Θέσεις εργασίας

10/09/2013 - 09:52

4 Θέσεις εργασίας ΔΕΗ ΑΣΠ ΚΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ ΑΣΠ ΚΩΟ ΑΣΠ ΚΩ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τεσσάρων (4) εκτάκτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονάδας.
10/09/2013 - 09:02

3 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς εσπα Δήμου Φυλής

3 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς εσπα Δήμου Φυλής Ο Δήμος Φυλής ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φυλής, που εδρεύει στα Άνω Λιόσια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
10/09/2013 - 08:31

2 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Κεφαλλονιάς

2 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Κεφαλλονιάς Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Κεφαλλονιάς ανκοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με δίμηνης διάρκειας, δύο ατόμων (2) και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στους Παιδικούς Σταθμούς , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα ( τυπικά προσόντα)
09/09/2013 - 15:50

2 Θέσεις εργασίας Δήμος Κυνουρίας

2 Θέσεις εργασίας Δήμος Κυνουρίας Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, πρόκειται να προσλάβει δύο (2) καθαριστές/στριες, με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, για τον καθαρισμό των παρακάτω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
09/09/2013 - 13:28

4 Θέσεις εργασίας Δήμος Αμφίκλειας

4 Θέσεις εργασίας Δήμος Αμφίκλειας Ο Δήμος Αμφικλειας ανακοινώνει την πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών για τους κατωτέρω κλάδους, ειδικότητες και προσόντα
09/09/2013 - 13:20

3 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Λέρου

3 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Λέρου Ο Δημοτικός οργανισμός παιδικών σταθμών Λερου ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
09/09/2013 - 11:16

55 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Γλυφάδας

55 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Γλυφάδας To N.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.ΠΑ. Γλυφάδας για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου, θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δύο μηνών
09/09/2013 - 10:13

Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΝ Χίου

Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΝ Χίου Ανακοίνωση για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χίου.
09/09/2013 - 09:57

368 Προσλήψεις στην ΚΘ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων

368 Προσλήψεις στην ΚΘ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων εξηνταοκτώ (368) ατόμων για την διενέργεια της σωστικής ανασκαφικής έρευνας στη ζώνη Γ του οικισμού Ανάργυροι ΧΙΙΙα στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου για τις ανάγκες της ΚΘ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Φλώρινα
09/09/2013 - 09:43

587 Θέσεις εργασίας ΚΘ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων

587 Θέσεις εργασίας ΚΘ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων ογδόντα επτά (587) ατόμων για την διενέργεια της σωστικής ανασκαφικής έρευνας στις ζώνες Δ και Ε του οικισμού Ανάργυροι IX στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου για τις ανάγκες της ΚΘ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Φλώρινα
09/09/2013 - 09:03

Αποτελέσματα ΚΕΕΛΠΝΟ ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

Αποτελέσματα ΚΕΕΛΠΝΟ ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), ανακοινώνει τους επιτυχόντες ιατρούς και νοσηλευτές για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ειδικών Μονάδων και Τμημάτων Νοσοκομείων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
07/09/2013 - 14:13

Αποτελέσματα προσλήψεων στην Δημόσια Τηλεόραση ΔΤ Θεσσαλονίκη

Αποτελέσματα προσλήψεων στην Δημόσια Τηλεόραση ΔΤ για την Θεσσαλονίκη Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τα αποτελέσματα και τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης για τις προσλήψεις στην ΔΤ Δημόσια Τηλεόραση (πρώην ΕΡΤ) για την Θεσσαλονίκη.
06/09/2013 - 18:43

Λύση για τις προσλήψεις καθαριστριών στα σχολεία

Λύση για τις προσλήψεις καθαριστριών στα σχολεία Τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στην βουλή λύνει το πρόβλημα για τις προσλήψεις καθαριστριών στα σχολεία.Πλεόν το υπουργείο Παιδείας (και όχι οι Δήμοι) θα καταρτίζει συμβάσεις για τον καθαρισμό των σχολείων .
06/09/2013 - 17:41

Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Ο Δήμος Ναξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», που εδρεύει στη Χώρα Νάξου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
06/09/2013 - 15:02

36 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμαριάς

36 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμαριάς Ο Δήμος Καλαμαριας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καλαμαριάς, που εδρεύει στη Καλαμαριά, οδός Κομνηνών 58 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
06/09/2013 - 14:57

326 προσλήψεις στο Βρεφοκομείο Αθηνών για το 2013

326 προσλήψεις στο Βρεφοκομείο Αθηνών για το 2013 Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει με προκήρυξη του τις προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων είκοσι έξι (326) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.
06/09/2013 - 13:02

23 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού

23 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
06/09/2013 - 12:18

24 Προσλήψεις στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού

24 Προσλήψεις στο νοσοκομείο Παίδων ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ανακοινώνει προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της οριζόντιας Πράξης: «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία: Αποτύπωση, Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας-Δράσεις για την άσκηση και την υγιεινή διατροφή» του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού»
06/09/2013 - 12:16

18 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Νεάπολης Συκεών

18 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Νεάπολης Συκεών Ο Δημος Νεάπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, που εδρεύει στις Συκιές και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
06/09/2013 - 10:19

5 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Πέλλας

5 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Πέλλας Ο Δήμος Πελλας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας.

Η Επικαιρότητα Τώρα