#ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Η ύφεση «εξαφάνισε» τις αποταμιεύσεις για την σύνταξη
Ασφάλιση | 20/01/2015 - 08:38

Η ύφεση «εξαφάνισε» τις αποταμιεύσεις για την σύνταξη

Η ύφεση «εξαφάνισε» τις αποταμιεύσεις για την σύνταξη Δύο στους πέντε που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία σταμάτησαν ή περιόρισαν τις αποταμιεύσεις τους για τη συνταξιοδότηση κατά τη διάρκεια της ύφεσης, σύμφωνα με έρευνα της HSBC η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 16.000 ατόμων από 15 χώρες παγκοσμίως.
Άνοιγμα αποταμιευτικού λογαριασμού
ΤΡΑΠΕΖΕΣ | 19/03/2014 - 19:25

Άνοιγμα αποταμιευτικού λογαριασμού

Άνοιγμα αποταμιευτικού λογαριασμού Για το άνοιγμα αποταμιευτικού λογαριασμού, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δίνουν στην τράπεζα όσα στοιχεία τούς ζητούνται. Επιπλέον, απαιτείται να προσκομίζουν και τα αντίστοιχα έγγραφα που πιστοποιούν αυτά τα στοιχεία. Αναλυτικότερα:

Η Επικαιρότητα Τώρα