Θέσεις εργασίας

29/07/2013 - 19:32

Κοινωφελής εργασία στον δήμο Ιωαννίτων

Κοινωφελής εργασία στον δήμο Ιωαννίτων Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την Απασχόληση Ανέργων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
29/07/2013 - 16:03

2 Θέσεις εργασίας για ναυαγοσώστες στην Πάρο

2 Θέσεις εργασίας για ναυαγοσώστες στην Πάρο Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη δύο (2) ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών,  σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 191/2013 Α.∆.Σ. ∆ήµου Πάρου που νοµιµοποιήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 32229/7819/9-7-2013 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
29/07/2013 - 15:40

15 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αιδηψού Ιστιαίας

15 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αιδηψού Ιστιαίας Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαπέντε (15) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (02) μηνών για την αντιμετώπιση των πρόσκαιρων αναγκών της πυροπροστασίας του Δήμου Ιστίαίας-Αιδηψού και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
29/07/2013 - 15:33

3 Θέσεις εργασίας 23 εφορεία αρχαιοτήτων

3 Θέσεις εργασίας 23 εφορεία αρχαιοτήτων Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του έργου: «Αποκατάσταση και μετατροπή σε επισκέψιμο χώρο των υπογείων στοών βορινής πτέρυγας I. Μ. Οσίου Λουκά Βοιωτίας», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. « ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013», της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Χαλκίδα του Νομού Ευβοίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
29/07/2013 - 13:36

22 Θέσεις εργασίας με 8μηνα στη ΔΕΗ

22 Θέσεις εργασίας με 8μηνα στη ΔΕΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 6/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών (ΑΣΠ Μήλου, ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Κύθνου, ΑΣΠ Πάρου, ΤΣΠ Αμοργού, ΑΣΠ Θήρας, ΤΣΠ Ανάφης, ΑΣΠ Μυκόνου και ΑΣΠ Σύρου) ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμούατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
29/07/2013 - 13:26

7 Θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ (ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας και ΑΣΠ Χίου)

7 Θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ (ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας και ΑΣΠ Χίου) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 7/2013 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών (ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας και ΑΣΠ Χίου) ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
29/07/2013 - 13:19

5 Προσλήψεις στο Δήμο Καλαμαριάς

5 Προσλήψεις στο Δήμο Καλαμαριάς Ο Δήμος Καλαμαρίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΤην πρόσληψη ενός (1) ΥΕ εργάτη ταφής-εκταφής και δύο (2) ΥΕ εργατών γενικά για το Δημοτικό Νεκροταφείο καθώς και δύο (2) ΥΕ εργατών γενικά για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
29/07/2013 - 12:06

2 Προσλήψεις στην πυροπροστασία του Δήμου Μεγίστης

2 Προσλήψεις στην πυροπροστασία του Δήμου Μεγίστης Ο Δήμος Μεγίστης ΑνακοινώνειΌτι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», συνολικού αριθμού ΔΥΟ (2) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα αριθμού ατόμων
29/07/2013 - 11:16

Οι 40000 θέσεις με πεντάμηνα στους δήμους 2013

Οι 40000 θέσεις με πεντάμηνα τους δήμους απο τον ΟΑΕΔ μέσα στο 2013 To φθινόπωρο του 2013 θα προκυρηχθεί από τον ΟΑΕΔ και με κριτήρια και έλεγχο απο το ΑΣΕΠ η προκήρυξη για  40000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στους δήμους μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την Απασχόληση Ανέργων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
29/07/2013 - 10:28

5 Θέσεις εργασίας στο Δασαρχείο του Κιλκίς

5 Θέσεις εργασίας στο Δασαρχείο του Κιλκίς Το ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ του ΚΙΛΚΙΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια  σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
29/07/2013 - 09:22

18 Προσλήψεις στη κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Χανίων

18 Προσλήψεις στη κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Χανίων Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουΗ Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων-Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ.) (Αρ.φΕΚ 1347/16-7-2011) μετά από την υπ'αρίθ. 8785/5-7-2013 έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (18) ατόμων, προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών της επιχείρησης για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο.
29/07/2013 - 09:14

3 Προσλήψεις στο Δήμο Κερατσινίου

3 Προσλήψεις στο Δήμο Κερατσινίου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας
26/07/2013 - 16:25

2 Θέσεις εργασίας Δήμος Θέρμης

2 Θέσεις εργασίας Δήμος Θέρμης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓια την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
26/07/2013 - 16:18

8 Θέσεις εργασίας στην πυροπροστασία Δήμου Λαμιέων

8 Θέσεις εργασίας στην πυροπροστασία Δήμου Λαμιέων Την πρόσληψη προσωπικού , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) συνολικά μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)μηνών , συνολικού αριθμού οκτώ (08) ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας ,στον μεγάλο όγκο δασικών εκτάσεων του Δήμου Λαμιέων, που εδρεύει στη Λαμία για την παρακάτω ανά υπηρεσία και έδρα, ειδικότητα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α),με τα αντίστοιχα απαιτούμενα ( τυπικά, κύρια και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
26/07/2013 - 13:20

12 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Πατρέων

12 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Πατρέων Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πατρέων, που εδρεύει στον Ν. Αχαΐας , και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
26/07/2013 - 12:32

16 Θέσεις εργασίας με 8μηνα στη ΔΕΗ

16 Θέσεις εργασίας με 8μηνα στη ΔΕΗ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών (ΑΣΠ Καλύμνου, ΤΣΠ Αρκιών, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης, ΤΣΠ Μεγίστης, ΑΣΠ Κω, ΤΣΠ Πάτμου, ΤΣΠ Αστυπάλαιας και ΤΣΠ Γαύδου) ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
26/07/2013 - 08:20

2 Θέσεις εργασίας Δήμος Ανδρίτσαινας

  2 Θέσεις εργασίας Δήμος Ανδρίτσαινας Την πρόσληψη δύο 2 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων Ηλείας
26/07/2013 - 00:08

Έρχονται 326 προσλήψεις στο Βρεφοκομείο Αθηνών

Έρχονται 326 προσλήψεις στο Βρεφοκομείο Αθηνών Η καθυστέρηση έκδοσης ΚΥΑ, ώστε να γίνουν οι διαδικασίες ΑΣΕΠ, προκειμένου να γίνουν 326 προσλήψεις στο βρεφοκομείο Αθηνών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Βρεφοκομείο Αθηνών, θα έχει ως αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός παιδιών να μην καταφέρουν φέτος να ενταχθούν στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Αθηναίων.
25/07/2013 - 19:55

Κοινωφελής Εργασία σε δήμους για 40000 ανέργους

Κοινωφελής Εργασία σε δήμους ξεκινά το πρόγραμμα για τις πεντάμηνες προσλήψεις ανέργων . Ξεκινά άμεσα η Κοινωφελής Εργασία στους Δήμους, το οποίο αφορά προσλήψεις 40000 ανέργων με πεντάμηνα .Αυτό προκύπτει από πρόσκληση της ΚΕΔΕ στους δήμους οπου τους καλεί να στείλουν μέχρι τη Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013, να δηλώσουν την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
25/07/2013 - 16:56

820 προσλήψεις συμβασιούχων στα ΕΛΤΑ το 2013

820 προσλήψεις συμβασιούχων στα ΕΛΤΑ το 2013 Σε προσλήψεις 820 συμβασιούχων στα ΕΛΤΑ μέσω του ΑΣΕΠ  πρόκειται να προχωρήσει άμεσα η διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να καλυφθούν πάγιες ανάγκες τους σύμφωνα με τον Διευθύνων Σύμβουλο των ΕΛΤΑ, Κώστα Μελαχρινό. Επίσης απέκλεισε το ενδεχόμενο απολύσεων στα ΕΛΤΑ με την αναδιάρθρωση της εταιρείας.

Η Επικαιρότητα Τώρα