Θέσεις εργασίας

13/09/2013 - 11:06

11 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Σιάτιστα

11 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Σιάτιστα Ο Δήμος Βοΐου ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομίσθια, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βοΐου
13/09/2013 - 10:38

32 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Παλαιού Φαλήρου

32 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Παλαιού Φαλήρου Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παλιού Φαλήρου
13/09/2013 - 10:25

15 Προσλήψεις στην δακοκτονία περιφέρεια Λάρισας

15 Προσλήψεις στην δακοκτονία περιφέρεια Λάρισας Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως και 42 ημερομίσθια ανά άτομο) συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής
12/09/2013 - 15:55

ΟΑΕΔ : Εργαστήρια ενημέρωσης ανέργων Θεσσαλονίκη Αττική στις 25/9

ΟΑΕΔ : Εργαστήρια ενημέρωσης ανέργων Θεσσαλονίκη Αττική στις 25/9 Σας ενημερώνουμε ότι ο ΟΑΕΔ πρόκειται να υλοποιήσει ενημερωτικά εργαστήρια για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει προς τους ανέργους. Στις 25-9-2013 θα πραγματοποιηθεί ένα εργαστήρι στο Νομό Θεσσαλονίκης και ένα στο Νομό Αττικής.
12/09/2013 - 15:18

10 Θέσεις εργασίας Δήμος Ραφήνας

10 Θέσεις εργασίας Δήμος Ραφήνας Ο Δήμος Ραφήνας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών για την πυρασφάλεια του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου    διάρκειας δύο (2) μηνών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα .
12/09/2013 - 12:34

7 Θέσεις εργασίας καλλιτεχνικού προσωπικού Καβάλα

7 Θέσεις εργασίας καλλιτεχνικού προσωπικού Καβάλα Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων-ωρομίσθιου καλλιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της Δημοτικής Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού Καβάλας της «Δημωφέλεια» με τα εξής τυπικά προσόντα
12/09/2013 - 11:32

10 Προσλήψεις με οκτάμηνα Δήμος Πύλης

10 Προσλήψεις με οκτάμηνα Δήμος Πύλης Ο Δήμος Πύλης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πύλης, που εδρεύει στην Πύλη Ν. Τρικάλων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
12/09/2013 - 11:18

Προσλήψεις στην 23η ΕΒΑ

Προσλήψεις στην 23η ΕΒΑ Η 23η ΕΒΑ ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου: «Προσθήκη νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου (μονάδα V) καθαρής ισχύος 416,95MW στον ΑΗΣ Αλιβερίου»
12/09/2013 - 09:39

30 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Πολυγύρου

30 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Πολυγύρου Ο Δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθεμούντα, Ζερβοχωρίων, Ορμύλιας και Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου που εδρεύει στον Πολύγυρο
12/09/2013 - 09:17

7 Προσλήψεις στη ΔΕΗ Αττική

7 Προσληψεις στη ΔΕΗ Αττικη Η Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών ΔΕΗ , ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), επτά (7) ατόμων συνολικά, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.
11/09/2013 - 19:10

Εγκρίθηκαν 60 προσλήψεις ερευνητών στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Εγκρίθηκαν 60 προσλήψεις ερευνητών στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Εγκρίθηκαν 60 προσλήψεις ερευνητών για το 2013 στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι ερευνητές που θα προσληφθούν στον  ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.Η θητεία θα είναι τριετής και θα ανανεώνεται μετά από κρίση.
11/09/2013 - 15:40

2η και 3η ΥΠΕ επικουρικό προσωπικό 2013 αποτελέσματα

2η και 3η ΥΠΕ επικουρικό προσωπικό 2013 αποτελέσματα ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2η και 3η ΥΠΕ Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για την 2η και 3η ΥΠΕ ανα ειδικότητα.
11/09/2013 - 14:24

Προσλήψεις στον ΟΤΕ 2013

Προσλήψεις στον ΟΤΕ 2013 Νέες προσλήψεις ανακοίνωσε ο ΟΤΕ μέσω της OTEPLUS για το 2013
11/09/2013 - 13:01

2 Προσλήψεις Δήμος Παξών

2 Προσλήψεις Δήμος Παξών Ο Δημος Παξών ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και ύστερα από την υπ' αριθ. 9-73/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παξών, η οποία έχει ληφθεί νόμιμα σύμφωνα με το υπ' αριθ. 14664/6967/20-8-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του
11/09/2013 - 11:33

3 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Κάσου

3 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Κάσου Ο Δήμος Κάσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κάσου που εδρεύει στη Κάσο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
11/09/2013 - 10:47

Προσλήψεις ΟΑΕΔ σε δήμους ξεκινούν οι αιτήσεις σε λίγες ημέρες

Προσλήψεις ΟΑΕΔ σε δήμους ξεκινούν οι αιτήσεις σε λίγες ημέρες 8826 προσλήψεις από τον ΟΑΕΔ θα προκηρυχθούν σε λίγες ημέρες για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε δήμους και φορείς του δημοσίου και οι αιτήσεις από τους ανέργους θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο oaed.gr
11/09/2013 - 09:06

66 Θέσεις εργασίας Δήμος Κεφαλλονιάς

66 Θέσεις εργασίας Δήμος Κεφαλλονιάς Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 42 ημερομίσθια ανά άτομο) μέχρι εξήντα έξι (66) άτομα στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες
10/09/2013 - 18:47

869 θέσεις εργασίας σε δήμους για το 2013

869 θέσεις εργασίας σε δήμους για το 2013 εγκρίθηκαν από το υπ Εσωτερικών Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Αναπλ. Οικονομικών εγκρίθηκαν 869 θέσεις εργασίας σε δήμους της χώρας για το 2013.Οι θέσεις εργασίας στους δήμους αφορούν εκπαιδευτικό, καλλιτεχνικό αλλά και διάφορων ειδικοτήτων προσωπικό ,όπου θα στελεχώσει κενές θέσεις σε ΝΠΔΔ των δήμων.
10/09/2013 - 16:53

Προκηρύξεις σε Δήμους και Φορείς Σεπτεμβρίου 2013

Προκηρύξεις σε Δήμους και Φορείς Σεπτεμβρίου 2013 Στις παρακάτω παραγράφους μπορείτε να δείτε μερικές απο τις προκηρύξεις του δημοσιου για την περίοδο αυτή Σεπτεμβριος 2013 που είναι ανοικτές για αιτήσεις.Οι προκηρύξεις αφορούν προσλήψεις σε Πανεπιστήμια δήμους και άλλους οργανισμούς του δημοσίου .Ακολουθούν οι προκηρύξεις δημοσίου Σεπτεμβριο 2013 : Βρείτε όλες πληροφορίες για προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων στο Δημόσιο στο συνημμένο αρχείο στο τέλος της σελίδας.
10/09/2013 - 15:13

Έρχονται 1300 προσλήψεις εφοριακών μέσω ΑΣΕΠ

Έρχονται 1300 προσλήψεις εφοριακών μέσω ΑΣΕΠ Διαψεύδει το υπουργείο Οικονομικών τις απολύσεις εφοριακών υπαλλήλων με ανακοίνωση του και προαναγγέλει 1300 προσλήψεις εφοριακών μέσω ΑΣΕΠ.

Η Επικαιρότητα Τώρα