Θέσεις εργασίας

21/08/2013 - 10:40

Αιτήσεις για αποκλειστικές νοσοκόμες 7 ΥΠΕ

Αιτήσεις για αποκλειστικές νοσοκόμες 7 ΥΠΕ Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.
21/08/2013 - 10:25

8 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ζωγράφου

8 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ζωγράφου Ο Δήμος Ζωγράφου προτίθεται να προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού οκτώ (08) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
21/08/2013 - 09:25

20 Θέσεις εργασίας Δήμος Ακτιου Βόνιτσας

20 Θέσεις εργασίας Δήμος Ακτιου Βόνιτσας Ο Δήμος Ακτιου-Βόνιτσας ύστερα από την υπ' αριθ. 111/2013 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε(5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι(20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:
21/08/2013 - 09:04

26 Προσλήψεις ΚΘ Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινα

26 Προσλήψεις ΚΘ Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινα Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Υποέργο 4 «Εργασίες αρχαιολογίας στο τμήμα Φλώρινα - Νίκη» του έργου «Κάθετος άξονας 50 Εγνατίας Οδού: Κοζάνη - Φλώρινα - Νίκη, Τμήμα : Φλώρινα - Νίκη (50.3)» της ΚΘ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Φλώρινα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
20/08/2013 - 17:21

Προκηρύξεις Αυγούστου δημοσίου 2013

Προκηρύξεις δημοσίου Αυγούστου 2013 Στις παρακάτω παραγράφους μπορείτε να δείτε μερικές απο τις προκηρύξεις του δημοσιου για την περίοδο αυτή Αύγουστος 2013 που είναι ανοικτές για αιτήσεις.Οι προκηρύξεις αφορούν προσλήψεις σε Πανεπιστήμια δήμους και άλλους οργανισμούς του δημοσίου .Ακολουθούν οι προκηρύξεις δημοσίου Αυγούστου 2013 :
20/08/2013 - 16:53

Προσλήψεις στον ΟΠΑΠ

Προσλήψεις στον ΟΠΑΠ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει προσλήψεις ωστε  να καλύψει οργανικές θέσεις εργασίας στη Γενική Δ/νση Πληροφορικής της εταιρείας που βρίσκεται Κηφισού 62 στο Περιστέρι:
20/08/2013 - 15:47

Έγκριση 134 θέσεων εργασίας ΔΕΗ Μεγαλόπολης

Έγκριση 134 θέσεων εργασίας ΔΕΗ Μεγαλόπολης Η ΔΕΗ Μεγαλόπολης  αναμένεται να προβεί στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 134 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης
20/08/2013 - 15:19

9 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Κισσάμου

9 Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Κισσάμου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κισσάμου, που εδρεύει στον Κίσσαμο Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
20/08/2013 - 13:59

8 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης

8 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (ΚΔΕΔΑΜ), σύμφωνα με την 40/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, το υπ' αριθ, πρωτ. 59652/5-8-2013 σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΜΘ) την υπ' αριθ. 18/07/2013 βεβαίωση του Δημάρχου για την πρόσληψη των παρακάτω αναφερομένων ειδικοτήτων και το υπ' αριθ. Πρωτ. Οικ. 31100/31/7/2013 σχετικό έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών των Παιδικών - Βρεφονηπιακών σταθμών και του ΚΔΑΠ - ΜΕΑ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών και στις εξής ειδικότητες
20/08/2013 - 10:14

15 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κασσάνδρας

15 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κασσάνδρας
20/08/2013 - 10:08

Προκήρυξη για 160 προσλήψεις στην ΕΛΑΣ

Προκήρυξη για 160 προσλήψεις στην ΕΛΑΣ ψυχολόγων μεταφραστών και κοινωνικών λειτουργών Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώσε χθές με προκήρυξη του τις προσλήψεις 160 εποχικών στην ΕΛΑΣ με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με εκατόν εξήντα 160 συνολικά άτομα, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, ως ακολούθως:
20/08/2013 - 09:18

12 Θέσεις εργασίας Δήμος Χαλανδρίου

12 Θέσεις εργασίας Δήμος Χαλανδρίου Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας ,για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
19/08/2013 - 18:04

160 Προσλήψεις στην Αστυνομία

160 Προσλήψεις στην Αστυνομία ψυχολόγων μεταφραστών και κοινωνικών λειτουργών Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνει τις προσλήψεις στην Αστυνομία με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με εκατόν εξήντα 160 συνολικά άτομα, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, ως ακολούθως:
19/08/2013 - 15:37

25 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

25 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας , ύστερα από την υπ' αριθμ. 12777/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ,τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 και την αριθμ. 363/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ύδρευσης, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο
19/08/2013 - 14:46

3 Θέσεις εργασίας Δήμος Λευκάδας

3 Θέσεις εργασίας Δήμος Λευκάδας Ο Δημος Λευκαδας Ανακοινώνει οτι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών αποψίλωσης χώρων ως λήψη μέτρου πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 ως Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα
19/08/2013 - 14:35

7 Προσλήψεις για την αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων Αρχαίας Μεσσήνης

7 Προσλήψεις για την αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων Αρχαίας Μεσσήνης Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες του έργου «Ολοκλήρωση αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων Αρχαίας Μεσσήνης» νια χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης εξαρτώμενη από την πορεία των εργασιών και τις διαθέσιμες πιστώσεις του έργου για τη θέση του Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και νια χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης νια τις θέσεις των ειδικευμένων εργατών
19/08/2013 - 14:23

30 Προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Αγίων Αναργύρων

30 Προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Αγίων Αναργύρων Την πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου με τις εξής ειδικότητες , με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο
19/08/2013 - 13:58

4 Θέσεις εργασίας στην Δημοτική επιχείρηση Θάσου

4 Θέσεις εργασίας στην Δημοτική επιχείρηση Θάσου
19/08/2013 - 13:50

3 Προσλήψεις στο Δασαρχείο Μεγάρων

3 Προσλήψεις στο Δασαρχείο Μεγάρων Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (03) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Μεγάρων, που εδρεύει στα Μέγαρα (Μινώας 12, Τ.Κ. 191 00), και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
19/08/2013 - 10:06

2 Προσλήψεις Δήμος Μήλου

2 Προσλήψεις Δήμος Μήλου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου, που εδρεύει στη Μήλο, και συγκεκριμένα τις εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Η Επικαιρότητα Τώρα