#ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κυθήρων
Θέσεις εργασίας | 04/12/2018 - 10:46

Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κυθήρων

Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κυθήρων
Προσλήψεις στο Δήμο Κυθήρων
Θέσεις εργασίας | 19/10/2016 - 10:10

Προσλήψεις στο Δήμο Κυθήρων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κυθήρων, που εδρεύει στα Κύθηρα Ν. Αττικής,
2 θέσεις εργασίας στα Κύθηρα
Θέσεις εργασίας | 08/02/2016 - 14:06

2 θέσεις εργασίας στα Κύθηρα

2 θέσεις εργασίας στα Κύθηρα Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Αναπτυξιακής Δήμου Κυθήρων Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., που εδρεύει στο Δήμο Κυθήρων Ν. Αττικής,
Θέση εργασίας στο Δήμο Κυθήρων
Θέσεις εργασίας | 17/07/2015 - 10:11

Θέση εργασίας στο Δήμο Κυθήρων

Θέση εργασίας στο Δήμο Κυθήρων Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του σπηλαίου Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου με τις εξής ειδικότητες:
5 θέσεις εργασίας στα Κύθηρα
Θέσεις εργασίας | 26/06/2015 - 11:58

5 θέσεις εργασίας στα Κύθηρα

5 θέσεις εργασίας στα Κύθηρα Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τη λειτουργία του camping Καψαλίου :
10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κυθήρων
Θέσεις εργασίας | 09/06/2015 - 09:23

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κυθήρων

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κυθήρων Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κυθήρων, που εδρεύει στα Κύθηρα,
3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κυθήρων
Θέσεις εργασίας | 29/05/2015 - 15:15

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κυθήρων

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κυθήρων Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του σπηλαίου Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου με τις εξής ειδικότητες:
4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κυθήρων
Θέσεις εργασίας | 23/03/2015 - 16:03

4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κυθήρων

4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κυθήρων Προσλήψεις Τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας
6 θέσεις εργασία στο Δήμο Κυθήρων
Θέσεις εργασίας | 19/08/2014 - 15:17

6 θέσεις εργασία στο Δήμο Κυθήρων

6 θέσεις εργασία στο Δήμο Κυθήρων Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Κυθήρων .

Η Επικαιρότητα Τώρα