#ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

25 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Βριλησσίων
Θέσεις εργασίας | 25/10/2013 - 15:09

25 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Βριλησσίων

25 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Βριλησσίων Ο Δήμος Βριλησσίων ανακοινωνει ότι σε εφαρμογή της υπ’ αριθ.57/2013 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ και της ΚΥΑ αριθμ.25583 /2013 (ΦΕΚ 2613/τβ /16-10-13) προτίθεται να προσλάβει εικοσιπέντε (25) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ειδικοτήτων : Πετοσφαίριση, Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο, Χειροσφαίριση, Ενόργανη, Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες, Αντισφαίριση, Παραδοσιακοί χοροί, Στίβος, Ειδική αγωγή, Ρυθμική, Ολυμπιακή παιδεία, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Προϊόντα χωρίς Μεσάζοντες
Δημόσιο | 17/10/2013 - 16:29

Προϊόντα χωρίς Μεσάζοντες από το Δήμο Βριλησσίων

Προϊόντα χωρίς Μεσάζοντες από το Δήμο Βριλησσίων Ο δήμος Βριλησσίων το Σάββατο 30 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσει διάθεση Προιόντων χωρίς Μεσάζοντες και ενημερώνει ότι όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν αποκλειστικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα σε χαμηλές τιμές καλούνται να συμπληρώσουν τις αιτήσεις παραγγελίας, έντυπα των οποίων θα βρίσκονται στο ισόγειο του Δημαρχείου Βριλησσίων στο Γραφείο Δημότη (Δημητρίου Βερνάρδου 23) τηλ.213-2050500 & 599 ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.
5 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Βριλησσίων
Θέσεις εργασίας | 17/10/2013 - 16:20

5 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Βριλησσίων

5 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Βριλησσίων Ο Δήμος Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βριλησσίων», που εδρεύει στα Βριλήσσια
13 Προσλήψεις στο Δήμο Βριλησσίων
Θέσεις εργασίας | 01/10/2013 - 16:45

13 Προσλήψεις στο Δήμο Βριλησσίων

13 Προσλήψεις στο Δήμο Βριλησσίων Ο Δήμος Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βριλησσίων, που εδρεύει στα Βριλήσσια, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Σελίδα 3 από 3

Η Επικαιρότητα Τώρα