Θέσεις εργασίας

30/08/2013 - 19:01

5 προσλήψεις στην ΔΕΗ ΔΥΗΠ Αχελώου

5 προσλήψεις στην ΔΕΗ ΔΥΗΠ Αχελώου Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου προσωπικού (εργάτες) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) συνολικά πέντε (5) ατόμων, για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (εργασίες καθαρισμού, συντηρήσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, αποψίλωση περιβάλλοντος χώρου κ.λ.π) του Συγκροτήματος Αχελώου της ΔΥΗΠ
30/08/2013 - 17:13

28 Θέσεις εργασίας ΔΕΥΑ Ρόδου

28 Θέσεις εργασίας ΔΕΥΑ Ρόδου Η ΔΕΥΑ Ροδου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι οχτώ (28) εργατών γενικών καθηκόντων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
30/08/2013 - 16:56

4 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμός Δήμου Φαιστού

4 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμός Δήμου Φαιστού Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουΟ Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του Δήμου Φαιστού έχοντας υπόψη την υπ' αριθ. 70/2013 απόφαση του Δ.Σ, την υπ αρ. 11292/23.08.2013 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του για τις παρακάτω ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα , για χρονική περίοδο δύο μηνών.
30/08/2013 - 15:14

ΔΕΗ Προσλήψεις ΑΗΣ Χανίων

ΔΕΗ Προσλήψεις ΑΗΣ Χανίων Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ
30/08/2013 - 08:54

3 Προσλήψεις Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων

3 Προσλήψεις Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Η τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων ανακοινωνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.», που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100, 11854 ΓΚΑΖΙ, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων
29/08/2013 - 18:15

Καθυστερούν οι προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Αθηναίων

Καθυστερούν οι προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Αθηναίων Απαραίτητες χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις πρόσληψη προσωπικού , για τη λειτουργία των 77 δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών στο δήμο Αθηναίων, μετά και τη σημαντική μείωση των υπαλλήλων (συνταξιοδοτήσεις, δικαστικές αποφάσεις κλπ) ο δήμαρχος Γιάννης Καμίνης, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
29/08/2013 - 16:52

30 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Παπάγου

30 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Παπάγου Το Ν.Π. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, άμεσα για κατεπείγουσες ανάγκες με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 των κάτωθι ειδικοτήτων .
29/08/2013 - 13:50

4 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Βούλας Βουλιαγμένης

4 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Βούλας Βουλιαγμένης Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Ανακοινώνει Την πρόσληψη προσωπικού εκτάκτων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) οδηγών απορριμματοφόρου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών.
29/08/2013 - 11:04

2 Θέσεις εργασίας ΔΕΥΑ Νάουσας

2 Θέσεις εργασίας ΔΕΥΑ Νάουσας Ανακοινωση ΔΕΥΑ Νάουσας για πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του Ν. 2503/97, των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2527/1997, τις διατάξεις του Ν. 1069/80, τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 οι οποίες προστέθηκαν ως περίπτωση κ' στο άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94, και την με αρ. 131/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ, έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
29/08/2013 - 09:14

3 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Μεσσαπίων

3 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Μεσσαπίων Ανακοίνωση Δήμου Διρψύων - Μεσσαπίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Η Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Διρψύων - Μεσσαπίων (ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ) του Δήμου Διρψύων - Μεσσαπίων, ύστερα από την υπ' αριθ. 48/2013 απόφαση του Δ.Σ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (03) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του παιδικού σταθμού για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο
29/08/2013 - 08:20

16 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Αλεξάνδρειας

16 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Αλεξάνδρειας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθ. ΣΟΧ 2/2013Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» ύστερα από την υπ' αριθ. 65/2013 απόφαση του Δ.Σ. και την υπ'αριθ. 7835/27.08.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης(ΑΔΑ: ΒΛΩΝΟΡ1Υ-9ΤΝ) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα έξι (16) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
29/08/2013 - 08:00

4 Θέσεις εργασίας Δήμος Πύλης

4 Θέσεις εργασίας Δήμος Πύλης Ανακοίνωση του Δήμου ΠύληςΓια την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνη απασχόληση)
29/08/2013 - 07:53

5 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αποκορώνου

5 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αποκορώνου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας για την πρόληψη ενδεχόμενων πυρκαγιών στα διοικητικά όρια του Δήμου κατά την θερινή περίοδο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
28/08/2013 - 11:41

4 Θέσεις εργασίας ΔΕΗ ΥΗΣ ΑΓΡΑ

4 Θέσεις εργασίας ΔΕΗ ΥΗΣ ΑΓΡΑ Σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 29 του Ν.3229/2004, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόοληψη έκτακτου προοωπικού (εργάτες), για απαοχόληοη που δε θα υπερβαίνει κατ' άτομο τα 60 ημερομίοθια οε δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα συνολικού αριθμού τεσσάρων ( 4 ) ατόμων για κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του ΥΗΣ Άγρα, με κύρια απαοχόληοη την συντήρηση αναχωμάτων (χειρονακτική εργασία με σκαπτικά εργαλεία).
28/08/2013 - 11:28

3 Θέσεις εργασίας Ρόδος

3 Θέσεις εργασίας Ρόδος Η υπηρεσία νεωτ. μνημείων & τεχν. έργων Δωδεκανησου ανακοινώνει την προκήρυξη θέσεων των παρακάτω ειδικοτήτων υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα τριών μηνών (3) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.
28/08/2013 - 11:05

134 Προσλήψεις στη ΔΕΗ

134 Προσλήψεις στη ΔΕΗ Η ΔΕΗ Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως αναγράφονται στη συνέχεια
28/08/2013 - 10:40

9 Θέσεις εργασίας στο Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς

9 Θέσεις εργασίας στο Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς Το Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς ΑνακοινώνειΤην πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη» , που εδρεύει στην περιοχή «Χλόη» στην Καστοριά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
28/08/2013 - 10:30

9 Προσλήψεις στο Δήμο Κόνιτσας

9 Προσλήψεις στο Δήμο Κόνιτσας Ο Δήμος Κόνιτσας ανακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κόνιτσας, που εδρεύει στην Κόνιτσα Ν. Ιωαννίνων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
28/08/2013 - 08:21

Προσλήψεις σε δήμους 2013 μέσω οαεδ

Προσλήψεις σε δήμους 2013 μέσω οαεδ Δημοσιευτηκε η κοινή υπουργική απόφαση με τους όρους του προγράμματος που θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ για τις 50000 προσλήψεις ανέργων σε δήμους το 2013 και περιφέρειες  . Οι αιτήσεις των ανέργων στο ΟΑΕΔ ξεκινούν στα τέλη Σεπτεμβρίου εκτός απροόπτου και θα γίνονται ηλεκτρονικά στο oaed.gr και μέσω ΚΕΠ.
27/08/2013 - 17:52

Στο oaed.gr οι αιτήσεις για τις 50000 προσλήψεις

Στο oaed.gr οι αιτήσεις για τις 50000 προσλήψεις τα κριτήρια πως θα γίνουν Δημοσιευτηκε η κοινή υπουργική απόφαση με τους όρους του προγράμματος που θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ για τις 50000 προσλήψεις ανέργων κοινωφελούς εργασίας σε δήμους περιφέρειες σχολεία και άλλους δημόσιους φορείς . Οι αιτήσεις των ανέργων στο ΟΑΕΔ ξεκινούν στα τέλη Σεπτεμβρίου εκτός απροόπτου και θα γίνονται ηλεκτρονικά στο oaed.gr και μέσω ΚΕΠ.

Η Επικαιρότητα Τώρα