#ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣτΔ :Προτάσεις για τις άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Οικονομία | 23/01/2014 - 12:28

ΣτΔ :Προτάσεις για τις άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΣτΔ :Προτάσεις για τις άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών για τις άδειες και ελέγχου νόμιμης λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, διατυπώνει με πρότασή του προς τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης.
Στα ΚΕΠ οι διαδικασίες ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημόσιο | 14/01/2014 - 11:15

Στα ΚΕΠ οι διαδικασίες ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Στα ΚΕΠ οι διαδικασίες ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.) - Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε)
Ηλεκτρονικά ή στα ΚΕΠ η άδεια Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Οικονομία | 07/01/2014 - 16:20

Ηλεκτρονικά ή στα ΚΕΠ η άδεια Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Ηλεκτρονικά ή στα ΚΕΠ η άδεια Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Πλέον μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά ή μέσω των ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης η διαδικασία για την άδεια καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .
Άλλαξε η διαδικασία για την άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Οικονομία | 09/12/2013 - 16:38

Άλλαξε η διαδικασία για την άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Άλλαξε η διαδικασία για την άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Απλοποιείται η διαδικασία για την άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου θα παρέχεται προέγκριση με υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία.
Από 5 δικαιολογητικά σε 8 για άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Οικονομία | 12/08/2013 - 21:32

Από 5 δικαιολογητικά σε 8 για άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Από 5 δικαιολογητικά σε 8 για άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Επιστολή στον πρωθυπουργό από τον δήμαρχο Τήνου για τα γραφειοκρατικά εμπόδια στην έγκριση αδειών που αφορούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Αίτηση για μεταβίβαση άδειας καταστήματος
ΔΗΜΟΙ | 26/07/2013 - 09:48

Αίτηση για μεταβίβαση άδειας καταστήματος

Αίτηση για μεταβίβαση άδειας καταστήματος Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τη Μεταβίβαση της Άδειας Λειτουργίας σε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο (σύμφωνα με τον Ν. 3463/06, άρθρο 80)   
Αίτηση για άδεια ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
ΔΗΜΟΙ | 26/07/2013 - 09:39

Αίτηση για άδεια ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αίτηση για άδεια ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Διαδικασία     Δικαιολογητικά Προέγκρισης Για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό υποβάλλουν:

Η Επικαιρότητα Τώρα