Θέσεις εργασίας

03/09/2013 - 09:59

Προσλήψεις στη ΔΕΗ Αττική

Προσλήψεις στη ΔΕΗ Αττική Η ΔΕΗ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων που εδρεύει στην Κάντζα-Παλλήνης του νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
03/09/2013 - 09:06

2200 Θέσεις πτυχιούχων από τον οαεδ

2200 Θέσεις πτυχιούχων από τον οαεδ Οπως παρουσίασε σε αποκλειστικότητα το dikaiologitika.gr υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η έγκριση για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για προσλήψεις πτυχιούχων ανέργων έως 35 ετών, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα όπου και είχε λήξει λόγω της κάλυψης των διαθέσιμων θέσεων το προηγούμενο διάστημα .
03/09/2013 - 08:54

46 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Κηφισιάς

46 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Κηφισιάς Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου
02/09/2013 - 20:01

125 προσλήψεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

125 προσλήψεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενέκρινε την πρόσληψη 125 ατόμων που θα γίνει σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και σε 48 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με σκοπό την κάλυψη του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου με τη διενέργεια εμβολιασμών, τη λήψη δειγμάτων αίματος και παθολογικού υλικού και την σήμανση των εξετασθέντων ζώων.
02/09/2013 - 18:04

2 Θέσεις εργασίας Δήμος Δελφών

2 Θέσεις εργασίας Δήμος ΔελφώνΟ Δήμος Δελφών κατόπιν της άριθμ 238/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών και της επικύρωσης αυτής 6882/156035 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας , δύο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών δημόσιας υγείας , μέριμνα καθαριότητας εσωτερικών χώρων στα δημοτικά κτίρια των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.
02/09/2013 - 17:46

6 Προσλήψεις με 8μηνα στο Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων

6 Προσλήψεις με 8μηνα στο Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων Την Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (06) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων», που εδρεύει στο Πέραμα Ιωαννίνων και συγκεκριμένα τις εξής ειδικότητες και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
02/09/2013 - 15:19

5 Θέσεις εργασίας Δήμος Αποκορώνου

5 Θέσεις εργασίας Δήμος Αποκορώνου Ο Δημος Αποκορώνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας για την πρόληψη ενδεχόμενων πυρκαγιών στα διοικητικά όρια του Δήμου κατά την θερινή περίοδο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
02/09/2013 - 14:00

ΑΣΠΑΙΤΕ προκήρυξη για θέση εκπαιδευτικού προσωπικού

ΑΣΠΑΙΤΕ προκήρυξη για θέση τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η ΑΣΠΑΙΤΕ προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ως εξής
02/09/2013 - 11:09

ΟΑΕΔ προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού 2013 2014

ΟΑΕΔ προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού για το έτος 2013 2014 Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει με προκήρυξη του ότι προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος της Π.Β.Μ. (ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική ανεπάρκεια και μαθησιακές δυσκολίες) σε ωρομίσθιο διδακτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό θα προβεί σε προσλήψεις με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2013 2014.
02/09/2013 - 10:39

2 Προσλήψεις πλοηγών Λιμεναρχείο Σαντορίνης

2 Προσλήψεις πλοηγών Λιμεναρχείο Σαντορίνης Το Λιμεναρχείο Σαντορίνης Ανακοινώνει1. Την πρόσληψη δύο (02) πλοηγών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) - σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α'43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α'213) και ισχύει - για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στο παράρτημα Πλοηγικού Σταθμού θήρας που εδρεύει στη Σαντορίνη.
02/09/2013 - 10:08

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Σ/2013

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Σ/2013 Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Σ/2013 Πρόσκληση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/27.8.2013, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης με τακτικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παρ.3 του Ν. 4058/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
02/09/2013 - 09:45

2 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Βόλβης

2 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Βόλβης Ο Δήμος Βόλβης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βόλβης, που εδρεύει στον Σταυρό Ν. Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
30/08/2013 - 19:01

5 προσλήψεις στην ΔΕΗ ΔΥΗΠ Αχελώου

5 προσλήψεις στην ΔΕΗ ΔΥΗΠ Αχελώου Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου προσωπικού (εργάτες) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) συνολικά πέντε (5) ατόμων, για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (εργασίες καθαρισμού, συντηρήσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, αποψίλωση περιβάλλοντος χώρου κ.λ.π) του Συγκροτήματος Αχελώου της ΔΥΗΠ
30/08/2013 - 17:13

28 Θέσεις εργασίας ΔΕΥΑ Ρόδου

28 Θέσεις εργασίας ΔΕΥΑ Ρόδου Η ΔΕΥΑ Ροδου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι οχτώ (28) εργατών γενικών καθηκόντων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
30/08/2013 - 16:56

4 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμός Δήμου Φαιστού

4 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμός Δήμου Φαιστού Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουΟ Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του Δήμου Φαιστού έχοντας υπόψη την υπ' αριθ. 70/2013 απόφαση του Δ.Σ, την υπ αρ. 11292/23.08.2013 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του για τις παρακάτω ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα , για χρονική περίοδο δύο μηνών.
30/08/2013 - 15:14

ΔΕΗ Προσλήψεις ΑΗΣ Χανίων

ΔΕΗ Προσλήψεις ΑΗΣ Χανίων Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ
30/08/2013 - 08:54

3 Προσλήψεις Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων

3 Προσλήψεις Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Η τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων ανακοινωνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.», που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100, 11854 ΓΚΑΖΙ, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων
29/08/2013 - 18:15

Καθυστερούν οι προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Αθηναίων

Καθυστερούν οι προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Αθηναίων Απαραίτητες χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις πρόσληψη προσωπικού , για τη λειτουργία των 77 δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών στο δήμο Αθηναίων, μετά και τη σημαντική μείωση των υπαλλήλων (συνταξιοδοτήσεις, δικαστικές αποφάσεις κλπ) ο δήμαρχος Γιάννης Καμίνης, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
29/08/2013 - 16:52

30 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Παπάγου

30 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Παπάγου Το Ν.Π. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, άμεσα για κατεπείγουσες ανάγκες με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 των κάτωθι ειδικοτήτων .
29/08/2013 - 13:50

4 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Βούλας Βουλιαγμένης

4 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Βούλας Βουλιαγμένης Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Ανακοινώνει Την πρόσληψη προσωπικού εκτάκτων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) οδηγών απορριμματοφόρου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών.

Η Επικαιρότητα Τώρα