#ΑΜΑΣ

Χορήγηση ΑΜΑΣ και έγκριση χορήγησης επαγγελματικής άδειας σε σκάφος που αντικαθιστά κάποιο άλλο επαγγελματικό
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | 08/09/2013 - 10:28

Χορήγηση ΑΜΑΣ και έγκριση χορήγησης επαγγελματικής άδειας σε σκάφος που αντικαθιστά κάποιο άλλο επαγγελματικό

Χορήγηση ΑΜΑΣ και έγκριση χορήγησης επαγγελματικής άδειας σε σκάφος που αντικαθιστά κάποιο άλλο επαγγελματικό (ΑΛ17)Διαδικασία

Η Επικαιρότητα Τώρα