Αντωνόπουλος Γιώργος

Αντωνόπουλος Γιώργος

50-50 στην αγορά εργασίας

Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε το 2017, το 50/50 project, ενδυναμώνει, προετοιμάζει, στηρίζει και…
16/01/2018 - 11:13