η ΥΠΕ ενημερώνει ότι η νέα περίοδος υποβολής αίτησεων εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων ξεκίνησε από 18/11/2013 έως 10/12/2013, για το έτος 2014, τόσο για όσους κάνουν αίτηση για πρώτη φορά, όσο και για τους ήδη εγγεγραμμένους.
22/11/2013 - 11:00

4 Προσλήψεις στο Δήμο Μεταμόρφωσης

4 Προσλήψεις για το πρόγραμμα Άθληση για όλους στο Δήμο Μεταμόρφωσης Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (με ωρομίσθια αποζημίωση) και χρονικής διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες
22/11/2013 - 10:35

7 Θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Κομοτηνής

7 Θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Κομοτηνής Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, για τις ανάγκες αυτής στην Περιοχή Κομοτηνής που εδρεύει στο Νομό Ροδόπης
21/11/2013 - 18:18

Κοινωφελής εργασία 2013 55.000 οι ωφελούμενοι άνεργοι

Κοινωφελής εργασία 2013 55.000 οι ωφελούμενοι άνεργοι 55.000 συνολικά είναι οι ωφελούμενοι άνεργοι από την κοινωφελή εργασία το 2013 σύμφωνα με την γενική γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας κ. Δαλαπόρτα.
21/11/2013 - 17:03

Πρόσκληση δικαστικών επιµελητών Αττικής για επίδοση αποφάσεων

Πρόσκληση δικαστικών επιµελητών Αττικής για επίδοση αποφάσεων Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ µέρους δικαστικών επιµελητών Αττικής για επίδοση αποφάσεων ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων (∆ΕΣ) και ενδίκων µέσων κατ’αυτών».
21/11/2013 - 16:28

Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στα σχολειά

Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα καλλιτεχνικά σχολεία Υπουργείο Παιδείας : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου –Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Η Επικαιρότητα Τώρα