Θέσεις εργασίας

22/08/2013 - 15:21

6 Θέσεις εργασίας ΙΣΤ ΕΠΚΑ Θεσσαλονίκη

6 Θέσεις εργασίας ΙΣΤ ΕΠΚΑ Θεσσαλονίκη Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ««Ολοκληρωμένη ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Ελαιορέματος»
22/08/2013 - 15:11

7 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Δελφών

7 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Δελφών Ανακοινωση Δημου Δελφων Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουΟ Δήμος Δελφών κατόπιν της άριθμ 239/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών και της επικύρωσης αυτής 6883/156042 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας , επτά (7) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των Δημοτικών παιδικών σταθμών Δελφών
22/08/2013 - 10:29

4 Προσλήψεις ΝΠΔΔ Νευροκοπίου

4 Προσλήψεις ΝΠΔΔ Νευροκοπίου Ο Πρόεδρος του Ν. Π. Δ. Δ. Κ. Νευροκοπίου ύστερα από την υπ' αριθ. 41/2013 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο
22/08/2013 - 10:17

4 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Λουτρακίου

4 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Λουτρακίου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων 'Μέριμνα'» που εδρεύει στο Λουτράκι, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
22/08/2013 - 09:37

Άδειες για λαϊκή αγορά Δήμου Ιωαννιτών

Άδειες για λαϊκή αγορά Δήμου Ιωαννιτών Διάθεση νέων επαγγελματικών αδειών πωλητών για τις λαϊκές αγορές Πεντέλης και Σεισμοπλήκτων του Δήμου Ιωαννιτών
21/08/2013 - 18:06

Προσλήψεις με οκτάμηνα στο υπουργείο Ναυτιλίας

Προσλήψεις με οκτάμηνα στο υπουργείο Ναυτιλίας Στην κάλυψη οργανικών θέσεων, για τις ανάγκες της πλοηγικής υπηρεσίας, που σε πρώτη φάση προβλέπει προσλήψεις 60 ατόμων έκτακτου εποχικού ναυτικού προσωπικού, με 8μηνα, εκ των οποίων 24 πλοηγούς, προχωρά το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.
21/08/2013 - 17:49

21 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δάφνης Υμηττού

21 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δάφνης Υμηττού Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δύο (2) μήνες, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του «Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης - Υμηττού», που εδρεύει στον Υμηττό και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
21/08/2013 - 12:23

9 Θέσεις εργασίας Δήμος Πρέβεζας

9 Θέσεις εργασίας Δήμος Πρέβεζας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικά εννέα (09) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πρέβεζας, που εδρεύει στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
21/08/2013 - 11:52

Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης Προκηρύξη για την πρόσληψη με επιλογή του παρακάτω διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2013-2014 για την κάλυψη των κατωτέρω κενών οργανικών θέσεων της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης
21/08/2013 - 10:40

Αιτήσεις για αποκλειστικές νοσοκόμες 7 ΥΠΕ

Αιτήσεις για αποκλειστικές νοσοκόμες 7 ΥΠΕ Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.
21/08/2013 - 10:25

8 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ζωγράφου

8 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ζωγράφου Ο Δήμος Ζωγράφου προτίθεται να προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού οκτώ (08) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
21/08/2013 - 09:25

20 Θέσεις εργασίας Δήμος Ακτιου Βόνιτσας

20 Θέσεις εργασίας Δήμος Ακτιου Βόνιτσας Ο Δήμος Ακτιου-Βόνιτσας ύστερα από την υπ' αριθ. 111/2013 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε(5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι(20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:
21/08/2013 - 09:04

26 Προσλήψεις ΚΘ Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινα

26 Προσλήψεις ΚΘ Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινα Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Υποέργο 4 «Εργασίες αρχαιολογίας στο τμήμα Φλώρινα - Νίκη» του έργου «Κάθετος άξονας 50 Εγνατίας Οδού: Κοζάνη - Φλώρινα - Νίκη, Τμήμα : Φλώρινα - Νίκη (50.3)» της ΚΘ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Φλώρινα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
20/08/2013 - 17:21

Προκηρύξεις Αυγούστου δημοσίου 2013

Προκηρύξεις δημοσίου Αυγούστου 2013 Στις παρακάτω παραγράφους μπορείτε να δείτε μερικές απο τις προκηρύξεις του δημοσιου για την περίοδο αυτή Αύγουστος 2013 που είναι ανοικτές για αιτήσεις.Οι προκηρύξεις αφορούν προσλήψεις σε Πανεπιστήμια δήμους και άλλους οργανισμούς του δημοσίου .Ακολουθούν οι προκηρύξεις δημοσίου Αυγούστου 2013 :
20/08/2013 - 16:53

Προσλήψεις στον ΟΠΑΠ

Προσλήψεις στον ΟΠΑΠ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει προσλήψεις ωστε  να καλύψει οργανικές θέσεις εργασίας στη Γενική Δ/νση Πληροφορικής της εταιρείας που βρίσκεται Κηφισού 62 στο Περιστέρι:
20/08/2013 - 15:47

Έγκριση 134 θέσεων εργασίας ΔΕΗ Μεγαλόπολης

Έγκριση 134 θέσεων εργασίας ΔΕΗ Μεγαλόπολης Η ΔΕΗ Μεγαλόπολης  αναμένεται να προβεί στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 134 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης
20/08/2013 - 15:19

9 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Κισσάμου

9 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Κισσάμου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κισσάμου, που εδρεύει στον Κίσσαμο Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
20/08/2013 - 13:59

8 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης

8 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (ΚΔΕΔΑΜ), σύμφωνα με την 40/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, το υπ' αριθ, πρωτ. 59652/5-8-2013 σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΜΘ) την υπ' αριθ. 18/07/2013 βεβαίωση του Δημάρχου για την πρόσληψη των παρακάτω αναφερομένων ειδικοτήτων και το υπ' αριθ. Πρωτ. Οικ. 31100/31/7/2013 σχετικό έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών των Παιδικών - Βρεφονηπιακών σταθμών και του ΚΔΑΠ - ΜΕΑ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών και στις εξής ειδικότητες
20/08/2013 - 10:14

15 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κασσάνδρας

15 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κασσάνδρας
20/08/2013 - 10:08

Προκήρυξη για 160 προσλήψεις στην ΕΛΑΣ

Προκήρυξη για 160 προσλήψεις στην ΕΛΑΣ ψυχολόγων μεταφραστών και κοινωνικών λειτουργών Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώσε χθές με προκήρυξη του τις προσλήψεις 160 εποχικών στην ΕΛΑΣ με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με εκατόν εξήντα 160 συνολικά άτομα, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, ως ακολούθως:

Η Επικαιρότητα Τώρα