Θέσεις εργασίας

11/09/2013 - 19:10

Εγκρίθηκαν 60 προσλήψεις ερευνητών στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Εγκρίθηκαν 60 προσλήψεις ερευνητών στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Εγκρίθηκαν 60 προσλήψεις ερευνητών για το 2013 στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι ερευνητές που θα προσληφθούν στον  ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.Η θητεία θα είναι τριετής και θα ανανεώνεται μετά από κρίση.
11/09/2013 - 15:40

2η και 3η ΥΠΕ επικουρικό προσωπικό 2013 αποτελέσματα

2η και 3η ΥΠΕ επικουρικό προσωπικό 2013 αποτελέσματα ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2η και 3η ΥΠΕ Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για την 2η και 3η ΥΠΕ ανα ειδικότητα.
11/09/2013 - 14:24

Προσλήψεις στον ΟΤΕ 2013

Προσλήψεις στον ΟΤΕ 2013 Νέες προσλήψεις ανακοίνωσε ο ΟΤΕ μέσω της OTEPLUS για το 2013
11/09/2013 - 13:01

2 Προσλήψεις Δήμος Παξών

2 Προσλήψεις Δήμος Παξών Ο Δημος Παξών ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και ύστερα από την υπ' αριθ. 9-73/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παξών, η οποία έχει ληφθεί νόμιμα σύμφωνα με το υπ' αριθ. 14664/6967/20-8-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του
11/09/2013 - 11:33

3 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Κάσου

3 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Κάσου Ο Δήμος Κάσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κάσου που εδρεύει στη Κάσο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
11/09/2013 - 10:47

Προσλήψεις ΟΑΕΔ σε δήμους ξεκινούν οι αιτήσεις σε λίγες ημέρες

Προσλήψεις ΟΑΕΔ σε δήμους ξεκινούν οι αιτήσεις σε λίγες ημέρες 8826 προσλήψεις από τον ΟΑΕΔ θα προκηρυχθούν σε λίγες ημέρες για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε δήμους και φορείς του δημοσίου και οι αιτήσεις από τους ανέργους θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο oaed.gr
11/09/2013 - 09:06

66 Θέσεις εργασίας Δήμος Κεφαλλονιάς

66 Θέσεις εργασίας Δήμος Κεφαλλονιάς Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 42 ημερομίσθια ανά άτομο) μέχρι εξήντα έξι (66) άτομα στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες
10/09/2013 - 18:47

869 θέσεις εργασίας σε δήμους για το 2013

869 θέσεις εργασίας σε δήμους για το 2013 εγκρίθηκαν από το υπ Εσωτερικών Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Αναπλ. Οικονομικών εγκρίθηκαν 869 θέσεις εργασίας σε δήμους της χώρας για το 2013.Οι θέσεις εργασίας στους δήμους αφορούν εκπαιδευτικό, καλλιτεχνικό αλλά και διάφορων ειδικοτήτων προσωπικό ,όπου θα στελεχώσει κενές θέσεις σε ΝΠΔΔ των δήμων.
10/09/2013 - 16:53

Προκηρύξεις σε Δήμους και Φορείς Σεπτεμβρίου 2013

Προκηρύξεις σε Δήμους και Φορείς Σεπτεμβρίου 2013 Στις παρακάτω παραγράφους μπορείτε να δείτε μερικές απο τις προκηρύξεις του δημοσιου για την περίοδο αυτή Σεπτεμβριος 2013 που είναι ανοικτές για αιτήσεις.Οι προκηρύξεις αφορούν προσλήψεις σε Πανεπιστήμια δήμους και άλλους οργανισμούς του δημοσίου .Ακολουθούν οι προκηρύξεις δημοσίου Σεπτεμβριο 2013 : Βρείτε όλες πληροφορίες για προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων στο Δημόσιο στο συνημμένο αρχείο στο τέλος της σελίδας.
10/09/2013 - 15:13

Έρχονται 1300 προσλήψεις εφοριακών μέσω ΑΣΕΠ

Έρχονται 1300 προσλήψεις εφοριακών μέσω ΑΣΕΠ Διαψεύδει το υπουργείο Οικονομικών τις απολύσεις εφοριακών υπαλλήλων με ανακοίνωση του και προαναγγέλει 1300 προσλήψεις εφοριακών μέσω ΑΣΕΠ.
10/09/2013 - 14:56

Προσωρινά αποτελέσματα προσλήψεων ΔΤ για Διευθυντές Παραγωγής

Προσωρινά αποτελέσματα προσλήψεων ΔΤ για Διευθυντές Παραγωγής Το υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωση του κάνει γνωστά τα προσωρινά αποτελέσματα και τον πίνακα κατάταξης για τις προσλήψεις στην ΔΤ και συγκεκριμένα για τις θέσεις ΠΕ Διευθυντές Παραγωγής.  
10/09/2013 - 14:06

5 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Αργούς Μυκηνών

5 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Αργούς Μυκηνών Ο Δήμος Αργούς Μυκηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για κατεπείγουσες - εποχιακές ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αργούς -Μυκηνών και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
10/09/2013 - 13:46

23 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Θέρμης

23 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Θέρμης Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τρία ( 23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου θέρμης που εδρεύει στη θέρμη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
10/09/2013 - 12:32

14 Προσλήψεις Β εφορεία κλασικών αρχαιοτήτων

14 Προσλήψεις Β εφορεία κλασικών αρχαιοτήτων Η Β εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και εργαχοχεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χην εκτέλεση εργασιών του υποέργου 3 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες σχα δίκτυα ομβρίων και συλλεκτήρων οτους Ο.Τ.Α. (Δ.Ε. Μελισσιών, Κηφισιάς, Αιγέλεω)» του ενταγμένου στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 έργου (ΕΣΠΑ) με τίτλο «Δίκτυα Ομβρίων και Συλλεκτήρων στους Ο.Τ.Α. (ΔΕ Μελισσιών, Κηφισιάς, Αιγάλεω)»  και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου
10/09/2013 - 11:41

12 Προσλήψεις καθηγητών μουσικής Δήμος Μουζακίου

12 Προσλήψεις καθηγητών μουσικής Δήμος Μουζακίου Η Δημοτική επιχείρηση δήμου Μουζακίου ανακοινώνει  την πρόσληψη συνολικού προσωπικού δώδεκα (12) θέσεων (καθηγητές μουσικής και καθηγητή καλλιτεχνικών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης στις δυο Δομές (Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου και Καλλιτεχνικό Εργαστήρι) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.
10/09/2013 - 11:35

Θέση εργασίας Δήμος Δράμας

Θέση εργασίας Δήμος Δράμας Ο Δήμος Δραμας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Δράμας, που εδρεύει στη Δράμα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
10/09/2013 - 11:04

3 Προσλήψεις ΣΜΕ για το έργο CHERPLAN

3 Προσλήψεις ΣΜΕ για το έργο CHERPLAN Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «CHERPLAN» συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως την λήξη του έργου (30/6/2014) και σε κάθε περίπτωση μικρότερης ή ίσης των 12 μηνών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
10/09/2013 - 11:03

3800 προσλήψεις σχολικών φυλάκων απο τον ΟΑΕΔ

3800 προσλήψεις σχολικών φυλάκων απο τον ΟΑΕΔ Σε συνέντευξη του ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης αναφέρθηκε στα κενά που έχουν προκύψει στα σχολεία της χώρας λόγω της διαθεσιμότητας και έκανε γνωστό ότι θα γίνουν 3800 προσλήψεις σχολικών φυλάκων μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ για τις προσλήψεις ανέργων σε δήμους που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ.
10/09/2013 - 10:37

13 προσλήψεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

13 προσλήψεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και 'Εβρου
10/09/2013 - 10:23

33 Προσλήψεις στο Δήμο Κοζάνης

33 Προσλήψεις στο Δήμο Κοζάνης Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κοζάνης (Τμήμα Καθαριότητας, Γραφείο Κοιμητηρίων) που εδρεύει στην Κοζάνη, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Η Επικαιρότητα Τώρα