#ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ανακατάταξη ή επανακατάταξη οπλιτών & εφέδρων βραχείας περιόδου
ΣΤΡΑΤΟΣ | 26/03/2014 - 00:00

Ανακατάταξη ή επανακατάταξη οπλιτών & εφέδρων βραχείας περιόδου

Ανακατάταξη ή επανακατάταξη οπλιτών βραχείας περιόδου Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες για ανακατάταξη ή επανακατάταξη βραχεία περιόδου χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα