#ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ

Ανακατάταξη ΟΒΑ: Παραπέμπονται για εξετάσεις 255 υποψήφιοι έφεδροι - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι
Κοινωνία | 09/06/2020 - 18:08

Ανακατάταξη ΟΒΑ: Παραπέμπονται για εξετάσεις 255 υποψήφιοι έφεδροι - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Παραπέμπονται για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας 255 υποψήφιοι έφεδροι που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την επανακατάταξή τους ως ΟΒΑ, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ. Μέχρι πότε είναι υποχρεωμένοι να παρουσιασθούν στις αρμόδιες Επιτροπές Απαλλαγών. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποφήφιοι.  
Ανακατάταξη ή επανακατάταξη οπλιτών & εφέδρων βραχείας περιόδου
ΣΤΡΑΤΟΣ | 26/03/2014 - 00:00

Ανακατάταξη ή επανακατάταξη οπλιτών & εφέδρων βραχείας περιόδου

Ανακατάταξη ή επανακατάταξη οπλιτών βραχείας περιόδου Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες για ανακατάταξη ή επανακατάταξη βραχεία περιόδου χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα