Θέσεις εργασίας

26/09/2013 - 16:01

10 Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού Δήμος Θέρμης

10 Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού Δήμος Θέρμης Η Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Θέρμης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό - διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία της Διεύθυνσης Θεάτρου της Δημοτικής Επιχείρησης κατά τη διδακτική περίοδο 2013-2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού
26/09/2013 - 12:48

Δήμος Πεντέλης: 2 προσλήψεις για προσωπικό καθαριότητας

Δήμος Πεντέλης: 2 προσλήψεις για προσωπικό καθαριότητας Ο Δήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης, που εδρεύει στα Μελίσσια, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
26/09/2013 - 12:36

2 Προσλήψεις στο Δήμο Πεντέλης

2 Προσλήψεις στο Δήμο Πεντέλης Ο Δήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης, που εδρεύει στα Μελίσσια, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
26/09/2013 - 09:35

9 Προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Γορτυνίας

9 Προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Γορτυνίας Ο Δήμος Γορτυνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Γορτυνίας, που εδρεύει στην Δημητσάνα
26/09/2013 - 09:22

17 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Παπάγου Χολαργού

17 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Παπάγου Χολαργού Ο Δήμος Παπαγου - Χολαργού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), που εδρεύει στο Χολαργό
26/09/2013 - 08:27

ΟΑΕΔ αίτηση για τις προσλήψεις σε δήμους

ΟΑΕΔ αίτηση για τις προσλήψεις σε δήμους Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για 10000 προσλήψεις ανέργων σε δημόσιους φορείς και σήμερα ανοίγει η φόρμα της αίτησης.Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στο oaed.gr στα γραφεία του ΟΑΕΔ αλλά και στα ΚΕΠ .Δικαιολογητικά θα προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ και μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους.
25/09/2013 - 15:34

7 Προσλήψεις στο Δημοτικό Ωδείο Θήβας

7 Προσλήψεις στο Δημοτικό Ωδείο Θήβας Ανακοινωση για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Θήβας
25/09/2013 - 15:20

48 Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη

48 Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη Η κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Πυλαιας Χορτιατη ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό προσωπικό για τη λειτουργία του Ωδείου και των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2013-2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα οκτώ (48) ατόμων εκπαιδευτικού προσωπικού, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων , ειδικότητες , με τα αντίστοιχα ειδικά και τυπικά προσόντα
25/09/2013 - 12:47

66 Προσλήψεις για διδακτικό προσωπικό Δήμος Θέρμης

66 Προσλήψεις για διδακτικό προσωπικό Δήμος Θέρμης Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό - διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης κατά τη διδακτική περίοδο 2013-2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικού αριθμού εξήντα έξι (66) ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης
25/09/2013 - 12:29

2 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Τήνου

2 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Τήνου Ο Δήμος Τήνου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, με σκοπό την κάλυψη επειγουσών αναγκών, συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών στο ΝΠΔΔ «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου (δομή Παιδικός Σταθμός)
25/09/2013 - 12:17

3 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Γρεβενών

3 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Γρεβενών Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών» ύστερα από την υπ' αριθ. 42/2013 απόφαση του Δ.Σ, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 46745/859/20-09-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των κατεπειγουσών τρεχουσών αναγκών των Παιδικών Σταθμών
25/09/2013 - 11:50

Υπολογισμός μορίων για τις 10000 θέσεις του ΟΑΕΔ

Υπολογισμός μορίων για τις 10000 θέσεις του ΟΑΕΔ Το πως θα υπολογίζεται η μοριοδότηση των ανέργων ,που θα κάνουν αιτήσεις για τις 10000 θέσεις μέσω του ΟΑΕΔ , για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας παρουσιάζει το dikaiologitika.gr.
25/09/2013 - 09:47

Κοινωφελής Εργασία σε δήμους ξεκινούν οι αιτήσεις

Κοινωφελής Εργασία σε δήμους ξεκινούν οι αιτήσεις Ανακοινώθηκε χτες από τον ΟΑΕΔ η πρώτη προκήρυξη για την κοινωφελή εργασία στους δήμους και Περιφέρειες .Οι αιτήσεις για την κοινωφελή εργασία ξεκινούν από αύριο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.
25/09/2013 - 09:37

7 Θέσεις εργασιας με 8μηνα Δήμος Δυτικής Μάνης

7 Θέσεις εργασιας με 8μηνα Δήμος Δυτικής Μάνης Ο Δήμος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Δυτικής Μάνης που εδρεύει στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
25/09/2013 - 08:53

2 Προσλήψεις στο Δήμο Αργους Ορεστικό

2 Προσλήψεις στο Δήμο Αργους Ορεστικό Ο Δήμος Αργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας - Αθλητισμού - Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ορεστίδος» που εδρεύει στο Άργος Ορεστικό
24/09/2013 - 17:39

ΑΔΜΗΕ: Προκήρυξη για 41 θέσεις εργασίας

ΑΔΜΗΕ: Προκήρυξη για 41 θέσεις εργασίας Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς που εδρεύει στο Αιγάλεω του Νομού Αττικής, και των Περιφερειακών Τομέων αυτής ανά την επικράτεια
24/09/2013 - 17:34

30000 προσλήψεις από τον ΟΑΕΔ σε ΚΕΠ ΕΟΠΥΥ και ΟΠΕΚΕΠΕ

30000 προσλήψεις από τον ΟΑΕΔ σε ΚΕΠ ΕΟΠΥΥ και ΟΠΕΚΕΠΕ Σήμερα ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την πρώτη προκήρυξη για τις προσλήψεις ανέργων μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για ειδικότητες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) όπου θα απασχοληθούν σε δήμους και Περιφέρειες της χώρας . Ποιες όμως θα είναι οι ειδικότητες που θα αφορούν τις υπόλοιπες προσλήψεις που θα γίνουν από τον ΟΑΕΔ για τα ΚΕΠ τον ΕΟΠΥΥ τον ΟΠΕΚΕΠΕ ,τα σωφρονιστικά καταστήματα αλλά και άλλους φορείς του δημοσίου.
24/09/2013 - 15:52

32 Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού Δήμος Θέρμης

32 Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού Δήμος Θέρμης Η Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Θέρμης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό - διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία της διεύθυνσης εικαστικών κατά τη διδακτική περίοδο 2013-2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού τριάντα δύο (32) ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης
24/09/2013 - 15:17

5 Θέσεις εργασιας στο Δήμο Θέρμης

5 Θέσεις εργασιας στο Δήμο Θέρμης Το εν λόγω εποχικό προσωπικό συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την συντήρηση όλων των χώρων των Κέντρων Πολιτισμού και των κλειστών γυμναστηρίων της Επιχείρησης, προκειμένου να υποδεχτούν όλους τους σπουδαστές και τους αθλούμενους, εν όψει της έναρξης λειτουργίας των τμημάτων των πολιτιστικών σχολών, των εικαστικών εργαστηρίων, του Δημοτικού Ωδείου καθώς και των αθλητικών τμημάτων της Επιχείρησης, κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.
24/09/2013 - 14:56

3 Θέσεις εργασίας στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών

3 Θέσεις εργασίας στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών ανακοινωνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., που εδρεύει στις Σέρρες, Εθνικής Αντίστασης 34, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εκμάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα παιδιά των ΚΔΑΠ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» στα πλαίσια της πράξης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 -2013, συνολικής διάρκειας έντεκα (11) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Η Επικαιρότητα Τώρα