#ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΙΣ

Πλαφόν στις έκτακτες αιμοκαθάρσεις βάζει ο ΕΟΠΥΥ
Ασφάλιση | 17/04/2014 - 12:49

Πλαφόν στις έκτακτες αιμοκαθάρσεις βάζει ο ΕΟΠΥΥ

Πλαφόν στις έκτακτες αιμοκαθάρσεις βάζει ο ΕΟΠΥΥ Με εγκύκλιο του ο ΕΟΠΥΥ θεσπίζει πλαφόν στις έκτακτες αιμοκαθάρσεις που θα καλύπτει και καθορίζεται ότι ως αποδεκτό ποσοστό των μηνιαίων έκτακτων αιμοκαθάρσεων μιας ΜΤΝ ή ΜΧΑ το ένα τοις εκατό (1%) του συνόλου των συνεδριών αιμοκάθαρσης στη μονάδα νεφρού το μήνα.
Υγειονομική περίθαλψη λιμενικών (αιμοκαθάρσεις)
ΛΙΜΕΝΙΚΟ | 20/03/2014 - 20:22

Υγειονομική περίθαλψη λιμενικών (αιμοκαθάρσεις)

Υγειονομική περίθαλψη λιμενικών (αιμοκαθάρσεις) Σε περίπτωση που κάποιος λιμενικός θέλει να κάνει χρήση της υγεονομικής περίθαλψης που του παρέχεται μέσω των αιμοκαθάρσεων, μπορεί να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα