#ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

9 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 29/11/2019 - 08:59

9 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου

9 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου. Όλη η προκήρυξη και τα δικαιολογητικά.
27 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 10/06/2019 - 12:20

27 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στο Δήμο Αγίου Νικολάου

27 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 04/10/2018 - 19:03

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
13 θέσεις εργασίας με 8μηνα στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 23/08/2018 - 11:39

13 θέσεις εργασίας με 8μηνα στο Δήμο Αγίου Νικολάου

13 θέσεις εργασίας με 8μηνα στο Δήμο Αγίου Νικολάου με την ΣΟΧ 2/2018 του ΑΣΕΠ.
23 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 24/05/2018 - 15:19

23 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Ν. Λασιθίου
Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ. Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 10/05/2018 - 15:24

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ. Αγίου Νικολάου

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ. Αγίου Νικολάου
23 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 09/05/2018 - 15:56

23 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

23 προσλήψεις ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου
16 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 22/11/2017 - 14:20

16 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Ν. Λασιθίου, και συγκεκριμένα του εξής,
5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 04/10/2017 - 11:12

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου  (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.)», που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο του Ν. Λασιθίου Κρήτης
23 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 07/07/2017 - 16:54

23 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου
4 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 12/06/2017 - 16:36

4 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγ. Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) ύστερα από την υπ' αριθ 78/2017 απόφαση επαναπροκήρυξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με τρίμηνη απασχόληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν. 4325/2015.
4 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 31/05/2017 - 11:21

4 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγ. Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) ύστερα από την υπ' αριθ 69/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με τρίμηνη απασχόληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν. 4325/2015.
Προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 20/03/2017 - 13:20

Προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 71/22-2-2017 απόφαση του Δ.Σ. πρόκειται να προσλάβει εννιά (9) υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο από 1-5¬2017 έως 31-10-2017 για τις παρακάτω Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες και συγκεκριμένα :
2 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 27/12/2016 - 16:49

2 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, έναντι αντιτίμου, της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 22/12/2016 - 10:55

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Ν. Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
Τρόφιμα και παιχνίδια σε ευπαθείς οικογένειες του Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου
Κοινωνία | 14/12/2016 - 16:02

Τρόφιμα και παιχνίδια σε ευπαθείς οικογένειες του Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου

«Ο δήμος Αγίου Νικολάου, παρά την οικονομική κρίση, με ιδιαίτερη ευαισθησία, διάκριση και κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή του δήμου, κινητοποιήθηκε εγκαίρως και φέτος, με την συνδρομή συμπολιτών, προκειμένου να προσφέρει τρόφιμα, γλυκά, και παιχνίδια στις ευπαθείς οικογένειες», τόνισε ο δήμαρχος Αντώνης Ζερβός.
3 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 25/10/2016 - 15:30

3 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.), που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης,
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Κρήτης
Θέσεις εργασίας | 22/09/2016 - 12:26

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Κρήτης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Νομού Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής,
6 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 29/08/2016 - 17:49

6 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο,
6 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 16/08/2016 - 10:43

6 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου,
3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 13/06/2016 - 18:50

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγ. Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) ύστερα από την υπ' αριθ 102/2016 απόφαση επαναπροκήρυξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με τρίμηνη απασχόληση
3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγ. Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 06/06/2016 - 15:56

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγ. Νικολάου

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγ. Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) ύστερα από την υπ' αριθ 88/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με τρίμηνη απασχόληση
5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 03/12/2015 - 09:42

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.)», που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης
16 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου Κρήτης
Θέσεις εργασίας | 16/11/2015 - 09:26

16 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου Κρήτης

16 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου Κρήτης Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Αγιο Νικόλαο Ν. Λασιθίου,
3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 21/08/2015 - 13:53

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Ν.Λασιθίου
35 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 19/06/2015 - 10:51

35 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου

35 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Ν.Λασιθίου
13 θέσεις εργασίας στην ΔΑΕ Αγ. Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 15/05/2015 - 15:56

13 θέσεις εργασίας στην ΔΑΕ Αγ. Νικολάου

Κωνσταντίνος Καράπαπας
13 θέσεις εργασίας στην ΔΑΕ Αγ. Νικολάου Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγ. Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) ύστερα από την υπ' αριθμ. 95/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ,ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με δίμηνη απασχόληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41
5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 15/05/2015 - 13:35

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Την πρόσληψη πέντε (5) εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για τις ανάγκες τη υπηρεσίας καθαριότητας .
9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 02/04/2015 - 11:42

9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 88/2015 απόφαση του Δ.Σ. πρόκειται να προσλάβει εννιά (9) υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο από 1-5-2015 έως 31-10-2015 για τις παρακάτω Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες και συγκεκριμένα :
Ισπανικά και e-επιχειρείν στο ΚΔΒΜ Αγ. Νικολάου
Παιδεία | 23/03/2015 - 17:14

Ισπανικά και e-επιχειρείν στο ΚΔΒΜ Αγ. Νικολάου

Ισπανικά και e-επιχειρείν στο ΚΔΒΜ Αγ. Νικολάου Απογευματινά τμήματα για προγράμματα Ισπανικών  για τον τουρισμό διάρκειας 25 ωρών  και ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας-e-επιχειρείν, 25 ωρών, (Δευτέρα & Τετάρτη 17.00-19.00), θα ξεκινήσουν στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης.
2 θέσεις εργασίας στον Άγιο Νικόλαο
Θέσεις εργασίας | 16/12/2014 - 13:29

2 θέσεις εργασίας στον Άγιο Νικόλαο

2 θέσεις εργασίας στον Άγιο Νικόλαο Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγ. Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.),ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με δίμηνη απασχόληση 2 ατόμων
4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 15/12/2014 - 14:20

4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίου Νικολάου που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Νομού Λασιθίου,
19 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 05/12/2014 - 12:13

19 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

19 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου «Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.»,
19 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικόλαου
Θέσεις εργασίας | 02/12/2014 - 14:57

19 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικόλαου

19 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικόλαου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου «Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.», που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο,
3 θέσεις εργασίας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης
Θέσεις εργασίας | 10/10/2014 - 14:37

3 θέσεις εργασίας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης

3 θέσεις εργασίας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης
10 θέσεις εργασίας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης
Θέσεις εργασίας | 16/09/2014 - 12:24

10 θέσεις εργασίας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης

10 θέσεις εργασίας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης
Θέσεις εργασίας στο δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 27/08/2014 - 10:46

Θέσεις εργασίας στο δήμο Αγίου Νικολάου

Θέσεις εργασίας στο δήμο Αγίου Νικολάου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης
Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων απο το Δήμο Αγίου Νικολάου
Ασφάλιση | 08/07/2014 - 17:13

Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων απο το Δήμο Αγίου Νικολάου

Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων απο το Δήμο Αγίου Νικολάου Ο δήμος Αγίου Νικολάου Κρήτης ανακοινώνει την ημερομηνία πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2014
7 θέσεις εργασίας στο δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 03/07/2014 - 11:47

7 θέσεις εργασίας στο δήμο Αγίου Νικολάου

7 θέσεις εργασίας στο δήμο Αγίου Νικολάου Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 31-08-2014 για τη λειτουργία του Προγράμματος Καλοκαιρινής Απασχόλησης Παιδιών, κατά τη θερινή περίοδο 2014 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα :
20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Κρήτης
Θέσεις εργασίας | 20/02/2014 - 12:54

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Κρήτης

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Κρήτης Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.), που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης
8 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 05/02/2014 - 09:48

8 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου

8 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 28/01/2014 - 11:44

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.), που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης,
10 προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 18/12/2013 - 17:58

10 προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Αγίου Νικολάου

10 προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο του Νομού Λασιθίου,

Η Επικαιρότητα Τώρα