#ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ

Τεχνικός έλεγχος φορτηγών, ασθενοφόρων, αυτοκινούμενων τροχόσπιτων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | 14/04/2014 - 11:45

Τεχνικός έλεγχος φορτηγών, ασθενοφόρων, αυτοκινούμενων τροχόσπιτων

Τεχνικός έλεγχος φορτηγών, ασθενοφόρων, αυτοκινούμενων τροχόσπιτων Για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών μικρότερων ή ίσων των 3,5 τόνων, ασθενοφόρων, αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα