#ΔΕΔΔΗΕ

2 Θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Δυτικές Κυκλάδες
Θέσεις εργασίας | 15/11/2013 - 11:49

2 Θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Δυτικές Κυκλάδες

2 Θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Δυτικές Κυκλάδες Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών - ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΗΛΟΥ - ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΙΜΩΛΟΥ), που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
5 Θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Χίου
Θέσεις εργασίας | 07/11/2013 - 13:41

5 Θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Χίου

5 Θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Χίου Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών - ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ/ΕΔΡΑ - ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΒΟΛΙΣΣΟΥ - ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ - ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΨΑΡΩΝ) που εδρεύει στην Νήσο ΧΙΟ
6 θέσεις εργασίας ΔΕΔΔΗΕ νήσου Κω
Θέσεις εργασίας | 30/10/2013 - 08:42

6 θέσεις εργασίας ΔΕΔΔΗΕ νήσου Κω

6 θέσεις εργασίας ΔΕΔΔΗΕ νήσου Κω Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ για της ανάγκες αυτής στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ/ΕΔΡΑ και στο ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ) που εδρεύει στην Νήσο ΚΩ
7 Προσλήψεις με 8μηνα ΔΕΔΔΗΕ Σπάρτη
Θέσεις εργασίας | 29/10/2013 - 09:30

7 Προσλήψεις με 8μηνα ΔΕΔΔΗΕ Σπάρτη

7 Προσλήψεις με 8μηνα ΔΕΔΔΗΕ Σπάρτη Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινωνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου για της ανάγκες αυτής για την Περιοχή Σπάρτης (με έδρα απασχόλησης το Νομό Λακωνίας και τα Κύθηρα)
Προσλήψεις με 8μηνα στο ΔΕΔΔΗΕ Τρίπολη
Θέσεις εργασίας | 29/10/2013 - 09:17

Προσλήψεις με 8μηνα στο ΔΕΔΔΗΕ Τρίπολη

Προσλήψεις με 8μηνα στο ΔΕΔΔΗΕ Τρίπολη Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφερείας Πελοποννήσου - Ηπείρου, Περιοχή Τρίπολης που εδρεύει στην Τρίπολη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
7 Προσλήψεις στα Χανιά από το ΔΕΔΔΗΕ
Θέσεις εργασίας | 25/10/2013 - 10:04

7 Προσλήψεις στα Χανιά από το ΔΕΔΔΗΕ

7 Προσλήψεις στα Χανιά από το ΔΕΔΔΗΕ Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά, επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών - ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ/ΕΔΡΑ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ -ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΒΡΥΣΩΝ) που εδρεύει στα ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Θέση εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Σέρρες
Θέσεις εργασίας | 25/10/2013 - 09:19

Θέση εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Σέρρες

Θέση εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Σέρρες Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Περιοχής Σερρών, που εδρεύει στο Νομό Σερρών, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
4 Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Αλεξανδρούπολη
Θέσεις εργασίας | 24/10/2013 - 09:50

4 Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Αλεξανδρούπολη

4 Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Αλεξανδρούπολη Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης/Περιοχής Αλεξανδρούπολης,(για τις ανάγκες αυτής στην Περιοχή Αλεξανδρούπολης, στο Πρακτορείο Ορεστιάδας, στο Πρακτορείο Διδυμοτείχου και στο Υποπρακτορείο Σαμοθράκης,) που εδρεύουν στο Νομό Έβρου
ΔΕΔΔΗΕ: Θέσεις εργασίας στο Ναύπλιο
Θέσεις εργασίας | 22/10/2013 - 08:38

ΔΕΔΔΗΕ: Θέσεις εργασίας στο Ναύπλιο

ΔΕΔΔΗΕ: Θέσεις εργασίας στο Ναύπλιο Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (για τις ανάγκες αυτής στο ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΟΡΟΥ και στο ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΥΔΡΑΣ), που εδρεύει στο Ναύπλιο
8 Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Ρέθυμνο
Θέσεις εργασίας | 22/10/2013 - 08:29

8 Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Ρέθυμνο

8 Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Ρέθυμνο Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά, οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών - ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ΕΔΡΑ), που εδρεύει στο ΡΕΘΥΜΝΟ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
12 Θέσεις εργασίας ΔΕΔΔΗΕ Αρτας
Θέσεις εργασίας | 21/10/2013 - 08:23

12 Θέσεις εργασίας ΔΕΔΔΗΕ Αρτας

12 Θέσεις εργασίας ΔΕΔΔΗΕ Αρτας Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιοχής Άρτας που εδρεύει στην Άρτα και (για τις ανάγκες αυτής στο Υποπρακτορείο Καναλακίου- Ν. Πρέβεζας, Πρακτορείο Πρέβεζας και Πρακτορείο Λευκάδας)
12 Προσλήψεις με 8μηνα ΔΕΔΔΗΕ Ρόδου
Θέσεις εργασίας | 15/10/2013 - 10:35

12 Προσλήψεις με 8μηνα ΔΕΔΔΗΕ Ρόδου

12 Προσλήψεις με 8μηνα ΔΕΔΔΗΕ Ρόδου Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών-ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ/ΕΔΡΑ-ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ-ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ-ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΗΛΟΥ), που εδρεύει στην Νήσο ΡΟΔΟ.
Αίτηση δήλωση καταναλωτή για υλικά στον ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΚΟ | 12/10/2013 - 12:52

Αίτηση δήλωση καταναλωτή για υλικά στον ΔΕΔΔΗΕ

Αίτηση δήλωση καταναλωτή για υλικά στον ΔΕΔΔΗΕ Δήλωση - Εξουσιοδότηση Καταναλωτή για Υλικά
Αίτηση Μικρών Εργασιών ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΚΟ | 12/10/2013 - 12:50

Αίτηση Μικρών Εργασιών ΔΕΔΔΗΕ

Αίτηση Μικρών Εργασιών ΔΕΔΔΗΕ
Αίτηση για την αφαίρεση Παροχής και Μετρητή στον ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΚΟ | 12/10/2013 - 12:48

Αίτηση για την αφαίρεση Παροχής και Μετρητή στον ΔΕΔΔΗΕ

Αίτηση για την αφαίρεση Παροχής και Μετρητή στον ΔΕΔΔΗΕ
Αίτηση Δήλωση για Ανελκυστήρα στον ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΚΟ | 12/10/2013 - 12:43

Αίτηση Δήλωση για Ανελκυστήρα στον ΔΕΔΔΗΕ

Αίτηση Δήλωση για Ανελκυστήρα στον ΔΕΔΔΗΕ
Υπεύθυνη Δήλωση Καταναλωτή (Μηχανικός) ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΚΟ | 12/10/2013 - 12:39

Υπεύθυνη Δήλωση Καταναλωτή (Μηχανικός) ΔΕΔΔΗΕ

Υπεύθυνη Δήλωση Καταναλωτή (Μηχανικός) ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΔΔΗΕ Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Εγκαταστάτη ΥΔΕ
ΔΕΚΟ | 12/10/2013 - 12:33

ΔΕΔΔΗΕ Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Εγκαταστάτη ΥΔΕ

ΔΕΔΔΗΕ Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) Νέο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)
ΔΕΔΔΗΕ Αίτηση Ηλεκτροδότησης Μέσης Τάσης για Νέες Παροχές
ΔΕΚΟ | 12/10/2013 - 12:29

ΔΕΔΔΗΕ Αίτηση Ηλεκτροδότησης Μέσης Τάσης για Νέες Παροχές

ΔΕΔΔΗΕ Αίτηση Ηλεκτροδότησης Μέσης Τάσης για Νέες Παροχές
ΔΕΔΔΗΕ Αίτηση Ηλεκτροδότησης Χαμηλής Τάσης Τύπου Β
ΔΕΚΟ | 12/10/2013 - 12:25

ΔΕΔΔΗΕ Αίτηση Ηλεκτροδότησης Χαμηλής Τάσης Τύπου Β

Αίτηση Ηλεκτροδότησης Χαμηλής Τάσης Τύπου Β΄ για Νέες Παροχές
Αίτηση Ηλεκτροδότησης Χαμηλής Τάσης Τύπου Α ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΚΟ | 12/10/2013 - 12:20

Αίτηση Ηλεκτροδότησης Χαμηλής Τάσης Τύπου Α ΔΕΔΔΗΕ

Αίτηση Ηλεκτροδότησης Χαμηλής Τάσης Τύπου Α ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΔΔΗΕ: Θέση εργασίας στα Ιωάννινα
Θέσεις εργασίας | 04/10/2013 - 11:50

ΔΕΔΔΗΕ: Θέση εργασίας στα Ιωάννινα

ΔΕΔΔΗΕ: Θέση εργασίας στα Ιωάννινα Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διευθύνσεως Πελοποννήσου - Ηπείρου (ΔΠΠ-Η)/Περιοχής Ιωαννίνων που εδρεύει στα Ιωάννινα και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
4 Θέσεις εργασιας ΔΕΔΔΗΕ Σύρου
Θέσεις εργασίας | 27/09/2013 - 09:47

4 Θέσεις εργασιας ΔΕΔΔΗΕ Σύρου

4 Θέσεις εργασιας ΔΕΔΔΗΕ Σύρου Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά, τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών
Πρόσληψη στο ΔΕΔΔΗΕ Πύργου
Θέσεις εργασίας | 20/09/2013 - 14:20

Πρόσληψη στο ΔΕΔΔΗΕ Πύργου

Πρόσληψη στο ΔΕΔΔΗΕ Πύργου Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιοχής Πύργου της ΔΠΠ-Η που εδρεύει στον Πύργο του Νομού Ηλείας
6 Προσλήψεις ΔΕΔΔΗΕ Ζάκυνθος
Θέσεις εργασίας | 20/09/2013 - 14:15

6 Προσλήψεις ΔΕΔΔΗΕ Ζάκυνθος

6 Προσλήψεις ΔΕΔΔΗΕ Ζάκυνθος Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιοχής Ζακύνθου της ΔΠΠ-Η, που εδρεύει στη Ζάκυνθο
7 Θέσεις εργασίας ΔΕΔΔΗΕ Άγιος Νικόλαος Κρήτης
Θέσεις εργασίας | 19/09/2013 - 10:12

7 Θέσεις εργασίας ΔΕΔΔΗΕ Άγιος Νικόλαος Κρήτης

7 Θέσεις εργασίας ΔΕΔΔΗΕ Άγιος Νικόλαος Κρήτης Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά, επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών -ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΕΔΡΑ -ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) που εδρεύει στον ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΗΤΗΣ
12 Προσλήψεις ΔΕΔΔΗΕ Ηρακλείου
Θέσεις εργασίας | 17/09/2013 - 11:41

12 Προσλήψεις ΔΕΔΔΗΕ Ηρακλείου

12 Προσλήψεις ΔΕΔΔΗΕ Ηρακλείου Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών - Περιοχή Ηρακλείου (ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΕΔΡΑ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ) που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
7 Προσλήψεις ΔΕΔΔΗΕ Κέρκυρα
Θέσεις εργασίας | 16/09/2013 - 12:42

7 Προσλήψεις ΔΕΔΔΗΕ Κέρκυρα

7 Προσλήψεις ΔΕΔΔΗΕ Κέρκυρα Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου για της ανάγκες αυτής στην Περιοχή  Κέρκυρας, που εδρεύει στη Νήσο Κέρκυρα, και συγκεκριμένα της ειδικότητας και διάρκειας σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Μειώθηκαν οι νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος το 2012
Οικονομία | 05/09/2013 - 11:37

Μειώθηκαν οι νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος το 2012

Μειώθηκαν οι νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος το 2012 Μείωση σε νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και αύξηση των αιτημάτων για διακοπή ηλεκτροδότησης, έφερε η οικονομική κρίση το 2012
Αποζημιώσεις από την ΔΕΔΔΗΕ για καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση
Δημόσιο | 02/09/2013 - 18:48

Αποζημιώσεις από την ΔΕΔΔΗΕ για καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση

Αποζημιώσεις από την ΔΕΔΔΗΕ για καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση προς τους καταναλωτές Δέκα βασικές υπηρεσίες με συγκεκριμένες χρονικές δεσμεύσεις περιλαμβάνει ο «Χάρτης Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές». μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η καταβολή αποζημίωσης για καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών ρεύματος από το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) - θυγατρική της ΔΕΗ.
Δεν προγραμματίζονται διακοπές ρεύματος στη Σαντορίνη
Δημόσιο | 17/08/2013 - 11:29

Δεν προγραμματίζονται διακοπές ρεύματος στη Σαντορίνη

Δεν προγραμματίζονται διακοπές ρεύματος σήμερα στη Σαντορίνη Δεν προγραμματίζονται διακοπές στην ηλεκτροδότηση σήμερα στη Σαντορίνη, ενώ και η χθεσινή νύχτα, από τις 23:30 και μετά κύλησε χωρίς περικοπές στην τροφοδότηση ηλεκτρικού ρεύματος προς τους καταναλωτές.
Πρόγραμμα διακοπών ρεύματος στη Σαντορίνη
Δημόσιο | 14/08/2013 - 17:28

Πρόγραμμα διακοπών ρεύματος στη Σαντορίνη

Πρόγραμμα διακοπών ρεύματος στη Σαντορίνη Ενδεικτικό πρόγραμμα διακοπών στην ηλεκτροδότηση της Σαντορίνης ανακοίνωσε ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΔΔΗΕ : Δελτίο τύπου για το συμβάν στη Σαντορίνη
Διεθνή | 14/08/2013 - 11:29

ΔΕΔΔΗΕ : Δελτίο τύπου για το συμβάν στη Σαντορίνη

ΔΕΔΔΗΕ : Δελτίο τύπου για το συμβάν στη Σαντορίνη Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ενημερώνει ότι, μετά το σοβαρό συμβάν στο Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. εχθές στη Θήρα, πραγματοποιείται σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, με κάθε δυνατό τρόπο.
Σελίδα 13 από 13

Η Επικαιρότητα Τώρα