#ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε εργαζόμενη με παρέμβαση του ΣτΠ
Εργασιακά | 20/01/2014 - 14:21

Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε εργαζόμενη με παρέμβαση του ΣτΠ

Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε εργαζόμενη με παρέμβαση του ΣτΠ Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χορήγησε βεβαίωση προϋπηρεσίας σε εργαζόμενη στον καταργηθέντα Εθνικό Οργανισμό Καπνού, μετά από παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη.
Καταργούνται σαν δικαιολογητικά η Βεβαίωση Προϋπηρεσίας και η Βεβαίωση αποδοχών
Δημόσιο | 09/10/2013 - 19:15

Καταργούνται σαν δικαιολογητικά η Βεβαίωση Προϋπηρεσίας και η Βεβαίωση αποδοχών

Καταργούνται σαν δικαιολογητικά η Βεβαίωση Προϋπηρεσίας και η Βεβαίωση αποδοχών Με εγκυκλίο, του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης γίνεται γνωστό ότι πρέπει να αναζητούνται αυτεπάγγελτα πιστοποιητικά -βεβαιώσεις, δικαιολογητικά κλπ, που αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους.

Η Επικαιρότητα Τώρα