#ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ
Θέσεις εργασίας | 11/11/2019 - 12:11

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ με 2μηνες συμβάσεις.
8 προσλήψεις στο Δήμο Κιλελέρ
Θέσεις εργασίας | 25/06/2019 - 10:07

8 προσλήψεις στο Δήμο Κιλελέρ

8 προσλήψεις στο Δήμο Κιλελέρ με 2μηνες συμβάσεις
Θεσσαλία: Ξεκινούν σχεδιασμοί για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άχυρο στον κάμπο
Αυτοδιοίκηση | 05/05/2018 - 09:41

Θεσσαλία: Ξεκινούν σχεδιασμοί για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άχυρο στον κάμπο

Ενέργεια από το άχυρο που μένει "στα αζήτητα" μετά το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, αλλά και από άλλα υπολείμματα καλλιεργειών, φιλοδοξεί να παράγει ο δήμος Κιλελέρ, ξεκινώντας έναν πρωτοποριακό για τα δεδομένα της αυτοδιοίκησης σχεδιασμό, ο οποίος θα βοηθήσει ταυτόχρονα και στην πρόληψη των πυρκαγιών!
8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ
Θέσεις εργασίας | 28/03/2018 - 12:29

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ

Ο Δήμος Κιλελέρ ύστερα από την υπ' αριθ. 30/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΕΛΕΩΕΝ-ΧΡ2), η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 1526/14464/01-03-2018 (ΑΔΑ:6ΧΧΕΟΡ10-ΩΟ0) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ
Θέσεις εργασίας | 05/02/2018 - 15:28

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ

Ο Δήμος Κιλελέρ ύστερα από την υπ' αριθ. 355/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:7ΤΔ9ΩΕΝ-ΑΗ1), η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 43/355/30-01-2018 (ΑΔΑ:7Δ7ΩΟΡ10-7Ρ1) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων,
Μειώνονται τα δημοτικά τέλη στο Δήμο Κιλελέρ
Οικονομία | 31/10/2017 - 13:09

Μειώνονται τα δημοτικά τέλη στο Δήμο Κιλελέρ

Σε μείωση των ανταποδοτικών τελών που πληρώνουν οι δημότες προχωράει ο δήμος Κιλελέρ, μετά από χθεσινή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
Προσλήψεις στο κέντρο κοινότητας του Δήμου Κιλελέρ
Θέσεις εργασίας | 28/08/2017 - 09:23

Προσλήψεις στο κέντρο κοινότητας του Δήμου Κιλελέρ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλελέρ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 - 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α, στον Δήμο Κιλελέρ
15 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ
Θέσεις εργασίας | 18/08/2017 - 10:57

15 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ,
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ
Θέσεις εργασίας | 13/03/2017 - 12:18

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ

Ο Δήμος Κιλελέρ ύστερα από την υπ' αριθ. 33/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΕΒ8ΩΕΝ-Υ0Ι), η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 2720/34436/09-03-2017 (ΑΔΑ:6ΤΓΜΟΡ10-Ω7Γ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων,
2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ
Θέσεις εργασίας | 12/10/2016 - 08:10

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ, που εδρεύει στη Νίκαια Λάρισας,
2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ
Θέσεις εργασίας | 04/08/2016 - 09:56

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ

Ο Δήμος Κιλελέρ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δυο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών
Προσλήψεις στον Δήμο Κιλελέρ για 9 μήνες
Θέσεις εργασίας | 01/08/2016 - 09:55

Προσλήψεις στον Δήμο Κιλελέρ για 9 μήνες

Ο Δήμος Κιλελέρ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ιδίους πόρους), συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης, που εδρεύει στη Νίκαια Λάρισας
3 προσλήψεις στο Δήμο Κιλελέρ
Θέσεις εργασίας | 20/04/2016 - 14:08

3 προσλήψεις στο Δήμο Κιλελέρ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ιδίους πόρους), συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ, που εδρεύει στη Νίκαια Λάρισας,
Σύμβαση για την κατασκευή νέας γέφυρας στο Κιλελέρ
Δημόσιο | 29/03/2016 - 21:29

Σύμβαση για την κατασκευή νέας γέφυρας στο Κιλελέρ

Την κατασκευή νέας γέφυρας στη Νίκαια του Δήμου Κιλελέρ ξεκινά η Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό. Η γέφυρα είναι προϋπολογισμού 557.592,62 ευρώ (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ
Θέσεις εργασίας | 19/01/2016 - 08:39

7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ

7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κιλελέρ, που εδρεύει στη Νίκαια Νομού Λάρισας
12 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ
Θέσεις εργασίας | 30/12/2015 - 12:35

12 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ

12 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ, που εδρεύει στη Νίκαια Λάρισας,
3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ
Θέσεις εργασίας | 23/06/2015 - 09:03

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κιλελέρ, που εδρεύει στη Νίκαια Λάρισας,
8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ
Θέσεις εργασίας | 03/03/2015 - 12:21

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ Ο Δήμος Κιλελέρ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του,
20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ
Θέσεις εργασίας | 24/11/2014 - 13:50

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ Ο Δήμος Κιλελέρ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων
Πρόσληψη προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς του δήμου ΚΙΛΕΛΕΡ
Θέσεις εργασίας | 25/09/2014 - 09:36

Πρόσληψη προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς του δήμου ΚΙΛΕΛΕΡ

Πρόσληψη προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς του δήμου ΚΙΛΕΛΕΡ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», στο Δήμο Κιλελέρ, που εδρεύει στη Νίκαια Λάρισας,
18 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ
Θέσεις εργασίας | 13/05/2014 - 10:57

18 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ

18 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κιλελέρ, που εδρεύει στη Νίκαια Λάρισας
Θέση εργασίας ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού στο Δήμο Κιλελέρ
Θέσεις εργασίας | 11/12/2013 - 09:23

Θέση εργασίας ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού στο Δήμο Κιλελέρ

Θέση εργασίας ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού στο Δήμο Κιλελέρ Ο Δήμος Κιλελέρ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κιλελέρ, που εδρεύει στη Νίκαια Λάρισας

Η Επικαιρότητα Τώρα