Θέσεις εργασίας

20/08/2013 - 10:08

Προκήρυξη για 160 προσλήψεις στην ΕΛΑΣ

Προκήρυξη για 160 προσλήψεις στην ΕΛΑΣ ψυχολόγων μεταφραστών και κοινωνικών λειτουργών Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώσε χθές με προκήρυξη του τις προσλήψεις 160 εποχικών στην ΕΛΑΣ με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με εκατόν εξήντα 160 συνολικά άτομα, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, ως ακολούθως:
20/08/2013 - 09:18

12 Θέσεις εργασίας Δήμος Χαλανδρίου

12 Θέσεις εργασίας Δήμος Χαλανδρίου Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας ,για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
19/08/2013 - 18:04

160 Προσλήψεις στην Αστυνομία

160 Προσλήψεις στην Αστυνομία ψυχολόγων μεταφραστών και κοινωνικών λειτουργών Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνει τις προσλήψεις στην Αστυνομία με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με εκατόν εξήντα 160 συνολικά άτομα, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, ως ακολούθως:
19/08/2013 - 15:37

25 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

25 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας , ύστερα από την υπ' αριθμ. 12777/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ,τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 και την αριθμ. 363/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ύδρευσης, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο
19/08/2013 - 14:46

3 Θέσεις εργασίας Δήμος Λευκάδας

3 Θέσεις εργασίας Δήμος Λευκάδας Ο Δημος Λευκαδας Ανακοινώνει οτι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών αποψίλωσης χώρων ως λήψη μέτρου πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 ως Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα
19/08/2013 - 14:35

7 Προσλήψεις για την αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων Αρχαίας Μεσσήνης

7 Προσλήψεις για την αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων Αρχαίας Μεσσήνης Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες του έργου «Ολοκλήρωση αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων Αρχαίας Μεσσήνης» νια χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης εξαρτώμενη από την πορεία των εργασιών και τις διαθέσιμες πιστώσεις του έργου για τη θέση του Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και νια χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης νια τις θέσεις των ειδικευμένων εργατών
19/08/2013 - 14:23

30 Προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Αγίων Αναργύρων

30 Προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Αγίων Αναργύρων Την πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου με τις εξής ειδικότητες , με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο
19/08/2013 - 13:58

4 Θέσεις εργασίας στην Δημοτική επιχείρηση Θάσου

4 Θέσεις εργασίας στην Δημοτική επιχείρηση Θάσου
19/08/2013 - 13:50

3 Προσλήψεις στο Δασαρχείο Μεγάρων

3 Προσλήψεις στο Δασαρχείο Μεγάρων Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (03) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Μεγάρων, που εδρεύει στα Μέγαρα (Μινώας 12, Τ.Κ. 191 00), και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
19/08/2013 - 10:06

2 Προσλήψεις Δήμος Μήλου

2 Προσλήψεις Δήμος Μήλου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου, που εδρεύει στη Μήλο, και συγκεκριμένα τις εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
19/08/2013 - 09:35

6 Προσλήψεις στο Δασαρχείου Μουζακίου

6 Προσλήψεις στο Δασαρχείου Μουζακίου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Μουζακίου, που εδρεύει στο Νομό Καρδίτσας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
19/08/2013 - 09:26

7 Θέσεις εργασίας ΣΤ εφορεία αρχαιοτήτων Πάτρα

7 Θέσεις εργασίας ΣΤ εφορεία αρχαιοτήτων Πάτρα Την πρόσληψη θέσεων του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα έως 31/12/2013 ενός (1) Αρχαιολόγου Π.Ε. και (6) Ειδικευμένων Εργάτών Υ.Ε. με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου εφόσον υπάρχουν οι ανάλογες πιστώσεις
16/08/2013 - 17:28

ΑΣΕΠ πίνακες επικουρικου προσωπικού 2013 7η ΥΠΕ

ΑΣΕΠ πίνακες επικουρικου προσωπικού 2013 7η ΥΠΕ Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για την 7η ΥΠΕ σε 8 ειδικότητες
16/08/2013 - 15:48

Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για τις προσλήψεις στην ΕΔΤ

Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για τις προσλήψεις στην ΕΔΤ Απο σήμερα ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τις προσλήψεις στην ΕΔΤ σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών Έτσι απο σήμερα όσοι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μορίων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους ωστε να προσληφθούν στην ΕΔΤ.
16/08/2013 - 14:20

13 προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Σουλίου

13 προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Σουλίου Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σουλίου, που εδρεύει στην Παραμυθιά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
16/08/2013 - 10:54

20 Θέσεις εργασίας Δήμος Σκύδρας

20 Θέσεις εργασίας Δήμος Σκύδρας Ο Δήμος Σκύδρας ύστερα από την υπ' αριθ. 176/2013 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργάτες καθαριότητας, εργάτες κήπων, οδηγούς απορριματοφόρων, ηλεκτρολόγο, εργατοτεχνίτες συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του
16/08/2013 - 10:46

6 Προσλήψεις στην κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Τρικάλων

6 Προσλήψεις στην κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Τρικάλων Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος«Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων», της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης «ΔΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» (από Συγχώνευση βάσει ΦΕΚ 700/τ.Β729-4-2011),που εδρεύει στα Τρίκαλα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
14/08/2013 - 15:58

ΑΣΕΠ πίνακες επικουρικου προσωπικού 2013 2η ΥΠΕ και 6η ΥΠΕ

ΑΣΕΠ πίνακες επικουρικου προσωπικού 2013 2η ΥΠΕ και 6η ΥΠΕ Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για την 2η ΥΠΕ 11 ειδικότητες και για την 6η ΥΠΕ μία ειδικότητα
14/08/2013 - 13:59

2 Θέσεις εργασίας για φύλακες Μουσείο Ζακύνθου

2 Θέσεις εργασίας για φύλακες Μουσείο Ζακύνθου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 20ης Ε.Β.Α.. που εδρεύει στη Ζάκυνθο, Πλ. Σολωμού 3 ΤΚ 29100, (νια τις ανάγκες αυτής στο Μουσείο Ζακύνθου) και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
14/08/2013 - 13:50

22 Προσλήψεις καθηγητών ξένων γλωσσών και πληροφορικής Δήμος Αμαρουσίου

22 Προσλήψεις καθηγητών ξένων γλωσσών και πληροφορικής Δήμος Αμαρουσίου Προσληψεις  για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών της τμημάτων (τύπου σεμιναρίων) στην περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου κατά την περίοδο 2013-2014, με σχέση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση) και χρονικής διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες, καθηγητές για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και πληροφορικής, μέχρι το συνολικό αριθμό των είκοσι δύο (22) ατόμων πανεπιστημιακης εκπαίδευσης (ΠΕ) για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες

Η Επικαιρότητα Τώρα