Θέσεις εργασίας

10/09/2013 - 15:13

Έρχονται 1300 προσλήψεις εφοριακών μέσω ΑΣΕΠ

Έρχονται 1300 προσλήψεις εφοριακών μέσω ΑΣΕΠ Διαψεύδει το υπουργείο Οικονομικών τις απολύσεις εφοριακών υπαλλήλων με ανακοίνωση του και προαναγγέλει 1300 προσλήψεις εφοριακών μέσω ΑΣΕΠ.
10/09/2013 - 14:56

Προσωρινά αποτελέσματα προσλήψεων ΔΤ για Διευθυντές Παραγωγής

Προσωρινά αποτελέσματα προσλήψεων ΔΤ για Διευθυντές Παραγωγής Το υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωση του κάνει γνωστά τα προσωρινά αποτελέσματα και τον πίνακα κατάταξης για τις προσλήψεις στην ΔΤ και συγκεκριμένα για τις θέσεις ΠΕ Διευθυντές Παραγωγής.  
10/09/2013 - 14:06

5 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Αργούς Μυκηνών

5 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Αργούς Μυκηνών Ο Δήμος Αργούς Μυκηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για κατεπείγουσες - εποχιακές ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αργούς -Μυκηνών και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
10/09/2013 - 13:46

23 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Θέρμης

23 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Θέρμης Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τρία ( 23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου θέρμης που εδρεύει στη θέρμη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
10/09/2013 - 12:32

14 Προσλήψεις Β εφορεία κλασικών αρχαιοτήτων

14 Προσλήψεις Β εφορεία κλασικών αρχαιοτήτων Η Β εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και εργαχοχεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χην εκτέλεση εργασιών του υποέργου 3 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες σχα δίκτυα ομβρίων και συλλεκτήρων οτους Ο.Τ.Α. (Δ.Ε. Μελισσιών, Κηφισιάς, Αιγέλεω)» του ενταγμένου στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 έργου (ΕΣΠΑ) με τίτλο «Δίκτυα Ομβρίων και Συλλεκτήρων στους Ο.Τ.Α. (ΔΕ Μελισσιών, Κηφισιάς, Αιγάλεω)»  και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου
10/09/2013 - 11:41

12 Προσλήψεις καθηγητών μουσικής Δήμος Μουζακίου

12 Προσλήψεις καθηγητών μουσικής Δήμος Μουζακίου Η Δημοτική επιχείρηση δήμου Μουζακίου ανακοινώνει  την πρόσληψη συνολικού προσωπικού δώδεκα (12) θέσεων (καθηγητές μουσικής και καθηγητή καλλιτεχνικών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης στις δυο Δομές (Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου και Καλλιτεχνικό Εργαστήρι) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.
10/09/2013 - 11:35

Θέση εργασίας Δήμος Δράμας

Θέση εργασίας Δήμος Δράμας Ο Δήμος Δραμας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Δράμας, που εδρεύει στη Δράμα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
10/09/2013 - 11:04

3 Προσλήψεις ΣΜΕ για το έργο CHERPLAN

3 Προσλήψεις ΣΜΕ για το έργο CHERPLAN Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «CHERPLAN» συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως την λήξη του έργου (30/6/2014) και σε κάθε περίπτωση μικρότερης ή ίσης των 12 μηνών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
10/09/2013 - 11:03

3800 προσλήψεις σχολικών φυλάκων απο τον ΟΑΕΔ

3800 προσλήψεις σχολικών φυλάκων απο τον ΟΑΕΔ Σε συνέντευξη του ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης αναφέρθηκε στα κενά που έχουν προκύψει στα σχολεία της χώρας λόγω της διαθεσιμότητας και έκανε γνωστό ότι θα γίνουν 3800 προσλήψεις σχολικών φυλάκων μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ για τις προσλήψεις ανέργων σε δήμους που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ.
10/09/2013 - 10:37

13 προσλήψεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

13 προσλήψεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και 'Εβρου
10/09/2013 - 10:23

33 Προσλήψεις στο Δήμο Κοζάνης

33 Προσλήψεις στο Δήμο Κοζάνης Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κοζάνης (Τμήμα Καθαριότητας, Γραφείο Κοιμητηρίων) που εδρεύει στην Κοζάνη, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
10/09/2013 - 09:52

4 Θέσεις εργασίας ΔΕΗ ΑΣΠ ΚΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ ΑΣΠ ΚΩΟ ΑΣΠ ΚΩ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τεσσάρων (4) εκτάκτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονάδας.
10/09/2013 - 09:02

3 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς εσπα Δήμου Φυλής

3 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς εσπα Δήμου Φυλής Ο Δήμος Φυλής ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φυλής, που εδρεύει στα Άνω Λιόσια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
10/09/2013 - 08:31

2 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Κεφαλλονιάς

2 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Κεφαλλονιάς Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Κεφαλλονιάς ανκοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με δίμηνης διάρκειας, δύο ατόμων (2) και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στους Παιδικούς Σταθμούς , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα ( τυπικά προσόντα)
09/09/2013 - 15:50

2 Θέσεις εργασίας Δήμος Κυνουρίας

2 Θέσεις εργασίας Δήμος Κυνουρίας Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, πρόκειται να προσλάβει δύο (2) καθαριστές/στριες, με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, για τον καθαρισμό των παρακάτω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
09/09/2013 - 13:28

4 Θέσεις εργασίας Δήμος Αμφίκλειας

4 Θέσεις εργασίας Δήμος Αμφίκλειας Ο Δήμος Αμφικλειας ανακοινώνει την πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών για τους κατωτέρω κλάδους, ειδικότητες και προσόντα
09/09/2013 - 13:20

3 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Λέρου

3 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Λέρου Ο Δημοτικός οργανισμός παιδικών σταθμών Λερου ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
09/09/2013 - 11:16

55 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Γλυφάδας

55 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Γλυφάδας To N.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.ΠΑ. Γλυφάδας για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου, θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δύο μηνών
09/09/2013 - 10:13

Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΝ Χίου

Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΝ Χίου Ανακοίνωση για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χίου.
09/09/2013 - 09:57

368 Προσλήψεις στην ΚΘ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων

368 Προσλήψεις στην ΚΘ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων εξηνταοκτώ (368) ατόμων για την διενέργεια της σωστικής ανασκαφικής έρευνας στη ζώνη Γ του οικισμού Ανάργυροι ΧΙΙΙα στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου για τις ανάγκες της ΚΘ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Φλώρινα

Η Επικαιρότητα Τώρα