#ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

photo: ΑΠΕ
Αυτοδιοίκηση | 22/09/2020 - 12:11

Ζωγραφιές με πινέλα στις διαβάσεις πεζών στα Γρεβενά

Μικροί και μεγάλοι έπιασαν πινέλα και μπογιές και ζωγράφισαν τις διαβάσεις πεζών που βρίσκονται έξω από δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της πόλης των Γρεβενών.
Προσλήψεις στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 11/09/2018 - 13:46

Προσλήψεις στο Δήμο Γρεβενών

Προσλήψεις στο Δήμο Γρεβενών για την καθαριότητα.
Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 20/08/2018 - 12:58

Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Γρεβενών

Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Γρεβενών.
Προσλήψεις για την πυρασφάλεια στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 04/06/2018 - 11:12

Προσλήψεις για την πυρασφάλεια στο Δήμο Γρεβενών

Προσλήψεις για την πυρασφάλεια στο Δήμο Γρεβενών.
3 προσλήψεις στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 20/12/2017 - 11:37

3 προσλήψεις στο Δήμο Γρεβενών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και ωρομίσθια αποζημίωση συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.), που εδρεύει στα Γρεβενά
9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 01/12/2017 - 11:14

9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών

Ο Δήμος Γρεβενών ύστερα από τις υπ' αριθ. 55 & 214/2017 αποφάσεις του Δ.Σ, οι οποίες εγκρίθηκαν με τις αριθ. 40.845/24-03-2017 και 100.751/18-07-2017 αντίστοιχα, αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού Εννέα [09] ατόμων,
Προσλήψεις στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 28/11/2017 - 15:16

Προσλήψεις στο Δήμο Γρεβενών

Ανακοίνωησ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και ωρομίσθια αποζημίωση συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.), που εδρεύει στα Γρεβενά,
Προσλήψεις στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 05/09/2017 - 15:33

Προσλήψεις στο Δήμο Γρεβενών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και ωρομίσθια αποζημίωση συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.), που εδρεύει στα Γρεβενά,
8 προσλήψεις στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 21/08/2017 - 13:24

8 προσλήψεις στο Δήμο Γρεβενών

Ο Δήμος Γρεβενών ύστερα από την υπ' αριθ. 214/2017 απόφαση του Δ.Σ, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 100.751/18-07-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού Οκτώ [08] ατόμων,
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 06/06/2017 - 11:50

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών

Ο Δήμος Γρεβενών ύστερα από την υπ' αριθ. 55/2017 απόφαση του Δ.Σ, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 40.845/24-03-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού Δύο [02] ατόμων,
Προσλήψεις στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 05/04/2017 - 10:07

Προσλήψεις στο Δήμο Γρεβενών

Ο Δήμος Γρεβενών ύστερα από την υπ' αριθ. 54/2017 απόφαση του Δ.Σ, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 35798/15-03-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού δύο [02] ατόμων,
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 07/03/2017 - 09:39

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών

Ο Δήμος Γρεβενών του Νομού Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Δύο [02] ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης: "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΕΚΤ)», ύστερα από την αριθ. 573/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 01/09/2016 - 09:22

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών

Ο Δήμος Γρεβενών ύστερα από την υπ' αριθ. 344/2016 απόφαση του Δ.Σ, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 120.368/17-08-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού Τριών [03] ατόμων,
15 προσλήψεις στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 14/07/2016 - 12:09

15 προσλήψεις στο Δήμο Γρεβενών

Ο Δήμος Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού Δεκαπέντε [15] ατόμων, προς κάλυψη εποχικών κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του [ανάγκες πυρασφάλειας],
5 προσλήψεις στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 09/06/2016 - 11:56

5 προσλήψεις στο Δήμο Γρεβενών

Ο Δήμος Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού Πέντε [05] ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών στις Τοπικές Κοινότητες και στην πόλη των Γρεβενών,
5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 17/05/2016 - 12:41

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών

Ο Δήμος Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε [05] ατόμων, προς κάλυψη εποχικών κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών
3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 29/03/2016 - 11:57

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών

Ο Δήμος Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού τριών [03] ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας
Διανομή προϊόντων σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ από το Δήμο Γρεβενών
Δημόσιο | 07/03/2016 - 10:39

Διανομή προϊόντων σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ από το Δήμο Γρεβενών

Ξεκινάει από σήμερα Δευτέρα 7 Μαρτίου, η δωρεάν διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους δικαιούχους του δήμου Γρεβενών, από το πρόγραμμα της επισιτιστικής βοήθειας.
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 17/02/2016 - 16:44

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών» ύστερα από την υπ' αριθ. 5/2016 απόφαση του Δ.Σ, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 20382/17-02-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δυο (2) ατόμων,
2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 11/01/2016 - 12:27

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών», που εδρεύει στα Γρεβενά
Προσλήψεις για το Άθληση για Όλους στα Γρεβενά
Θέσεις εργασίας | 02/12/2015 - 14:36

Προσλήψεις για το Άθληση για Όλους στα Γρεβενά

Προσλήψεις για το Άθληση για Όλους στα Γρεβενά Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους(Π.Α.γ.Ο.) κατά την περίοδο 2015-2016, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικού αριθμού Τριών (3) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων,
3 προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 25/11/2015 - 10:11

3 προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Γρεβενών

3 προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Γρεβενών Ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, βάσει του οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους «Π.Α.γ.Ο» περιόδου 2015-2016.»Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους(Π.Α.γ.Ο.) κατά την περίοδο 2015-2016, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικού αριθμού Τριών (3) ατόμων,
Συμπληρωματική χρηματόδοτηση για το επίδομα πρόνοιας στον Δήμο Γρεβενών
Ασφάλιση | 11/11/2015 - 12:56

Συμπληρωματική χρηματόδοτηση για το επίδομα πρόνοιας στον Δήμο Γρεβενών

Συμπληρωματική χρηματόδοτηση για το επίδομα πρόνοιας στον Δήμο Γρεβενών Συμπληρωματική χρηματοδότηση  από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης , που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», ποσό 102.468,34 € στο Δήμο Γρεβενών για να πληρώσει το επίδομα πρόνοιας προβλέπει απόφαση του Υπουργείου
Διακοπή ρεύματος αύριο Κυριακή σε οικισμούς του Δήμου Γρεβενών
Δημόσιο | 07/11/2015 - 15:46

Διακοπή ρεύματος αύριο Κυριακή σε οικισμούς του Δήμου Γρεβενών

Διακοπή ρεύματος αύριο Κυριακή σε οικισμούς του Δήμου Γρεβενών Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος θα σημειωθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015  από τις 8:30 το πρωί έως 11:30 σε οικισμούς του Δήμου Γρεβενών
Έναρξη λειτουργίας κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Γρεβενών
Παιδεία | 17/09/2015 - 08:40

Έναρξη λειτουργίας κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Γρεβενών

Έναρξη λειτουργίας κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Γρεβενών Ο Δήμος Γρεβενών, σε συνεργασία με την ΕΛΜΕ Γρεβενών, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του θα λειτουργήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σχολικό έτος 2015-2016, το Κοινωνικό Φροντιστήριο.
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Γρεβενών
Παιδεία | 08/09/2015 - 09:56

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Γρεβενών

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Γρεβενών Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Γρεβενών και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Γρεβενών στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Ενημέρωση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα απο το Δήμο Γρεβενών
Δημόσιο | 25/08/2015 - 08:42

Ενημέρωση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα απο το Δήμο Γρεβενών

Ενημέρωση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα απο το Δήμο Γρεβενών Από το Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Γρεβενών ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος μπορούν να ενημερωθούν για την κατάσταση των αιτήσεων τους και την καταβολή των χρημάτων
Ενστάσεις για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στο Δήμο Γρεβενών
Εργασιακά | 19/08/2015 - 19:08

Ενστάσεις για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στο Δήμο Γρεβενών

Ενστάσεις για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στο Δήμο Γρεβενών Στους 1049 ανέρχονται οι δικαιούχοι του προγράμματος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το οποίο υλοποιεί πιλοτικά ο δήμος Γρεβενών, ενώ μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2015 μπορούν να υποβάλλουν την ένστασή τους στο Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου όσοι απορρίφθηκαν από το πρόγραμμα.
10 θέσεις εργασίας με 8μηνα στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 25/06/2015 - 10:42

10 θέσεις εργασίας με 8μηνα στο Δήμο Γρεβενών

10 θέσεις εργασίας με 8μηνα στο Δήμο Γρεβενών Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών, που εδρεύει στα Γρεβενά
5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 03/04/2015 - 11:31

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών Ο Δήμος Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού Πέντε [05] ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας
5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 26/02/2015 - 11:55

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών Ο Δήμος Γρεβενών ύστερα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού Πέντε [05] ατόμων,
Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στα Γρεβενά
Θέσεις εργασίας | 28/01/2015 - 11:31

Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στα Γρεβενά

Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στα Γρεβενά Ο Δήμος Γρεβενών ανακοινώνει την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού, για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2014-2015, του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών»,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως οχτώ (8) μήνες, συνολικό αριθμό δύο (2) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Καταβολή προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο Γρεβενών
Ασφάλιση | 16/01/2015 - 16:17

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο Γρεβενών

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο Γρεβενών Από το Δήμο Γρεβενών ανακοινώνεται ότι η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων ΣΤ΄ Διμήνου (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014) θα αρχίσει την Τρίτη 20-01-2015.
2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 22/12/2014 - 10:09

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών Ο Δήμος Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) κατά την περίοδο 2014-2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικού αριθμού Δυο (2) ατόμων,
Θέσεις εργασίας σε παιδικούς σταθμούς Δήμου Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 31/10/2014 - 10:00

Θέσεις εργασίας σε παιδικούς σταθμούς Δήμου Γρεβενών

Θέσεις εργασίας σε παιδικούς σταθμούς Δήμου Γρεβενών Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δυο (2) ατόμων,
Κοινωνικό φροντιστήριο στο Δήμο Γρεβενών
Παιδεία | 16/10/2014 - 13:49

Κοινωνικό φροντιστήριο στο Δήμο Γρεβενών

Κοινωνικό φροντιστήριο στο Δήμο Γρεβενών Ο Δήμος Γρεβενών λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία που διέρχεται η πατρίδα μας και τη δυσμενή οικονομική κατάσταση πολλών συμπολιτών μας, παράλληλα με τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνική Ιματιοθήκη) φιλοδοξεί να ιδρύσει, σε συνεργασία με το τμήμα της Κοινωνικής Πρόνοιας, Κοινωνικό Φροντιστήριο. Σκοπός είναι να συμμετάσχουν μαθητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν φροντιστηριακά μαθήματα.
Εγγραφές στην μαθητική εστία Γρεβενών
Παιδεία | 21/08/2014 - 14:28

Εγγραφές στην μαθητική εστία Γρεβενών

Εγγραφές στην μαθητική εστία Γρεβενών Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς (2014-2015) ο Δήμος Γρεβενών κάνει γνωστό ότι οι εγγραφές για τη διαμονή, των μαθητών και μαθητριών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας Εκπαίδευσης της πόλης των Γρεβενών, των σπουδαστών που φοιτούν στα δημόσια Ι.Ε.Κ. και στη σχολή Νοσοκόμων, στη Μαθητική Εστία του Δήμου Γρεβενών, θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014.
Προσλήψεις Βρεφονηπιοκόμων στο δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 25/07/2014 - 09:00

Προσλήψεις Βρεφονηπιοκόμων στο δήμο Γρεβενών

Προσλήψεις Βρεφονηπιοκόμων στο δήμο Γρεβενών Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δυο (2) ατόμων, προς κάλυψη των κατεπειγουσών τρεχουσών αναγκών των Παιδικών Σταθμών
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 22/07/2014 - 11:29

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών Ο Δήμος Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού Είκοσι [20] ατόμων
13 προσλήψεις στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 20/05/2014 - 10:15

13 προσλήψεις στο Δήμο Γρεβενών

13 προσλήψεις στο Δήμο Γρεβενών Ο Δήμος Γρεβενών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών
13 θέσεις εργασίας στο δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 14/05/2014 - 12:38

13 θέσεις εργασίας στο δήμο Γρεβενών

13 θέσεις εργασίας στο δήμο Γρεβενών Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών που εδρεύει στα Γρεβενά
8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 14/03/2014 - 14:06

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γρεβενών Ο Δήμος Γρεβενών ύστερα από την υπ' αριθ. 89/2014 απόφαση του Δ.Σ, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 10.182/192/11-03-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού Οκτώ [08] ατόμων
Στις 9:00 θα ανοίξουν αύριο τα σχολεία του δήμου Γρεβενών
Παιδεία | 10/12/2013 - 21:16

Στις 9:00 θα ανοίξουν αύριο τα σχολεία του δήμου Γρεβενών

Στις 9:00 θα ανοίξουν αύριο τα σχολεία του δήμου Γρεβενών Τα σχολεία στο δήμο Γρεβενών θα λειτουργήσουν αύριο Τετάρτη από τις 9:00 το πρωί λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που θα επικρατούν.
Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δήμο Γρεβενών
Θέσεις εργασίας | 28/11/2013 - 13:39

Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δήμο Γρεβενών

Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δήμο Γρεβενών Το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών , ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Γρεβενών, για την περίοδο 2013-2014 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα προσλάβει Δυο (2) Π.Φ.Α, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση.
Προνοιακά επιδόματα δ διμήνου από τον δήμο Γρεβενών
Ασφάλιση | 10/10/2013 - 14:51

Προνοιακά επιδόματα δ διμήνου από τον δήμο Γρεβενών

Προνοιακά επιδόματα από τον δήμο Γρεβενών Αρχίζουν από την Δευτέρα να καταβάλλονται τα προνοιακά επιδόματα στους δικαιούχους για το δ τρίμηνο από τον δήμο Γρεβενών.

Η Επικαιρότητα Τώρα