#ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 15/05/2015 - 13:35

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Την πρόσληψη πέντε (5) εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για τις ανάγκες τη υπηρεσίας καθαριότητας .
9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 02/04/2015 - 11:42

9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 88/2015 απόφαση του Δ.Σ. πρόκειται να προσλάβει εννιά (9) υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο από 1-5-2015 έως 31-10-2015 για τις παρακάτω Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες και συγκεκριμένα :
Ισπανικά και e-επιχειρείν στο ΚΔΒΜ Αγ. Νικολάου
Παιδεία | 23/03/2015 - 17:14

Ισπανικά και e-επιχειρείν στο ΚΔΒΜ Αγ. Νικολάου

Ισπανικά και e-επιχειρείν στο ΚΔΒΜ Αγ. Νικολάου Απογευματινά τμήματα για προγράμματα Ισπανικών  για τον τουρισμό διάρκειας 25 ωρών  και ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας-e-επιχειρείν, 25 ωρών, (Δευτέρα & Τετάρτη 17.00-19.00), θα ξεκινήσουν στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης.
2 θέσεις εργασίας στον Άγιο Νικόλαο
Θέσεις εργασίας | 16/12/2014 - 13:29

2 θέσεις εργασίας στον Άγιο Νικόλαο

2 θέσεις εργασίας στον Άγιο Νικόλαο Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγ. Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.),ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με δίμηνη απασχόληση 2 ατόμων
4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 15/12/2014 - 14:20

4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίου Νικολάου που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Νομού Λασιθίου,
19 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 05/12/2014 - 12:13

19 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

19 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου «Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.»,
19 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικόλαου
Θέσεις εργασίας | 02/12/2014 - 14:57

19 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικόλαου

19 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικόλαου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου «Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.», που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο,
3 θέσεις εργασίας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης
Θέσεις εργασίας | 10/10/2014 - 14:37

3 θέσεις εργασίας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης

3 θέσεις εργασίας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης
10 θέσεις εργασίας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης
Θέσεις εργασίας | 16/09/2014 - 12:24

10 θέσεις εργασίας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης

10 θέσεις εργασίας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης
Θέσεις εργασίας στο δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 27/08/2014 - 10:46

Θέσεις εργασίας στο δήμο Αγίου Νικολάου

Θέσεις εργασίας στο δήμο Αγίου Νικολάου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης
Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων απο το Δήμο Αγίου Νικολάου
Ασφάλιση | 08/07/2014 - 17:13

Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων απο το Δήμο Αγίου Νικολάου

Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων απο το Δήμο Αγίου Νικολάου Ο δήμος Αγίου Νικολάου Κρήτης ανακοινώνει την ημερομηνία πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2014
7 θέσεις εργασίας στο δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 03/07/2014 - 11:47

7 θέσεις εργασίας στο δήμο Αγίου Νικολάου

7 θέσεις εργασίας στο δήμο Αγίου Νικολάου Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 31-08-2014 για τη λειτουργία του Προγράμματος Καλοκαιρινής Απασχόλησης Παιδιών, κατά τη θερινή περίοδο 2014 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα :
20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Κρήτης
Θέσεις εργασίας | 20/02/2014 - 12:54

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Κρήτης

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Κρήτης Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.), που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης
8 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 05/02/2014 - 09:48

8 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου

8 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 28/01/2014 - 11:44

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.), που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης,
10 προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας | 18/12/2013 - 17:58

10 προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Αγίου Νικολάου

10 προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο του Νομού Λασιθίου,

Η Επικαιρότητα Τώρα