#ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου
Θέσεις εργασίας | 19/12/2017 - 12:07

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων
6 υδρονομείς στο Δήμο Αλιαρτου Θεσπιέων
Θέσεις εργασίας | 11/04/2017 - 18:08

6 υδρονομείς στο Δήμο Αλιαρτου Θεσπιέων

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 12/04/2017 έως την 21/04/2017 στο Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων & ∆ιαδικασιών Προσωπικού στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα που εδρεύει επί της Λ. Αθηνών – στον Αλίαρτο, τις ώρες 08:00 – 14:00.
3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου
Θέσεις εργασίας | 13/03/2017 - 11:04

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ» στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων, που εδρεύει στην Αλίαρτο Ν. Βοιωτίας,
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου
Θέσεις εργασίας | 11/03/2017 - 19:12

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ» στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων, που εδρεύει στην Αλίαρτο Ν. Βοιωτίας,
4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου
Θέσεις εργασίας | 04/11/2016 - 09:06

4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, που εδρεύει στην Αλίαρτο Ν. Βοιωτίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
Προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Αλιάρτου
Θέσεις εργασίας | 06/04/2016 - 16:04

Προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Αλιάρτου

Ο Δήμος Αλιάρτου καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 07/04/2016 έως και την 13/04/2015 στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού -Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της Λ. Αθηνών -στον Αλίαρτο, τις ώρες 08:00 - 13:00
Θέση εργασίας στο Δήμο Αλιαρτου
Θέσεις εργασίας | 21/12/2015 - 13:13

Θέση εργασίας στο Δήμο Αλιαρτου

Θέση εργασίας στο Δήμο Αλιαρτου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, που εδρεύει στην Αλίαρτο Νομού Βοιωτίας
3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου
Θέσεις εργασίας | 02/12/2015 - 10:04

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριών (3) θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), μέχρι την 31/07/2016, με ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους,
2 προσλήψεις στο Δήμο Αλιάρτου
Θέσεις εργασίας | 27/10/2015 - 17:08

2 προσλήψεις στο Δήμο Αλιάρτου

2 προσλήψεις στο Δήμο Αλιάρτου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων, που εδρεύει στον Αλίαρτο Ν. Βοιωτίας
4 θέσεις εργασίας στο Δήμου Αλιάρτου
Θέσεις εργασίας | 30/09/2015 - 09:14

4 θέσεις εργασίας στο Δήμου Αλιάρτου

4 θέσεις εργασίας στο Δήμου Αλιάρτου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αλιάρτου -Θεσπιέων, που εδρεύει στον Αλίαρτο Ν.Βοιωτίας
Δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου στο Δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων
Ασφάλιση | 22/06/2015 - 08:56

Δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου στο Δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων

Δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου στο Δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων Τη δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου στην πόλη της Αλιάρτου, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλιάρτου-Θεσπιέων. Παράλληλα αποδέχθηκε την αίτηση της γιατρού Μαρίας Ευμορφίας Λαδογιάννη, για παραχώρηση δημοτικού χώρου για τη στέγασή του.
4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου
Θέσεις εργασίας | 19/06/2015 - 11:23

4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου

4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αλιάρτου -Θεσπιέων, που εδρεύει στον Αλίαρτο Ν. Βοιωτίας
6 προσλήψεις υδρονομέων στον Αλίαρτο
Θέσεις εργασίας | 30/04/2015 - 13:04

6 προσλήψεις υδρονομέων στον Αλίαρτο

6 προσλήψεις υδρονομέων στον Αλίαρτο Ο Δήμος Αλιαρτου καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 04/05/2015 έως την 11/05/2015 στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού - Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της Λ. Αθηνών - στον Αλίαρτο, τις ώρες 09:00 - 12:00, στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Φροσυνό Λουκα.
3 προσλήψεις για το πρόγραμμα Άθληση για Όλους στο Δήμο Αλιάρτου
Θέσεις εργασίας | 15/12/2014 - 10:44

3 προσλήψεις για το πρόγραμμα Άθληση για Όλους στο Δήμο Αλιάρτου

3 προσλήψεις για το πρόγραμμα Άθληση για Όλους στο Δήμο Αλιάρτου Ο Δήμος Αλιάρτου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως επτά (7) μήνες, με ωριαία αποζημίωση,
3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου
Θέσεις εργασίας | 12/12/2014 - 14:09

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως επτά (7) μήνες, με ωριαία αποζημίωση,
Θέση εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου
Θέσεις εργασίας | 26/11/2014 - 09:19

Θέση εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου

Θέση εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δυο (2) συνολικά μήνες, μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), ενός (1) ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων,
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου
Θέσεις εργασίας | 11/07/2014 - 13:05

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , προς κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας με τις ανάλογες ειδικότητες και με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο .
3 Προσλήψεις γυμναστών στο Δήμο Αλιάρτου
Θέσεις εργασίας | 07/11/2013 - 15:24

3 Προσλήψεις γυμναστών στο Δήμο Αλιάρτου

3 Προσλήψεις γυμναστών στο Δήμο Αλιάρτου Ο Δήμος Αλιαρτου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) Γυμναστών ΠΕ 11 - Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου

Η Επικαιρότητα Τώρα