#ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ

Κοψιάλης: Έχασε πάνω από 100.000 ακολούθους μετά την κατακραυγή
Life | 22/01/2022 - 21:42

Κοψιάλης: Έχασε πάνω από 100.000 ακολούθους μετά την κατακραυγή

To #cancel_Kopsialis είναι σταθερά στα κορυφαία Trends του Twitter τις τελευταίες ημέρες, με τον Αλέξανδρο Κοψιάλη να έχει χάσει ήδη 100.000 ακολούθους.
Νέος διαγωνισμός του Υπουργείο Εξωτερικών για ακόλουθους πρεσβείας
Θέσεις εργασίας | 02/11/2014 - 11:31

Νέος διαγωνισμός του Υπουργείο Εξωτερικών για ακόλουθους πρεσβείας

Νέος διαγωνισμός του Υπουργείο Εξωτερικών για ακόλουθους πρεσβείας Γραπτό διαγωνισμό προκήρυξε το υπουργείο Εξωτερικών για την εισαγωγή εννέα Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική του Ακαδημία. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να έχουν συμπληρώσει το 21o έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 35ο, να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) και, προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

Η Επικαιρότητα Τώρα