Μπέσκος Σωτήρης

Μπέσκος Σωτήρης

IKA Δωρόσημο καλοκαιριού 2013

IKA Δωρόσημο καλοκαιριού 2013 ΙΚΑ Δωρόσημο καλοκαιρίου (Β΄Τετραμήνου 2013) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους Με απόφαση της…
25/07/2013 - 20:17