ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  Δικαιολογητικά Αίτηση αλλαγής επωνύμου (Απαραίτητο έγγραφο) 1 Παράβολο Δημοσίου Ταμείου (15 €) Διατίθεται και από την Υπηρεσία. Βεβαίωση του εισαγγελέα που να βεβαιώνει ότι "ο αιτών δεν διώκεται για αξιόποινη πράξη". Εκδίδεται από τον κατά τόπον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Αίτηση στο Νομάρχη όπου ανήκει ο δήμος ή η κοινότητα, στο Μ.Α. για άρρενα ή στο Δημοτολόγιο για γυναίκα, που φέρονται γραμμένοι Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο από το οποίο να προκύπτει η οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος και το έτος γέννησης (όταν πρόκειται για γυναίκα). Εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Εγγραφή στο δημοτολόγιο Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων Αναζητείται υπηρεσιακά: Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου Εκδίδεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Αναζητείται υπηρεσιακά: Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης ή δικαστικής χρήσης Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για άνδρες Εκδίδεται από το κατά τόπον στρατολογικό γραφείο. Αναζητείται υπηρεσιακά: Αναγνώριση στρατιωτικής προϋπηρεσίας στον ΚΕΑΔ (TN)   Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την αλλαγή επωνύμου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήμα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία. Βήμα 2 : Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ. Βήμα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο). Βήμα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει. Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει το πιστοποιητικό αλλαγής επωνύμου.
Τελευταία τροποποίηση στις 13/07/2013 - 16:28

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η Επικαιρότητα Τώρα