#ΑΤΟΜΙΚΟΣ

Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ
ΣΥΧΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ | 21/10/2013 - 21:26

Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ

Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ Η ασφαλιστική ιστορία που τηρείται ηλεκτρονικά απεικονίζεται στο «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης», που εκδίδεται για κάθε ένα ασφαλισμένο. Το έντυπο αυτό έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ και περιλαμβάνει στοιχεία απασχόλησης - ασφάλισης τριμήνου (απασχολούμενοι κοινών επιχειρήσεων) και τετραμήνου (οικοδόμοι).

Η Επικαιρότητα Τώρα