#Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Ξεκινούν οι εγγραφές για την επιμόρφωση Β επιπέδου ΤΠΕ
Παιδεία | 09/12/2014 - 10:43

Ξεκινούν οι εγγραφές για την επιμόρφωση Β επιπέδου ΤΠΕ

Ξεκινούν οι εγγραφές για την επιμόρφωση Β επιπέδου ΤΠΕ Απο το υπουργείο Παιδείας γίνεται γνωστό πως ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων από εκπαιδευτικούς για συμμετοχή στα προγράμματα της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ, που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου

Η Επικαιρότητα Τώρα