Θέσεις εργασίας

29/08/2013 - 11:04

2 Θέσεις εργασίας ΔΕΥΑ Νάουσας

2 Θέσεις εργασίας ΔΕΥΑ Νάουσας Ανακοινωση ΔΕΥΑ Νάουσας για πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του Ν. 2503/97, των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2527/1997, τις διατάξεις του Ν. 1069/80, τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 οι οποίες προστέθηκαν ως περίπτωση κ' στο άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94, και την με αρ. 131/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ, έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
29/08/2013 - 09:14

3 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Μεσσαπίων

3 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Μεσσαπίων Ανακοίνωση Δήμου Διρψύων - Μεσσαπίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Η Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Διρψύων - Μεσσαπίων (ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ) του Δήμου Διρψύων - Μεσσαπίων, ύστερα από την υπ' αριθ. 48/2013 απόφαση του Δ.Σ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (03) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του παιδικού σταθμού για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο
29/08/2013 - 08:20

16 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Αλεξάνδρειας

16 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Αλεξάνδρειας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθ. ΣΟΧ 2/2013Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» ύστερα από την υπ' αριθ. 65/2013 απόφαση του Δ.Σ. και την υπ'αριθ. 7835/27.08.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης(ΑΔΑ: ΒΛΩΝΟΡ1Υ-9ΤΝ) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα έξι (16) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
29/08/2013 - 08:00

4 Θέσεις εργασίας Δήμος Πύλης

4 Θέσεις εργασίας Δήμος Πύλης Ανακοίνωση του Δήμου ΠύληςΓια την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνη απασχόληση)
29/08/2013 - 07:53

5 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αποκορώνου

5 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αποκορώνου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας για την πρόληψη ενδεχόμενων πυρκαγιών στα διοικητικά όρια του Δήμου κατά την θερινή περίοδο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
28/08/2013 - 11:41

4 Θέσεις εργασίας ΔΕΗ ΥΗΣ ΑΓΡΑ

4 Θέσεις εργασίας ΔΕΗ ΥΗΣ ΑΓΡΑ Σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 29 του Ν.3229/2004, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόοληψη έκτακτου προοωπικού (εργάτες), για απαοχόληοη που δε θα υπερβαίνει κατ' άτομο τα 60 ημερομίοθια οε δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα συνολικού αριθμού τεσσάρων ( 4 ) ατόμων για κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του ΥΗΣ Άγρα, με κύρια απαοχόληοη την συντήρηση αναχωμάτων (χειρονακτική εργασία με σκαπτικά εργαλεία).
28/08/2013 - 11:28

3 Θέσεις εργασίας Ρόδος

3 Θέσεις εργασίας Ρόδος Η υπηρεσία νεωτ. μνημείων & τεχν. έργων Δωδεκανησου ανακοινώνει την προκήρυξη θέσεων των παρακάτω ειδικοτήτων υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα τριών μηνών (3) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.
28/08/2013 - 11:05

134 Προσλήψεις στη ΔΕΗ

134 Προσλήψεις στη ΔΕΗ Η ΔΕΗ Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως αναγράφονται στη συνέχεια
28/08/2013 - 10:40

9 Θέσεις εργασίας στο Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς

9 Θέσεις εργασίας στο Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς Το Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς ΑνακοινώνειΤην πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη» , που εδρεύει στην περιοχή «Χλόη» στην Καστοριά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
28/08/2013 - 10:30

9 Προσλήψεις στο Δήμο Κόνιτσας

9 Προσλήψεις στο Δήμο Κόνιτσας Ο Δήμος Κόνιτσας ανακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κόνιτσας, που εδρεύει στην Κόνιτσα Ν. Ιωαννίνων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
28/08/2013 - 08:21

Προσλήψεις σε δήμους 2013 μέσω οαεδ

Προσλήψεις σε δήμους 2013 μέσω οαεδ Δημοσιευτηκε η κοινή υπουργική απόφαση με τους όρους του προγράμματος που θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ για τις 50000 προσλήψεις ανέργων σε δήμους το 2013 και περιφέρειες  . Οι αιτήσεις των ανέργων στο ΟΑΕΔ ξεκινούν στα τέλη Σεπτεμβρίου εκτός απροόπτου και θα γίνονται ηλεκτρονικά στο oaed.gr και μέσω ΚΕΠ.
27/08/2013 - 17:52

Στο oaed.gr οι αιτήσεις για τις 50000 προσλήψεις

Στο oaed.gr οι αιτήσεις για τις 50000 προσλήψεις τα κριτήρια πως θα γίνουν Δημοσιευτηκε η κοινή υπουργική απόφαση με τους όρους του προγράμματος που θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ για τις 50000 προσλήψεις ανέργων κοινωφελούς εργασίας σε δήμους περιφέρειες σχολεία και άλλους δημόσιους φορείς . Οι αιτήσεις των ανέργων στο ΟΑΕΔ ξεκινούν στα τέλη Σεπτεμβρίου εκτός απροόπτου και θα γίνονται ηλεκτρονικά στο oaed.gr και μέσω ΚΕΠ.
27/08/2013 - 16:58

184 Προσλήψεις στην ΕΒΖ Πλατύ Ημαθίας

184 Προσλήψεις στην ΕΒΖ Πλατύ Ημαθίας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ογδόντα τεσσάρων (184) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. που εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
27/08/2013 - 15:02

6 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Λαγκαδά

6 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Λαγκαδά Η Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού - Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) του Δήμου Λαγκαδά ΑνακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη πρόσκαιρων και κατ' συνολικά, έξι (6) ατόμων
27/08/2013 - 14:51

215 Προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

215 Προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων δεκαπέντε (215) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πειραιά της Διεύθυνσης Καθαριότητας, που εδρεύει στο Πειραιά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
27/08/2013 - 14:24

50000 προσλήψεις για ανέργους μέσω ΕΣΠΑ

50000 προσλήψεις για ανέργους μέσω ΕΣΠΑ ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις Ανακοινώθηκε στο υπουργείο Εργασίας το πρόγραμμα για προσλήψεις 50000 ανέργων που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ ,σε δήμους περιφέρειες και άλλους δημόσιους φορείς.
27/08/2013 - 13:06

ΟΑΕΔ πρόγραμμα για 2200 προσλήψεις πτυχιούχων ανέργων

ΟΑΕΔ πρόγραμμα για 2200 προσλήψεις πτυχιούχων ανέργων Οπως παρουσίασε χθες σε αποκλειστικότητα το dikaiologitika.gr υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε χθες σε ΦΕΚ η έγκριση για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για προσλήψεις πτυχιούχων ανέργων έως 35 ετών, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα όπου και είχε λήξει λόγω της κάλυψης των διαθέσιμων θέσεων το προηγούμενο διάστημα .
27/08/2013 - 12:21

ΔΕΗ 6 προσλήψεις στην Αττική

ΔΕΗ 6 προσλήψεις στην Αττική Σε 6 προσλήψεις προχωρά η ΔΕΗ με οκτάμηνα το 2013 για την κάλυψη αναγκών της στο Κέντρου Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων.
27/08/2013 - 09:50

2 Προσλήψεις στο Δασαρχείο Ιστιαίας

2 Προσλήψεις στο Δασαρχείο Ιστιαίας Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δασαρχείου Ιστιαίας που εδρεύει στην Ιστιαία , και συγκεκριμένα του εξής , ανά υπηρεσία , έδρα , ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
27/08/2013 - 09:12

8 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Δομοκού

8 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Δομοκού Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΟΚΤΩ ( 8 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Δομοκού, που εδρεύει στο Δομοκό και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

Η Επικαιρότητα Τώρα